BES uyardı, grev kapıda!

Must read

Kuzey Kıbrıs’tan Suriye’nin kuzeyine mesaj – Özkan Yıkıcı

Hepimiz yaşayarak şunu diyorduk: 74 yılında Türkiyeye Kıbrısa çıktığında, yeniden çıkacağına kimse inanmıyordu. Tüm ezberlere ve anlaşmalara karşın, Türkiyenin misafir deyil kkalıcılaşmak için elinden...

Gelişmelerle siyasal döngü – Özkan Yıkıcı

İnsan yaşamının ilk önemli kanıtı, ilgili yerde su olmasıdır. Bu gerçeklik kaçınılmaz ilkedir. Son günlerde ise başta Lefkoşa ve Mağusa olmak üzere K. Kıbrısta...

Sayın Akıncı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken – Ulus Irkad

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken 46 yıllık statükonun da pandemi katalizörü ile çağdaş dünyaya, evrensel hukuka ve siyasal andlaşmalara ayak uyduramamanın getirdiği sorunlardan ötürü fireler verdiğini...

Akıl tutulmasıdan fırsatçılığa – Özkan Yıkıcı

Yaklaşık 6  aydır, Kovit salgınıyla kalkıp yatıyorouz. Daha başlangıçtan, başarı hikayeler de uçuşuyor. KOltukcular “yiyi yönetiklerini” muhalefet de “halk dalkavuklukla” ayni masalı taşlandırıp duruyor....

Belediye Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Savaş Bozat yaptığı basın açıklaması ile belediye çalışanlarının sosyal güvencelerinin gasp edildiğini bildirdi. Açıklama şöyle:

Belediye Emekçileri Sendikası ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşanan sıkıntıların geçmişte yapılan eylem ve grevlerle seslendirmiş, uzlaşma elini uzatmış, hükümetin aldığı kararı şiddetle protesto ederek Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin yeniden görevlerine dönmeleri için mücadele vermiştir.

Atanmışlar mahkeme kararı ile görevlerinden uzaklaştırılırken seçimle işbaşı yapanlara görevleri iade edilmiştir. Gelinen ortamda ise seçimle işbaşına geldik bizi görevimizden hükümet alamaz diye isyan edenler bugün itibarı ile görevlerini icra etmemekte direnmektedirler. Meclis toplantılarına katılmamakta ve birçok sorunu olan belediyenin karar mekanizmasını kilitlemekte ısrar etmektedirler. Hatırlatmakta yarar var kanısıyla ilgili belediye meclis üyelerinin görevleri 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda belirtildiği üzere 30 madde ile emredicidir. Bu maddelerin 17.nci maddesi aynen şöyledir: “Belediye Başkanı’nın Mecliste karara bağlanmasını istediği konuları görüşmek”tir. Bu görevlerini yerine getirmeyeceklerse neden bu göreve talip oldukları tartışma konusudur. Muhalefet temsilcileri CTP-BG, TDP ve DP belediyenin içinde bulunduğu borç batağından kurtulması için gündeme alınan “Borçların Yapılandırılması” maddesi gündeme geldiği için toplantıya katılmadıklarını söylerken kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koymamaktadırlar.  Belediye Meclis Üyesi sayısı 22’dir. Ve bunun 12 kişisi UBP meclis üyesidir. Ve çoğunlukta ellerindedir. Onların da 4 tanesi kurultay hesapları yaparak Başbakan’a muhalif gurupta oldukları gerekçesi ile toplantılara katılmıyorlar.

4 Ekim 2012 tarihinde toplanan Sendika Yönetim Kurulumuz bu gelişmeler ışığında  aşağıdaki kararları almış ve kamuoyu ile bunları paylaşmak ihtiyacı hissetmiştir. Bugün itibarı ile (4.10.2012) Ağustos ayı maaşlarını belediye çalışanları alamamıştır.

Temmuz 2011 ayından itibaren maaşlarından kesilen Sosyal Sigorta primleri ilgili kuruma yatırılmamıştır.

Mayıs 2007 ayından itibaren  maaşlarından kesilen İhtiyat Sandığı primleri ilgili kuruma yatırılmamıştır.

Ayrıca Lefke Belediyesi, Yeni Erenköy Belediyesi, Esentepe Belediyesi, Büyükkonuk Belediyesi, Dipkarpaz Belediyesi’nin de yıllardır Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri yatırılmamaktadır. İleriki günlerde BES’e bağlı tüm belediyelerde sorunların çözülmemesi halinde bir dizi eylemler yapacağımızı bildiririz.

Çalışanını ve Devletini çalmakta yasa tanımayan Belediye Başkanları ve Meclislerine yasal müeyyideleri uygulamaktan aciz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bunlara seyirci kalmasına artık tahammül edecek gücümüz kalmadı. Bu yasa ve anayasa tanımayan zihniyete önce Lefkoşa Belediyesi’nden başlayarak ve Lefkoşa Halkından da özür dileyerek 9 Ekim 2012 tarihinden itibaren “İş yavaşlatma” eylemine başvuracağımızı, sorunların çözülmemesi halinde ise 15 Ekim 2012 tarihinden itibaren “Süresiz Grev” başlatacağımızı bildirir, aldığımız kararları kamuoyunun takdirine sunarız.

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

Kuzey Kıbrıs’tan Suriye’nin kuzeyine mesaj – Özkan Yıkıcı

Hepimiz yaşayarak şunu diyorduk: 74 yılında Türkiyeye Kıbrısa çıktığında, yeniden çıkacağına kimse inanmıyordu. Tüm ezberlere ve anlaşmalara karşın, Türkiyenin misafir deyil kkalıcılaşmak için elinden...

Gelişmelerle siyasal döngü – Özkan Yıkıcı

İnsan yaşamının ilk önemli kanıtı, ilgili yerde su olmasıdır. Bu gerçeklik kaçınılmaz ilkedir. Son günlerde ise başta Lefkoşa ve Mağusa olmak üzere K. Kıbrısta...

Sayın Akıncı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken – Ulus Irkad

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken 46 yıllık statükonun da pandemi katalizörü ile çağdaş dünyaya, evrensel hukuka ve siyasal andlaşmalara ayak uyduramamanın getirdiği sorunlardan ötürü fireler verdiğini...

Akıl tutulmasıdan fırsatçılığa – Özkan Yıkıcı

Yaklaşık 6  aydır, Kovit salgınıyla kalkıp yatıyorouz. Daha başlangıçtan, başarı hikayeler de uçuşuyor. KOltukcular “yiyi yönetiklerini” muhalefet de “halk dalkavuklukla” ayni masalı taşlandırıp duruyor....

Gerçekleri inkâr etmenin algılanması – Özkan Yıkıcı

Bilimi immkar edersek, gerçeklerden koparsak, haberde bilgi yerine algıyla iletişim yapılırsa, sonuçta banbaşka bir dünya oluşturulur. İmkar, ret ve algı cihaletiyle kurgulanan siyasal idolojikleşme...