kıbrıs haberKıbrıslı Rum Basın ÖzetleriKIBRISLI RUM BASIN ÖZETLERİ 05/07/2012
yazarın tüm yazıları:

KIBRISLI RUM BASIN ÖZETLERİ 05/07/2012

Yeniçağ podcastını dinleyin

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi işveren sendikalarının dün Troyka yetkilileriyle görüşmeleri sırasında Hayat Pahalığı Ödeneği’nin kaldırılması yönünde görüş ortaya koymaları. Gazeteye göre, Troyka, Hayat Pahalığı Ödeneği konusunu daha kendi gündeme getirmeden İşverenler Federasyonu ile Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin konuya ilişkin önerisiyle karşılaştı. Troyka yetkilileri çalışanların temsilcileri olarak PEO, SEK, PASİDİ ve DEOK yetkilileriyle bugün yapacakları görüşme öncesinde işverenler dün bu öneriyi masaya koydular. Bu öneriye Uluslararası Para Fonu ile Avrupa Komisyonu da olumlu bakıyor. İşven örgütlerine göre sendikalar Hayat Pahalığı Ödeneği’nin kaldırılmasına karşılar ve bu konuda sosyal diyaloga saygı gösterilmesi talebini ileri sürüyorlar. Bu arada işverenlerin bu tavrına ilk tepkiyi PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis gösterdi ve Hayat Pahalığı Ödeneği’ni ortadan kaldıracak ya da altını oyacak her tür düzenlemeye “hayır” diyeceklerini söyledi. Hayat Pahalığı Ödeneği’nin kaldırılmasının Troyka ile ciddi bir pazarlık konusu olacağı görülüyor.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

–       Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin İngiltere bir karar taslağı hazırlığı içinde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki İngiltere daimi temsilcisi her zaman olduğu gibi şimdi de bu taslağı hazırlama görevini üstlenmiş durumda. Elde edilen bilgilere göre, Britanyalı temsilci bu taslağa adada görev yapan Barış Gücü’nün görev koşullarının değiştirilmesi yönünde bazı yeni görüşler koyacak. Hem Birleşmiş Milletler Sekreterliği, hem de İngiltere bu kavramları Lefkoşa’ya karşı bir baskı unsuru olarak kullanmayı isteyecek. Barış Gücü’nün görev koşullarında olası bir değişim ya da rolünün öneminin azaltılması Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine bazı sonuçlara yol açacak bir sürecin başlangıcı olarak görülüyor. Lefkoşa’ya verilen güvencelerden bağımsız olarak, Barış Gücü’nün görev koşullarının yeniden değerlendirilmesi 1964’de alınan 186 sayılı karar hakkında şüphe yaratılmasının da başlangıcı olacak. Bilindiği üzere, bu karar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunulmasında önemli bir kalkanı oluşturuyor. Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması için şimdi 17 Temmuz’a kadar bir karar alınması gerekiyor. Bu nedenle de ilk taslakta bazı değişiklikler yapılması için müzakerelerin yapılmasına yeter zaman var. Bu arada ilk taslağın hazırlayıcılarının niyeti de bu taslak metinle ortaya kondu. Bir hedef de müzakere sürecinde değişimi, yani Genel Sekreter Ban ki Mun’un ilgili raporunda ifade ettiği sürecin teknokratlar düzeyinde güven artırıcı önlemlerle günlük konuların ele alınmasının devamının sağlanmasını öngörüyor.

 

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi kamu borçlarının yeniden yapılandırılması için Ağustos ayına kadar ihtiyaç duyulan para. Gazeteye göre, devlet tahvillerinin yeniden yapılandırılması için Maliye Bakanlığı gerekli programa sahip değil. Ortamda yaşanan kötüleşme Ağustos ayına kadar yarım milyar avroluk bir açık yarattı. Bu durumun da Troyka yetkilileriyle tartışılması bekleniyor. Elde edilen bilgilere göre, devlet gelecek hafta sonuna kadar bazı ödemeler sorunuyla karşı karşıyaydı ancak yarı kamusal iktisadi teşekküllerdeki artılar bir cankurtaran simidi oldu. Maliye Bakanlığı Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu ile İnsan Kaynaklarını Geliştirme Organizasyonu’ndan nakit talebinde bulundu. Bu gelişme de sonuçta, Destek Mekanizması’yla memorandumun imzalanması öncesi herhangi bir yardım yapılmasına karşı olan Troyka’nın öneride bulunmasını getirdi.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

–       Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas’ın Strazburg’ta Avrupa Parlamentosu’nda AB dönem başkanı olarak yaptığı konuşmada belirttiği AB Konsey Başkanı Kıbrıs’ın öncelikleri hem Parlamento’yu, hem de Avrupa Komisyonu Başkanı Barosso’yu tatmin etti. Cumhurbaşkanı Hristofyas sunumunda Kıbrıs’ın dört önceliği olduğunu vurguladı. Bunların ilki 2014–2020 dönemi Çok Yıllık Mali Çerçeve’nin tamamlanması. Dönem başkanı olarak Kıbrıs ortak tarım ve balıkçılık, sosyal bütünlük, araştırma ve buluş politikalarında da ilerleme sağlamaya çalışacak. Avrupa Birliği’nin bütünsel bir deniz politikasının yeniden tanımlanmasına ağırlık verecek ve bu konuda Limasol’da bir toplantı düzenleyecek. İkinci öncelik ise, büyümeye dayalı ekonominin güçlendirilmesi olacak. Avrupa ekonomisinin yeniden canlandırılması ve iç pazarın derinleştirilmesi hedeflenecek. Burada sosyal ilerlemeye, küçük ve orta boyutlu işletmelerin desteklenmesine ağırlık verilecek. Üçüncü öncelik ise AB vatandaşları ve sosyal bütünlük için yoksulluğa ve sosyal izolasyonlara karşı mücadele öne çıkarılacak. 2012 yılı sonuna kadar Avrupa ortak iltica sisteminin oluşturulmasına çalışılacak. Son olarak da dördüncü öncelik, Avrupa Birliği’nin Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkeleriyle komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ağırlık verilmesi olacak.

–       Cumhurbaşkanı Hristofyas Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında geldiği siyasi kökenlerine değinmedi ancak Avrupa Parlamentosu üyeleri bir komünist olarak Avrupa Birliği dönem başkanlığını nasıl yürüteceği sorusunu kendisine sordular. Bu noktada Cumhurbaşkanı kendisinin komünist olduğunu ifade etti ve daha iyi bir Avrupa için çalışacağını söyledi. Parlamento üyelerine endişe etmemeleri çağrısında da bulundu ve devrim yapma niyetinde olmadığını söyledi. Bu noktada serbest pazar anlayışını eleştirdi ve kendisinin başıboş piyasa ekonomisinden yana değil sosyal serbest pazar ilişkilerinden yana olduğunu ifade etti. 90 yıldır Kıbrıs’ın hizmetinde olan AKEL’in saflarından gelmekle onur duyduğunu da söyledi.

 

 

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi “Memorandum koşulları tartışmaya açık” başlığı altında Troyka’nın dünkü temasları. Gazeteye göre, Avrupa Destekleme Mekanizması Kıbrıs’a yardım için kendi koşullarını dayatmayacak. Ortaya çıkacak memorandum hükümet ve Meclis ile müzakerelerin bir sonucu olacak. Troyka üyeleri dün Meclis’te ekonomi komitesi üyeleriyle yaptıkları görüşme sırasında bu durumu net olarak ortaya koydular. Troyka üyeleri temaslarına bugün de devam edecek ve yarın adadan ayrılacaklar. Özlü müzakerelerde bulunmak amacıyla 16 Temmuz’da yeniden adaya gelecekler. Bu arada Maliye Bakanı Vasos Şarlis dün yaptı bir açıklamada Kıbrıs’ın gerek duyacağı miktarın 2014’e kadarki gereksinimleri göz önüne alınarak belirleneceğini söyledi ve kamu ekonomisinin bu dönem için 4 milyar avroya ihtiyaç duyacağını söyledi. Bu noktada da geriye bankaların gerek duydukları meblağın belirlenmesi kalıyor. Bu arada Maliye Bakanlığı dün 250 milyon avroluk bir borçlanma amacıyla yerli kurumsal yatırımcılar için devlet tahvili çıkarılacağını açıkladı.

 

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs’ın Avrupa Birliği dönem başkanlığı önceliklerinin sunumu için Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas’ın dün Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşma. Gazeteye göre, Cumhurbaşkanı Hristofyas sunumu sırasında önceliği sosyal bütünlüğün, refahın, güvenliğin ve büyümenin Avrupa’sına vereceğini söyledi. Avrupa Birliği’nde sosyal dayanışma ve sonuç alıcılık için her tür yasal girişimin ileri götürülmesi yönünde çalışacağını dile getirdi. Özellikle bugünkü olumsuz koşullardan etkilenen Avrupa vatandaşlarının gereksinimlerini karşılamak için sosyal bir Avrupa’ya ağırlık vereceğini de ifade ederken Avrupa vatandaşlarının Avrupa’nın Birliği’ne ancak bu şekilde tekrardan inanç duyacakları, vatandaşlarla karar alma mekanizmaları arasında mesafenin ancak bu şekilde kapanacağı görüşünü savundu. Cumhurbaşkanı Hristofyas’ın ifade ettiği görüşlere Avrupa Parlamentosu tarafından tam destek verildi. Bu görüşler Komisyon Başkanı Barosso ve Parlamento Başkanı Martin Şultz tarafından da desteklendi.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

–       Büyük bankaların yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yerleri sallantıda. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bugün zorda olan bir bankanın yönetim kurulu üyeleri Merkez Bankası’na davet edildi ve gerek yönetim kurulunda, gerekse banka yönetiminde köklü değişiklikler yapılması gerektiği görüşü kendilerine iletildi. Bankacılık sisteminde gelinen noktada gerekli tasarruf önlemlerinin alınması için derinliğine bir araştırma yapılması ve sorumlu olanların bu sorumluluklarını üstlenmesi gerektiği üzerinde duruldu.

–       Kıbrıs’ın Rusya’dan kredi kullanımı ile ilgili olarak yaratılmaya çalışılan gölgeyi ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanı Hristofyas dün yaptığı açıklamada “Rusya’dan kredi kullanma koşulları Avrupa Destek Mekanizması’ndan daha uygun. Rusya bizden başka bir talepte bulunmadan daha düşük faizle kredi veriyor” dedi. Bu arada İsviçreli bir gazetecinin Rusya ile ilişkilere yönelik bir sorusuna yanıt verirken de Kıbrıs ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerinin kendisinin Cumhurbaşkanı olması ile başlamadığını, bunun uzun yıllara dayandığını söyledi.

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
248AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin