Yeni Kıbrıs Partisi: kimseye anayasaya aykırı anlaşma yapma yetkisi verilmemiştir

Must read

Savaş ve kaos trendi – Ulus Irkad

Son on senede dünyada, tek adamların sayesinde, Liberal ekonomilerin ulusal ekonomiye geçerek küresel bazda kapitalizmi terketmeleri ile, bir savaş trendi yükseldi. Liberal ekonomi derken...

Acil durum nedeniyle – Özkan Yıkıcı

Yazımı erken yazmak zorunda kalıyorum. Bilgisayarımı bakıma verecem. Üstelik, sağnak halinde oldukça önemli gelişmeler de peşpeşe geliyor. Bunlara dokunmadan da olmaz. Hele de bazısı...

ykpYeni Kıbrıs Partisi, Anayasa Mahkemesinde görüşülen ve karara kalan Koordinasyon Ofisi’nin dava sürecini değerlendirdi, antlaşmanın usulünde yürürlüğe konmadığını belirtti, kimseye anayasaya aykırı anlaşma yapma yetkisi verilmediğinin altını çizdi. Açıklama şöyle:

Basın ve yayında Cumhurbaşkanının bir anlaşmayı anayasayla verilmiş bir görevi dolayısıyla Anayasa Mahkemesinden denetlemesini istediği haberleri bir süre önce yayımlandı.

Henüz ortada bir anlaşma yoktur. Denetlenen bir anlaşma tasarısıdır. Meclise bu tasarıyı hükümet havale etmiştir. Anayasal yolu izleyerek bunu imzalayıp yayımlama görev ve yetkisi cumhurbaşkanınındır. Onun için anayasanın verdiği görevi yerine getirmek için anayasanın verdiği görüş alma hakkını kullanarak Anayasa Mahkemesine havale etmiştir.

Haberlere göre mecliste anayasaya uygun olarak komitede görüşülmesi sırasında anlaşma tasarısının anayasaya aykırılığını iddia eden üyeler vardı ve başsavcıdan görüşünü istediler. Ancak başsavcı anlaşma yapılmış ve yürürlüğe girmiş gibi anayasaya aykırılığının iddia edilemeyeceğini ileri sürerek görüş vermeyi reddetmiştir. Hâlbuki usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş yani doğmuş bir anlaşma henüz yoktur.

Hatta meclisin komitelerinin anayasal yetkili olarak yapacakları ilk işin meclis içtüzüğünün emriyle anayasal denetim olduğu bir yazılı gerçektir.

Cumhurbaşkanı, meclisin anayasa uygunluk denetimi görevini yapmak için başsavcıdan yararlanamamasına da bir çare üretmiş olmaktadır.

Bir anlaşmayı yürürlüğe koyacak olan hükümet, meclis ve cumhurbaşkanıdır. Onlar anlaşma yürürlük süreci tamamlanıncaya kadar anayasal denetim yaparlar diye anayasaya bu süreçten sonra yeniden anayasal denetim kapısını kapatmıştır. Yoksa kimseye anayasaya aykırı anlaşma yetkisi verilmiş değildir.

Bu düşüncelerle halkımız, anayasaya aykırılığı iddia edilemez diye anayasal denetim yapılmadığını sanmamalıdır.

Şu anda Anayasa Mahkemesi denetimini yapacak ve cumhurbaşkanına

  1. Süreç içinde mecliste anayasal denetim için gerekli görevin yerine getirilip getirilmediğini,
  2. Başsavcının meclise yardımı reddedip görüş vermemesinin bir eksiklik yaratıp yaratmadığını,
  3. yeniden mecliste ele alınıp anayasaya uygunluğunu incelemesi gerekip gerekmediğini ve
  4. tasarıda anayasaya aykırı bir husus olup olmadığını inceleyip cumhurbaşkanına görüş verecektir.

Bu görüşe göre meclis süreci başlayacak ve anlaşmaya taraf olan devletle görüşmek gerekirse görüşülüp gerekmezse görüşülmeden tasarı ileri götürülecektir. Taraf ülke anlaşmanın usulüne uygun yürürlüğe konulmadan yürürlüğe girmeyecek olduğunu bilir ve ona göre davranır.

Halkımız, en başta anayasaya aykırı anlaşma yapılmayacağı güvencesini almak ve görmek ister.

- Advertisement -

More articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest article

Savaş ve kaos trendi – Ulus Irkad

Son on senede dünyada, tek adamların sayesinde, Liberal ekonomilerin ulusal ekonomiye geçerek küresel bazda kapitalizmi terketmeleri ile, bir savaş trendi yükseldi. Liberal ekonomi derken...

Acil durum nedeniyle – Özkan Yıkıcı

Yazımı erken yazmak zorunda kalıyorum. Bilgisayarımı bakıma verecem. Üstelik, sağnak halinde oldukça önemli gelişmeler de peşpeşe geliyor. Bunlara dokunmadan da olmaz. Hele de bazısı...