ara seçimleri boykot

  58

  SEKRETERYA KARARI

  Ara Seçimlerin Boykotu

  Karar Tarihi: 2.9.1991 Karar No: 32/91-1

  Yeni Kıbrıs Partisi Sekreteryası aşağıdaki bildirinin onaylanıp Parti Meclisi ile yayımlanmasını Parti Meclisi’ne önerme kararı alır.

  Kıbrıs sorununun bir andlaşmaya çok yakın olduğu bugünlerde, ülkemizde andlaşma istemeyen çevreler, gündemi unutturabilecek ama Meclis’in halk iradesini yansıtmaktan uzak durumunu düzeltmek değil daha da kötüleştirecek bir ara seçimi, sarı bir muhalefet yaratarak, gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.

  Bu çevreler seçim gibi demokrasinin mutlak ihtiyacı olan güvenliği, ve de işleyen bir düzen olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadırlar. UBP ile egemen çevreler tarafından kurdurtulanlarla, devlet hazinesinden beslenen sarı partiler koltuk için çarpışırken, bugünkü ortamın tam karşısında yer almayıp olanaklarını reddedemeyen CTP ve TKP ise yeni seçim yasasıyla erken genel seçim isteyerek boykotta karar kıldılar.

  Seçimi, demokrasi değil demokrasinin bir aracı olarak gören ve ülkemizdeki seçimi de yalnız propaganda aracı olarak değerlendiren Yeni Kıbrıs Partisi, her seçimi kendi özel koşulları içerisinde değerlendirerek karar vermektedir ve kurulduğu günden başlayarak düzene muhalefetini sürdürmektedir.

  1990 Genel seçimlerine katılmayarak boykot ve teşhirini sürdürecektir:

  1. Seçimlerle oluşan organlar halk iradesini yansıtamaz, çünkü T.C. yardımları ve desteğiyle yönetim doğumdan ölüme kadar insanların beyinlerini yıkamak için tüm gücünü kullanmakta, okulları, kışlaları, polisi, daireleri, radyo ve televizyonları ve basını aracılığı ile demokrasi aleyhine, siyasal amaçlarla, belli görüşleri ihanetle damgalamakta ve yurttaşı tehdit etmektedir.

  2. Dönekleri ödüllendirerek siyasal ahlaksızlığı kışkırtmaktadır.

  3. Bombalarla ve kundaklamalarla güvenlik duygusunu yok ederek halkı terörize etmektedir.

  4. Yalnızca çağdışı yasalarla değil yasadışı yöntemlerle de baskı yapmaktadır.

  5. Halk kime oy verirse versin iktidar gücü belli bir çerçevede kalacaktır ve bu çevre milliyetçilikte önde koşanlar olacaktır anlayışı halka verilmektedir. “Bayrak yarışına gir ödüllenirsin, yoksa dışlanırsın” inancı benimsetilmeye çalışılmaktadır.

  6. Seçimlerde kısmi bir güvenlik sağlanarak, dünyaya hiç değilse bir ölçüde demokrasi ve temel insan hakları vardır diyerek propaganda fırsatı elde etmek istemektedir.

  Yeni Kıbrıs Partisi, ara seçimlere katılmayarak boykot ve teşhirini sürdürmeyi kararlaştırırken, erken genel seçim için mücadele etmek amacında değildir; tam tersine ara seçim veya erken genel seçim veyahut genel seçim için yapılması için mutlak gerekli olan önkoşulları saptayıp ilan ettiği “Demokratik Talepler Paketi” içinde yer alan:

  a) Yönetimin tüm asker ve sivil organlarının demokratikleşme, asker ve gizli servisler dahi her gücün sivilin emrine girmesi ve kimsenin okul, kışla, polis, cami, radyo, televizyon ve devlet ajansları tarafından hain olarak damgalanamayacağı, damgalamaya kalkanların koğuşturulacağı bir ortamın oluşması,

  b) T.C. asker ve sivil elemanlarının karışmacılığına son verilmesi,

  c) Hukuksal olmayan tüm yurttaşlıkların saptanması için BM denetiminde sayım yapılması ve sadece Kıbrıslı Türklerin oy vermesinin sağlanması

  d) Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra da halkın geçmişin beyin yıkayıcılıkla geçen dönemin getirdiği yıkımı algılamasına fırsat verilmesi, ve

  e) B.M. veya Avrupa Konseyinden gözetim ve dış basından izleme için istemde bulunulması için mücadele etmek amacındadır.

  Demokratik taleplerimiz gerçekleşmeden bu ülkede seçim, partilere propaganda fırsatı vermekten başka bir şey olarak görülmez ve bir oyun olmaktan öteye giderek saygıdeğer bir sonuç sağlayamaz.

  Bu çerçevede Yeni Kıbrıs Partisi, önümüzdeki ara seçime katılmayarak düzene karşı boykotunu ve teşhirini, çok partili demokratik düzene önem veren tüm kurum ve kuruluşları ve uluslararası platformları kullanarak sürdürecektir.

  Diğer muhalefet partilerini de, genel kamuoyu ve halkın istemleri gibi gerekçeleri ileri sürerek hala korudukları düzenle ilişkilerini koparmaya ve “erken genel seçim” sevdasını bırakarak, demokratik talepleri gerçekleştirmeye ve Yeni Kıbrıs Partisi ile dayanışmaya çağırırız.

  Halkımıza da, bu beyin yıkama gayretlerinden kendini kurtarabildikleri takdirde, sandığa gitmeyerek protestosunu gösterme çağrısını yaparız.