El-Sen: UBP HÜKÜMETİ KIBRIS TÜRK HALKINI “YOK ETME KURULLARI”NI DEVREYE KOYDU

Must read

Ülkemizdeki sol niye belirleyici olamıyor – Ulus Irkad

Aydınlanma Çağı Avrupa’ya geldiğinde Avrupa’da boğazlaşmalar, Orta Çağ’da dinin olumsuz etkileri devam etmekteydi. Ama Orta Çağ’la birlikte aniden Rönesans ve Reform Hareketleri Avrupa’nın kaderini...

ABD Türkiye yörüngesinden izler – Özkan Yıkıcı

Konuya dalmadan, özet bir anımsatma yapmak gerekir. Gözden kaçırmamamız gereken sistemsel önemde gelişmeler vardır. Kapitalist yapı genelde krizlerle boğuşuyor. Ekonomik finasman bunalımı, ekolojik kriz,...

Türkiye’de Cuma operasyonları üzerine – Özkan Yıkıcı

Gecenin sessizliğine büründüm. Etrafta gezen sivri sinekler beni epey rahatsız ediyor. Yazacağım makaleyi planlarken, birden peşpeşe gelen Türkiye gelişmeleri ile dünyadan gelen eleştirilerin Kıbrıs...

El-Sen Yönetim Kurulu adına Başkan Tuluy Kalyoncu’nun yaptığı açıklamada, UBP hükümetinin Kıbrıs Türk halkını “yok etme kurulları” nı devreye koyduğunu söyledi.

Bildirinin tamamı şöyle:

Dünyanın neresinde olursa olsun, her halk, o topraklar üzerinde yaşayan ve kendini o topraklara ait hisseden bir nüfusu, kültürel bir geçmişi, etnik (ulusal) bir kimliği ve bir arada yaşayan insanlardan oluşur. Herhangi bir halkı ya toptan katlederek yok edersiniz, ya da “Yok Etme Kurulları” kullanırsınız. UBP Hükümetinin, Kıbrıs Türk Halkı’nı yok etmek için bu yolu denemeye başladığı görülüyor. Hangi ülkede bir halkın nüfusu yabancılara verilen vatandaşlıklarla %50’nin bile altına düşürüldü? Bakanlar Kurulu bunu yapmaya çalışırken aslında bir anlamda Kıbrıs Türk Halkı’nı Yok Etme Kurulu gibi çalışmıyor mu?

Örneğin, DAÜ Kıbrıs Türk Halkının malıdır ve kendi özel hukuku yanı sıra genel anlamda vakıflar hukukuna da tabidir. Herhangi bir vakıf malının satılması, devredilmesi veya kiralanmasının hükümleri yasalarda mevcuttur. Herhangi bir vakıf veya kurum gibi kamuya ait DAÜ de hükümetçe atanan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurullarının atanma amacı ve görevleri atandığı kurumun yaşatılması, geliştirilmesi ve en azından korunmasıdır. Herhangi bir özel veya kamu kurumunun tasfiye edilebilmesi için ise tasfiye kurulları oluşturulur. Bunların da nasıl ve hangi koşullarda oluşturulabileceği ve çalışma esasları yasalarla düzenlenmiştir.

Dün KTHY’da bugün DAÜ’ nde yarın diğer kamu kurumlarında UBP Hükümetinin atadığı sözde yönetim kurulu üyeleri vardır. Sözde yönetim kurulu üyeleridirler. Çünkü yapmaya çalıştıkları yönetmek değil örneğin DAÜ’ni yok etmektir. O zaman bu kurullar yönetim değil, Yok Etme Kurulları olarak görev yapıyorlar demektir.

Ne Anayasa ne de herhangi bir yasamız, yönetim kurullarının Yok Etme Kurulları gibi görev yapmasına izin vermemektedir.

KIB-TEK’ten sorumlu olduğu söylenen Bakan, konuğu olduğu yabancı şirkete, KIB-TEK’in 20 Milyon ABD doları değerindeki işini herhangi bir ihaleye gerek görmeden “iyi niyet sözleşmesi” adı altında vermekte sakınca görmüyor. KIB-TEK’in Yönetim Kurulu, yok etme işlemi Bakanlık ve Hükümetçe yürütüldüğünden atanmadı bile. Atansa bile büyük bir ihtimalle KIB-TEK’i yok etmeye çalışacaktır.

DAÜ Yönetim Kurulu UBP Hükümeti tarafından atanmıştır. Herhangi bir ihaleye gerek duymadan ön protokol ile DAÜ’ni parça parça yok etmeye koyuldu. Yani Yok Etme Kurulu olarak çalışmaya başladı.

Şimdi, soruyoruz. Bu devletin Başbakanlık Denetleme Kurulu, Sayıştaylık Kurumu ve en önemlisi Hukuk Dairesi ne yapıyor? Biz EL-SEN olarak yok etme kurulları gibi çalışarak devletin kurumlarını, varlıklarını ve sonuç olarak halkını yok etmeye çalışanlar hakkında aleni olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Yönetim Kurulu üyeliğine atananlar ve atayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

- Advertisement -

More articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest article

Ülkemizdeki sol niye belirleyici olamıyor – Ulus Irkad

Aydınlanma Çağı Avrupa’ya geldiğinde Avrupa’da boğazlaşmalar, Orta Çağ’da dinin olumsuz etkileri devam etmekteydi. Ama Orta Çağ’la birlikte aniden Rönesans ve Reform Hareketleri Avrupa’nın kaderini...

ABD Türkiye yörüngesinden izler – Özkan Yıkıcı

Konuya dalmadan, özet bir anımsatma yapmak gerekir. Gözden kaçırmamamız gereken sistemsel önemde gelişmeler vardır. Kapitalist yapı genelde krizlerle boğuşuyor. Ekonomik finasman bunalımı, ekolojik kriz,...

Türkiye’de Cuma operasyonları üzerine – Özkan Yıkıcı

Gecenin sessizliğine büründüm. Etrafta gezen sivri sinekler beni epey rahatsız ediyor. Yazacağım makaleyi planlarken, birden peşpeşe gelen Türkiye gelişmeleri ile dünyadan gelen eleştirilerin Kıbrıs...