toplumsal muhalefetsendikal hareketKTÖS basın toplantısı düzenledi: FAKİRLEŞİYORUZ
yazarın tüm yazıları:

KTÖS basın toplantısı düzenledi: FAKİRLEŞİYORUZ

Yeniçağ podcastını dinleyin

ktösKıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Belça Merkez Mağazası önünde düzenlediği basın toplantısında  Maliye Bakanlığı’nın protokol görüşmeleri ile ilgili tutumunu eleştirdi.

Basın toplantısına Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) de destek verdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Maliye Bakanı’nın Mali Protokol’le ilgili sendikalardan görüş aldığı yönünde bir açıklama yaptığını ancak KTÖS’ün henüz görüşünü sunmadığını dile getirdi.

Ülkenin “iç acıcı bir durumda olmadığını” ve bunun siyasi gelişmelerden kaynaklanan bir durum olduğunu söyleyen Elcil, ülkenin Türk Lirası kullanımı nedeniyle her geçen gün fakirleştiğini söyledi.

Elcil sistemin değişmemesi ve Kıbrıs sorununun çözülmemesi halinde Kıbrıs Türk toplumunun “erimeye ve ezilmeye” devam edeceğini ifade etti.

Elcil’in konuşmasının ardından KTÖS Başkanı Güven Varoğlu basın açıklamasını okudu.

Okunan basın açıklaması şöyle:

“Adanın kuzeyinde yaşayan resmi nüfus esas alındığında birey başına günlük 6 TL düşmektedir. Günde 6 TL verip bize “besleme” diyenler, T.L.’nin enflasyonu nedeni ile geçtiğimiz ay, Kıbrıslı Türklerin kasasından 500 milyon Dolar hortumlayarak Türkiye’ye götürmüştür. Bu anlayış Kıbrıslı Türkleri sistemli olarak fakirleştirmektedir.”

 

FAKİRLEŞTİRİLİYORUZ!

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bozulan anayasal nizamını tekrardan tesis etmek ve toprak bütünlüğünü korumak için garantörlük sorumluluğu çerçevesinde 1974 yılında askeri müdahalede bulunan Türkiye, izlediği siyasetle adanın kuzeyini bir işgal toprağına dönüştürmüştür. Türkiye’nin kurdurduğu ayrılıkçı kukla rejim Kıbrıslı Türkler’i ekonomik olarak fakirleştirip göçe zorlarken siyasi olarak da rehine haline getirmiştir.

Adamızın kuzeyinde nufüs rakamları yanıltıcıdır ve gizlenmektedir. İzlenen sömürge siyaseti ile Kıbrıslı Türkler kendi ülkelerinde azınlığa düşürülmüş ve siyasi iradeleri gaspedilmiştir. Türkiye’den yıllık yapılan ithalat bir milyar doları aşarken, Türkiye’nın adanın kuzeyine yardım adı altında verdiği miktar 350 milyon Dolar’dır. Bu para adanın kuzeyinde yaşayan resmi nüfus esas alındığında birey başına günlük 6 TL düşmektedir. Günde 6 TL verip bize “besleme” diyenler, T.L.’nin enflasyonu nedeni ile geçtiğimiz ay, Kıbrıslı Türklerin kasasından 500 milyon Dolar hortumlayarak Türkiye’ye götürmüştür. Bu anlayış Kıbrıslı Türkleri sistemli olarak fakirleştirmektedir.

Adamızın kuzeyi T.C.li bankalar ve AKPli şirketlerce sömürülmektedir. 39 bin kayıtlı, sayısı bilinmeyecek kadar da kayıtsız ‘ucuz işgücü’ sayesinde Kıbrıslı Türkler işsizliğe mahkum edilmiştir. Sağlık, eğitim ve sosyal yaşam için yerel kaynaklar hızla tüketilmektedir. Türkiye’nin uyguladığı ambargo nedeni ile Kıbrıslı Türkler üretimden koparılmış, ürettikleri ise Mersin Gümrüğü’nden ileriye gidememektedir. Bu şartlarda işgal sona ermeden ve Kıbrıs sorunu çözülmeden Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığını koruması mümkün değildir. Bunun için:

1-     2011 sonrası göreve girenlerin emeğini ucuzlatan, sosyal ve ekonomik eşitsizlik yaratan “GÖÇ YASASI” yürürlükten kaldırılmalıdır.

2-     TL’nin döviz karşısında erimesi ile alım gücünde oluşan %25’lik gerileme ve CTP-DP Hükümeti’nin acımasız zamları nedeni ile yaratılan %16’lık hayat pahalılığı hemen giderilmelidir.

3-     Yüksek Kordinasyon Kurulu ve T.C. Yardım Heyeti kapatılmalıdır.

4-     T.C. Elçiliği diplomatik misyonuna dönmeli ve iç işlerimize karışmaktan vazgeçmelidir.

5-     TL kullanımına son verilmeli ve Euro kullanımına geçilmelidir.

6-     Tüm yabancı askerler ülkemizden çıkmalı, savunma harcamaları sosyal projelere aktarılmalıdır.

7-     Güneyle aramızda bulunan yapay sınırlar, geçiş noktaları kaldırılmalıdır.

8-     Kıbrıs Türk toplumunun asimilasyonunu hedefleyen nüfus politikaları sonlandırılmalıdır.

9-     Kıbrıslı Türkler’in 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde olduğu gibi adamızın her tarafında siyasi eşit ve egemen olduğu anlayış yerleştirilmelidir.

10-  Kıbrıs Sorunu federalizm temelinde iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı olarak derhal çözülmelidir.

 

Mevcut Siyasi Rejimin Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik 2014 Mali Yılı için Yapması Gerekenler

I. MAAŞ

 1. 2014 yılı Ocak ayı  maaşlarına en az %41 artış yapılmalıdır. (2013 yılı sonunda gerçekleşen %26 TL enflasyonu + %15 elektrik, akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamları dengelemesi için)
 2. Çalışan tüm kesimlerin (özel, kamu) maşları stabil para birimi EURO’ya göre düzenlenmeli ve her iki ayda bir oluşacak hayat pahalılığı konsolide edilmelidir. (Kasım-Aralık ayları da dahil)
 3. 2011 sonrası kamuda göreve başlayan çalışanların maaş baremleri eski maaş baremlerine göre tekrardan düzenlenmelidir. Göç Yasası uygulamadan kaldırılmalıdır.

 

II. VERGİ

 1. Sosyal yaşamın temelini oluşturan aile kurumlarında gelir adaletinin sağlanması amacı ile aile içerisinde çalışmayanların yükünün azaltılmasına yardımcı olacak gerçek anlamda genel muafiyet oranlarında düzenleme yapılması.

 

III. SENDİKALAŞMANIN DESTEKLENMESİ

 1. Çalışma yaşamında fırsat eşitliğini yaratmak amacıyla sendikasız hiçbir kimsenin çalıştırılamayacağının yasallaştırılması.

 

IV. SAĞLIK

 1. Doğum izinleri (hamilelik ve doğum) süresinin ödenekli toplam 6 ay kullanabilmesi (Anne ve bebek sağlığı ile eğitimdeki kayıplar dikkate alınarak kadın öğretmenlerin ve çalışanların doğum öncesi 60 gün doğum sonrası izin süreleri ise 120 güne çıkarılmalı) ve talep edilmesi halinde sağlık kurulunun onayı ile 6 ay ödenekli izin hakkının tanınması.
 2. Doğum sonrası bakım ihtiyacını karşılamak üzere baba olan her çalışana 30 gün ödenekli babalık izni verilmesi.

 

V. ASGARİ ÜCRET

 1. Asgari ücretin saptanmasında, yeni yaşam koşulları dikkate alınarak aile yaşamına yetecek düzeyde olması. (kriterlerinin belirlenmesi)
 2. Asgari ücrette meslek gruplarına göre kat sayı uygulamasına geçilmesi.

 

VI. SOSYAL GÜVENLİK

 1. 1 Ocak 2008’de uygulamaya giren sözde Sosyal Güvenlik Yasası geri çekilmelidir. Bunun yerine Sosyal Devlet anlayışına bağlı olarak Tek Sosyal Güvenlik Yasası yapılmalıdır. Tüm vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalı ve işsiz olan her vatandaşa işsizlik ödeneği verilmelidir.

 

VII. İSTİHDAM

 1. Hiçbir kimse güvencesiz (geçici sözleşmeli) çalıştırılamaz. Her bireyin iş, maaş ve emeklilik garantisi olmalıdır.
 2. İstihdam edilen bireyler ister özel isterse devlet çalışanı olsun, geçmişte çalıştıkları yılların çalıştığı ülke ve koşullarına bakılmaksızın hizmet yıllarının birleştirilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir.

 

VIII. H.P. HESAPLAMASI

 1. H.P. hesaplamasında DPÖ tarafından kullanılan kriterlerin günümüz koşullarına uygun ve gerçekçi duruma getirilmesinin sağlanması.
 2. H.P. hesaplanırken, vergiler ve harçlarda yapılan zamların da dikkate alınması gerekmektedir.

 

IX. ÇALIŞMA YAŞAMI

 1. Ülkemizde tüm işyerlerinde Toplu İş Sözleşmeli çalışma hayatına geçilmesi.
 2. Çalışma yaşamında fırsat eşitliğini yaratmak amacıyla sendikasız hiçbir kimsenin çalıştırılamayacağının yasallaştırılması.

 

X. DEVLET OKULLARININ DESTEKLENMESİ

 1. Devlet okullarına öğrenci başına eşit oranda cari bütçe ayrılmalıdır.

 

Birim Fiyatları

Ekmek

(adet)

Süt

(litre)

Pirinç

(kilo)

Tavuk

(kilo)

Fasulye

(kilo)

Tüpgaz

(adet)

Elektrik

(Birim Fiyatı)

Benzin/97 Oktan

(Litre)

2011

0,80

2,10

1,35

7,22

2,40

31,50

0,32

2,95

2012

0,80

2,50

1,35

8,20

3,85

35,50

0,38

3,15

2013

0,80

2,50

1,80

9,90

7,10

40,00

0,38

3,51

2014

1,00

2,50

1,80

9,90

7,70

45,75

0,45

3,67

 

Döviz Kurları

STG

2011

2012

2013

2014

2,55

2,80

3,00

3,60

 

 

2011 Sonrası Öğretmen

Net Maaş

(Ocak)

Maaş

(STG)

Ekmek

(adet)

Süt

(litre)

Pirinç

(kilo)

Tavuk

(kilo)

Fasulye

(kilo)

Tüpgaz

(adet)

Elektrik

(KW)

Benzin/97 Oktan

(Litre)

2011

1832

718

2290

872

1359

253

763

58

5725

621 LT

2012

1836

655

2295

734

1360

223

476

52

4831

582 LT

2013

1935

645

2418

774

1075

195

272

48

5092

551 LT

2014

1935

537

1935

774

1075

195

272

42

4300

527 LT

 

Asgari Ücretli

Net Maaş

(Ocak)

Maaş

(STG)

Ekmek

(adet)

Süt

(litre)

Pirinç

(kilo)

Tavuk

(kilo)

Fasulye

(kilo)

Tüpgaz

(adet)

Elektrik

(KW)

Benzin/97 Oktan

(Litre)

2011

1131

443

1413

538

837

156

470

35

3534

383 LT

2012

1131

404

1413

452

837

137

290

32

2976

359 LT

2013

1250

416

1562

500

694

126

176

31

3289

356 LT

2014

1380

383

1380

552

766

138

190

30

3066

 376 LT

 

Milletvekili (Yeni)

Net Maaş

Ortalama

(Ocak)

Maaş

(STG)

Ekmek

(adet)

Süt

(litre)

Pirinç

(kilo)

Tavuk

(kilo)

Fasulye

(kilo)

Tüpgaz

(adet)

Elektrik

(KW)

Benzin/97 Oktan

(Litre)

2014

9681

2689

9681

3872

5378

977

1257

211

21513

2637

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
234AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin