Yurtsever Halkımıza

  53

  YURTSEVER HALKIMIZ

  Kıbrıs sorununun bir andlaşmaya çok yakın olduğu bugünlerde, ülkemizde andlaşma istemeyen çevreler, gündemi unutturabilecek ama Meclis’in halk iradesini yansıtmaktan uzak durumunu düzeltmek değil daha da kötüleştirecek bir ara seçimi, sarı bir muhalefet yaratarak, gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.

  Bu çevreler seçim gibi demokrasinin en önemli kurumunu harekete geçirerek ülkede demokrasi, demokrasinin mutlak ihtiyacı olan güvenliği, ve de işleyen bir düzen olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. UBP ile egemen çevreler tarafından kurdurtulanlarla, devlet hazinesinden beslenen sarı partiler koltuk için çarpışırken, bugünkü ortamın tam karşısında yer almayıp olanaklarını reddedemeyen CTP ve TKP ise yeni seçim yasasıyla erken genel seçim isteyerek boykotta karar kıldılar.

  Seçimi, demokrasi değil demokrasinin bir aracı olarak gören ve ülkemizdeki seçimi de yalnız propaganda aracı olarak değerlendiren YKP, her seçimi kendi özel koşulları içerisinde değerlendirerek karar vermektedir ve kurulduğu günden başlayarak düzene muhalefetini sürdürmektedir.

  1990 Genel seçimlerine katılmayıp boykot ve teşhir yapılmasını savunan, ancak katılmamanın DMP’nin oluşması nedeniyle boykot ve teşhir olanaklarını azalttığını görünce, seçime katılarak düzeni boykot ve teşhir kampanyası sürdüren YKP, önümüzdeki ara seçimlere aşağıdaki nedenlerle katılmayarak boykot ve teşhirini sürdürecektir.

  1. Seçimlerle oluşan organlar halk iradesini uyansıtamaz, çünkü T.C. yardımları ve desteğiyle yönetim doğumdan ölüme kadar insanların beyinlerini yıkamak için tüm gücünü kullanmakta, okulları, kışlaları, polis, daireleri, radyo ve televizyonları ve basın aracılığı ile demokrasi aleyhine, siyasal amaçlarla, belli görüşleri ihanetle damgalamakta ve yurttaşı tehdit etmektedir.

  2. Dönekleri ödüllendirerek siyasal ahlaksızlığı kışkırtmaktadır.

  3. Bombalarla ve kundaklamalarla güvenlik duygusunu yok ederek halkı terörize etmektedir.

  4. Yalnız çağdışı yasalarla değil yasadışı yöntemlerle de baskı yapmaktadır.

  5. Halk kime oy verirse versin iktidar gücü belli bir çevrede kalacaktır ve bu çevre milliyetçilikte önde koşanlar olacaktır anlayışı halka verilmektedir. “Bayrak yarışına gir ödüllenirsin, yoksa dışlanırsın” inanışı benimsetilmeye çalışılmaktadır.

  6. Seçimlerde kısmi bir güvenlik sağlanarak, dünyaya hiç değilse bir ölçüde demokrasi ve temel insan hakları vardır diye propaganda fırsatı elde etmek istemektedir.

  YKP, ara seçimlere katılmayarak boykot ve teşhirini sürdürmeyi kararlaştırırken, erken genel seçim için mücadele etmek amacında değildir; tam tersine ara seçim veya erken genel seçim veyahut genel seçim yapılması için mutlak gerekli olan önkoşulları saptayıp ilan ettiği “Demokratik Talepler Paketi” içinde yeralan:

  a) Yönetimin tüm asker ve sivil organlarının demokratikleşme, asker ve gizli servisler dahil her gücün sivilin emrine girmesi ve kimsenin okul, kışla, polis, cami, radyo, televizyon ve devlet ajansları tarafından hain olarak damgalanamayacağı, damgalamaya kalkanların koğuşturulacağı bir ortamın oluşması,

  b) T.C. asker ve sivil elemanlarının karışmacılığına son verilmesi,

  c) Hukuksal olmayan tüm yurttaşlıkların saptanması için BM denetiminde sayım yapılması ve sadece Kıbrıslı Türklerin oy vermesinin sağlanması,

  d) Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra da halkın geçmişin beyin yıkayıcılıkla geçen dönemin getirdiği yıkımı algılamasına fırsat verilmesi, ve

  e) B.M. veya Avrupa Konseyinden gözetim ve dış basından izleme için istemde bulunulması, için mücadele etmek amacındadır.

  Demokratik taleplerimiz gerçekleşmeden bu ülkede seçim, partilere propaganda fırsatı vermekten başka bir şey olarak görülmez ve bir oyun olmaktan öteye giderek saygıdeğer bir sonuç sağlayamaz.

  Bu çerçevede YKP, önümüzdeki ara seçime katılmayarak düzene karşı boykotunu ve teşhirini, çok partili demokratik düzene önem veren tüm kurum ve kuruluşları ve uluslar arası platformları kullanarak sürdürecektir.

  Diğer muhalefet partilerini de, genel kamuoyu ve halkın ,istemleri gibi gerçekleri ileri sürerek hala korudukları düzenle ilişkilerini koparmaya ve “erken genel seçim sevdasını bırakarak, demokratik talepleri gerçekleştirmeye ve YKP ile dayanışmaya çağırırız.

  Halkımıza da, bu beyin yıkama gayretlerinden kendini kurtarabildikleri takdirde, sandığa gitmeyerek protestosunu gösterme çağrısını yaparız.

  • T.C. ASKER-SİVİL KARIŞMACILIĞININ DEVAM ETTİĞİ

  • FAŞİST TERÖR VE SALDIRI VE BASKILARIN SÜRDÜĞÜ

  • DÖNEKLERİN SİYASAL AHLAKSIZLIĞI KIŞKIRTTIĞI

  • KİMİN? YURTTAŞ, KİMİN? DEĞİL BİLİNMEDİĞİ?

  GÖSTERMELİK SEÇİMLERE VE MEVCUT DÜZENE HAYIR