Meclis tutanağında yemin krizi

Must read

Hesaba katınılmayan İngiltere – Özkan Yıkıcı

Birçok siyasal krizi duyuyoruz. Amerikadan tutun Rusya, Türkiye, iran ve nice ülke adını direk duyuyoruz. Onların hegemonya mücadelesine yyönelik de yorumlar yapılıyor. Herkes kartını...

Hep Huzursuz Bir Ülke – Ulus Irkad

İki sene önce Baf’a davet edilmiş ve oradaki kitap fuarına katılmıştım. Beni Lefkoşa’daki Yeşil Hat’tan İbrahim Aziz abi almış ve yaklaşık bir buçuk iki...

Parmaklarımın ucuna fırsat gelince – Özkan Yıkıcı

Karanlıklarla örülen ada gerçeklerimiz çoktur. Zaman zaman aralanan ufak bir ışık ise bize karanlık günlerin yeniden gündeme taşıma fırsatı da verir. Bu sadece karanlıkta...

Gelgitlerle ekonomi – Özkan Yıkıcı

Her bilim kuramında olduğu gibi, ekonominin de kendi içeriği vardır. Genel kavramlara başlayıp kalmamak da önemli. Ekonomi öylesine yaşamla karşılık buluyor ki her kesime...

b1KATİP – Sayın Doğuş Derya.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) – Kıbrıs ülkesinde yaşayan her bireyin dili, dini, ırkı, doğum yeri…

            (Milletvekili sıralarından itirazlar)

HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Başkan, buna ara vermemiz lazım. Ara verin toplantıya. Bu aşamada bu okunuşun Meclis…

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Sınıfı, fiziksel durumu, cinsiyeti veya cinsel yönelimi dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalmaması için çalışacağıma, emeğin sömürülmediği adil ve eşit bir düzen yaratmak için uğraşacağıma…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (İskele) (Yerinden) – Sayın Başkan, buna ara vermemiz lazım. Kapatın yahu.

            (Milletvekili sıralarından itirazlar)

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Çatışma ve şiddet kültürünün yerine barış ve uzlaşı değerlerinin yerleşmesi için çaba göstereceğime…

HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan, ne demek sen orada oturursun…

(Milletvekili sıralarından itirazlar)

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Demokrasi, sosyal hukuk devleti ilkeleri insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağıma, federal bir Kıbrıs kurma ülküsünden vazgeçme…

BAŞKAN – Toplantıya beş dakika ara veriyorum.

(Kapanış Saati: 10.50)

İKİNCİ OTURUM

(Açılış Saati: 11.02)

KÂTİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; andiçmeye devam ediyoruz.

Sayın Milletvekilleri; Anayasamızın 81’inci maddesi, bugün milletvekillerinin andiçmesini öngörmektedir. Yine Anayasamızın 80’inci maddesinde milletvekillerinin nasıl andiçip göreve başlayacakları belirtilmektedir. Sayın Doğuş Derya’yı, Anayasamızın bu maddelerinde belirtilen kurallara uymasını rica ediyorum ve andiçmek üzere, Anayasanın 82’nci maddesindeki andı yapmak üzere Kürsü’ye davet ediyorum.

HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Başkan, biz terk ediyoruz. Bu arkadaşın yemininden sonra…

(Bazı UBP milletvekilleri Genel Kurul Salonunu terk eder)

FERDİ SABİT SOYER (Mağusa) (Yerinden) – Sayın Başkan, ben de UBP’liler yemin ederken terk edeceğim bu Meclisi. Bunlar demokrasiye aykırı işlerdir.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) – Yemin edeceğim bir vicdan meselesi olduğu için, vicdanımın yeminini dile getirdim.

BAŞKAN – Sayın Derya…

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Şimdi okuyacağım.

BAŞKAN – Sadece yemini okuyalım. Sadece yemini…

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Okuyorum Sayın Başkan, okuyorum.

BAŞKAN – Lütfen, tamam.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine andiçerim.

- Advertisement -

More articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest article

Hesaba katınılmayan İngiltere – Özkan Yıkıcı

Birçok siyasal krizi duyuyoruz. Amerikadan tutun Rusya, Türkiye, iran ve nice ülke adını direk duyuyoruz. Onların hegemonya mücadelesine yyönelik de yorumlar yapılıyor. Herkes kartını...

Hep Huzursuz Bir Ülke – Ulus Irkad

İki sene önce Baf’a davet edilmiş ve oradaki kitap fuarına katılmıştım. Beni Lefkoşa’daki Yeşil Hat’tan İbrahim Aziz abi almış ve yaklaşık bir buçuk iki...

Parmaklarımın ucuna fırsat gelince – Özkan Yıkıcı

Karanlıklarla örülen ada gerçeklerimiz çoktur. Zaman zaman aralanan ufak bir ışık ise bize karanlık günlerin yeniden gündeme taşıma fırsatı da verir. Bu sadece karanlıkta...

Gelgitlerle ekonomi – Özkan Yıkıcı

Her bilim kuramında olduğu gibi, ekonominin de kendi içeriği vardır. Genel kavramlara başlayıp kalmamak da önemli. Ekonomi öylesine yaşamla karşılık buluyor ki her kesime...

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek YKP’yi ziyaret etti

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek YKP’yi ziyaret etti… YKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, YKP Sekreterya üyesi Alpay Durduran, Murat Kanatlı, Kemal Güçveren ve Hamit Aygün hazır...