EL-SEN: “Yapılmak istenen istihdamlar ile KIB-TEK’in temellerine dinamit konuyor!”

Must read

Sayın Akıncı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken – Ulus Irkad

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken 46 yıllık statükonun da pandemi katalizörü ile çağdaş dünyaya, evrensel hukuka ve siyasal andlaşmalara ayak uyduramamanın getirdiği sorunlardan ötürü fireler verdiğini...

Akıl tutulmasıdan fırsatçılığa – Özkan Yıkıcı

Yaklaşık 6  aydır, Kovit salgınıyla kalkıp yatıyorouz. Daha başlangıçtan, başarı hikayeler de uçuşuyor. KOltukcular “yiyi yönetiklerini” muhalefet de “halk dalkavuklukla” ayni masalı taşlandırıp duruyor....

Gerçekleri inkâr etmenin algılanması – Özkan Yıkıcı

Bilimi immkar edersek, gerçeklerden koparsak, haberde bilgi yerine algıyla iletişim yapılırsa, sonuçta banbaşka bir dünya oluşturulur. İmkar, ret ve algı cihaletiyle kurgulanan siyasal idolojikleşme...

Libya’dan Bahreyn’e Ortadoğu – Özkan Yıkıcı

Libyada oldukça karışık gelecek gelişmeler oluyor. Konuyu takip etmeyenler için, anlamakta zorlanma olması doğaldır. İki önemli paradoksal koşul vardır: Libyaya önemli derecede dış müdahale...

El-Sen, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla hükümetin istihdam politikasını eleştirdi. EL-SEN Başkanı Tuluy Kalyoncu imzası ile yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Bilimsel araştırmalara dayalı olarak hazırladığımız raporlar ışığında devletin borçlarını ödemesi ile özel kişi ve kuruluşlardan tahsilâtların engellenmemesi halinde KIB-TEK’in daha ucuza elektrik üretebileceğini defalarca açıkladık. Garantili alım adı altında elektrik üretip KIB-TEK’e satan AKSA isimli özel şirketin sözleşmesinin yenilenmeye çalışıldığını duyurduk. Bu uygulamanın AB ilkeleri ile de bağdaşmadığını ve Polonya ve Macaristan örneklerinde olduğu gibi devletin milyonlarca EURO tazminat ödemeye mahkûm edileceğini belgeleri ile ortaya koyduk. Bu politikada devlet ve halkımızın bilerek ve isteyerek zarara sokulmasına karşı duracağımızı defalarca vurguladık. Garantili alım demek bir yanı ile de KIB-TEK’in daha az üretim yapacak hale sokulması gerçeğidir. Bu gerçeklik, elektrik maliyetlerini yükseltmekte, verimli çalışma ortamını ortadan kaldırmakta ve kurumu yok etmeyi hedeflemektedir. Bu gelişmelere karşı meşru her yolla direnişimizi sürdüreceğimizi söylüyoruz.

Hükümet bunlarla da yetinmemekte ve şimdi yeni oyunlar içerisine girmektedir. Kurum içerisinde yapılmaya çalışılan terfilerle işe ve yeteneğe göre terfi mekanizması tamamıyla terk edilmektedir. Bilgi ve tecrübeye ödül ve işlerin daha verimli yapılması ilkesi ortadan kaldırılmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi istihdam politikasında da verimlilik ilkesi göz ardı edilmektedir. İhtiyaç duyulan alanlarda ihtiyaç duyulan yetenek ve bilgiye sahip kişilerin istihdamı ilkesinin yok edilmesi için hükümet kollarını sıvadı. Kurumun daha verimli çalışması için teknik donanımı ile kuruma katkıda bulunacak istihdamlara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç bahane gösterilerek kurumun çalışmalarına ciddi katkıda bulunamayacak personel alımı, maliyetleri artırmaktan başka ciddi hiçbir sonuç vermeyecektir.

Bunlar yapılırken sendikamız hangi alanlarda hangi becerilere sahip çalışanların istihdam edilmesi gerektiği konusunda katkı koymaya hazırdır. KIB-TEK iş riski oldukça yüksek bir işyeridir. Bilinçsiz veya partizanca yapılacak istihdamlar sadece verimliliği ortadan kaldırmayacak istihdam edilenlerin ve mevcut çalışanların yaşamlarını tehlikeye sokabilecektir. Bu tehlikelerden biri de halkımıza kaliteli ve sürekli enerji sağlamanın ciddi risk altına sokulabileceğidir. Bu risk çalışanlar yanı sıra elektrik tüketen halkımızın da mal ve can kaybına yol açabilecek kadar ciddi düzeydedir.

Sendikamızın ÖZERKLEŞME tezindeki ısrarının nedenlerinin bir tanesi de terfi ve istihdamların bilgi ve beceriye dayalı olmasını sağlamaktır. Hükümetlerin kurumdan ellerini çekmesi ve özerk bir mekanizmanın kurulması halinde terfi ve istihdamlar siyasi tercih ve partizan yaklaşımlardan uzaklaşacak ve sistem sağlıklı bir zemine oturabilecektir.

EL-SEN bu tür basit ayak oyunları ile terfi ve istihdam oyunlarından derhal vaz geçilmesini talep etmektedir. Kurum’un ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimli olup da işsiz olan insanlarımızın ihtiyaç ve bütçe olanakları çerçevesinde kuruma ÖZERK bir mekanizma ile münhal ilan edilerek eşitlik ilkesi çerçevesinde istihdam edilmesi için ÖZERKLEŞME bir an önce gerçekleştirilmelidir.

 

- Advertisement -

More articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest article

Sayın Akıncı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken – Ulus Irkad

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken 46 yıllık statükonun da pandemi katalizörü ile çağdaş dünyaya, evrensel hukuka ve siyasal andlaşmalara ayak uyduramamanın getirdiği sorunlardan ötürü fireler verdiğini...

Akıl tutulmasıdan fırsatçılığa – Özkan Yıkıcı

Yaklaşık 6  aydır, Kovit salgınıyla kalkıp yatıyorouz. Daha başlangıçtan, başarı hikayeler de uçuşuyor. KOltukcular “yiyi yönetiklerini” muhalefet de “halk dalkavuklukla” ayni masalı taşlandırıp duruyor....

Gerçekleri inkâr etmenin algılanması – Özkan Yıkıcı

Bilimi immkar edersek, gerçeklerden koparsak, haberde bilgi yerine algıyla iletişim yapılırsa, sonuçta banbaşka bir dünya oluşturulur. İmkar, ret ve algı cihaletiyle kurgulanan siyasal idolojikleşme...

Libya’dan Bahreyn’e Ortadoğu – Özkan Yıkıcı

Libyada oldukça karışık gelecek gelişmeler oluyor. Konuyu takip etmeyenler için, anlamakta zorlanma olması doğaldır. İki önemli paradoksal koşul vardır: Libyaya önemli derecede dış müdahale...

Esnaf dükkanlarını kapatırken – Yılmaz Parlan

Mağazalar bir bir kapanmaya devam ediyor çatı çöktü... Kıbrıs’ın kuzeyinde ekonomik çatı çökerken onunla birlikte siyasi çatı da çöktü. İnsanlar çözüm ne? diye soruyor. Anlatıyorum kapıları...