Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilgili Parti Yürütme Kurulu, değerlendirmeleri

  64

  PARTİ MECLİSİNE RAPOR

  Parti Meclisinin 9 Ekim 1998 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, 6 Aralık 98 tarihinde yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilgili Parti Yürütme Kurulu, değerlendirmelerini bilgilerinize sunar.

  Hedefler:

  a) Partinin seçime katılması ana hedefi Rejimi deşifre etmekti. Bu hususta, kampanya süresince Radyo, Televizyon ile köy ve mahalle toplantılarında izlenen politika, rejimin her yönü ile deşifre edilmesi olmuştur. Bu çerçevede, TC makamlarının Kıbrıs’taki her alana olan müdahalelerine açıkça karşı çıkılmış, Kıbrıs Türk Toplumunun Varlık ve kimliği ile Federal bir andlaşma ile Kıbrıs’ın yeniden bütünleştirilmesi savunulmuştur. Önemli olanın hükümet olmak olmadığını, Kıbrıs Türk Toplumunun söz sahibi olması ve iktidar olmasının zorunluluğu vurgulandı.

  Rejimi deşifre etme hususunda parti başarılı olmuştur. Kampanya boyunca düzen partilerinden farkı her platformda görülmüştür.

  b) Seçime katılınırken, planlanan hedeflerden bir diğeri ise, parti örgütlenmesine katkı yaratmaktı. Bu konuda, şehir, köy ve mahallelerde yoğun bildiri dağıtımı ile girilebileceği kadar hane’ye girilerek YBH’nin düşünceleri taşındı. Partinin tanıtılması sağlandı.

  Kampanya çok sınırlı örgüt üyelerimizle gerçekleştirildi. Pek çok örgüt elemanımızı, hatta adaylarımızın bir kısmının bu kampanya çalışmalarına katılmasını sağlayamadık. Buna rağmen kampanya dolayısıyle bir takım yeni güçlerin ve yeni kişilerin bu mücadeleye katılması sağlandı. Mevcut örgütlerin önemli bir bölümü harekete katıldı.

  c) Seçime,Rejimi deşifre etme ana amacı ile katılmış olmamıza rağmen, YBH sesinin, sandıktan da

  güçlü çıkmasının yararlı olacağı inancı ile, yurttaştan tepki ve protestolarını sandığa yansıtması istendi. % 4 ve üzeri olarak hedeflenen oy desteği genelde yüzde 2.5 gerçekleşti. Bu sonuç 1993 seçimlerinde Yeni Kıbrıs Partisi’nin aldığı yüzde 1.2 oranının iki katı bir sonuçtur.

  Ancak, partinin seçime girerken asıl amacı rejimi deşifre etmekti ve bunda da başarılı oldu. Dolayısıyle, sandığa yansıyan oy oranının bu olağanüstü koşullarda ve örgütsüz yapımız nedeniyle daha da artması mümkün değildi.

  2- Yaşanan Olumsuzluklar

  a) Örgütsüzlük: Parti kuruluşunu gerçekleştirdiği zaman kendisine seçimin içinde buldu. Bu durum partinin örgütlenmesini tamamlayamaması yanında mevcut üyelerin de tam kaynaşmasını sağlayamadı.

  b) Aday Belirleme Sorunu: İlçelerde aday bulmakta büyük zorluklar yaşanmıştır. Parti üyelerinden teklif götürülen pek çok isim aday olmak istemedi. Aday bulmadı veya bulunan adayları beğenmedi.

  Bir kısım adaylar ailevi sorunlar nedeniyle adaylıktan vazgeçti. Aday belirleme çalışmaları sınırlı bir kaç kişinin üzerinde kaldı. Aday belirleme süresinin daralması ile de bazı görevlendirmelerle ancak durum halledilebildi. Bazı ilçe örgütlerindeki üyelerin, pasif direnişi ise, başlıbaşına, aday belirleme işlerini zorlaştırmış listeleri tamamlamak için başka ilçelerden listelere aday koymak durumunda kalındı. Bölge dışı adaylar listelerde etki yaratamadı.

  c) Parti listelerindeki çok az sayıda bir kısım adayların kişisel davranış ve çalışmaları sorunlar yarattı.

  Daha önce partide benzer sorunlar yaşanmadığı için PYK’nın bu yönde önceden tedbir almaması önemli bir eksiklikti.

  d) Kampanya çalışmaları, kampanya çalışmalarına daha çok insanı (örgüt üyesi; sempatizan ve hatta adaylar) sokamamamız, daha aktif ve daha çok halka ulaşmamızı engelledi.

  e) Mali Sorunlar nedeniyle propaganda çalışmalarımız sınırlı kaldı.

  3- Bizim dışımızdan gelen sorunlar.

  Müdahaleler: Seçim kampanyası boyunca

  1) Denktaş-Sina? Gürel birlikte YBH’ne oy verilmemesi için TV’den çağrı yaptı.

  2) Denktaş entegrasyona karşı olan partileri halkın cezalandırılması çağrısı yaptı.

  3) Eski Sancaktar ve bayraktarlar ülkeye gelip seçmeni etkiledi.

  4) Son gece seçmene para dağıtıldı.

  5) CTP, YBH’ne oy verilmemesi, çünkü oyların boşa gideceği mesajları verdi.

  6) Avrupa gazetesinin tutumu ve bilhassa son gün boykot çağrısı yapması, bir kısım sempatizanımızı boykot’a itti.

  Genel:

  Genel olarak seçim sürecini değerlendirdiğimiz zaman, bütün olumsuz koşullara rağmen, partinin düzen partilerinden farklı politikaları ile, Radyo ve Televizyonlardan en iyi bir şekilde yararlandığu ve bu alanda görevlendirdiği geniş kadrosuyla başarılı olduğu gözlemlendi.

  Seçime girerken ortaya koyduğu ama ilkeleri doğrultusunda verdiği mesajlarla görevini yaptı.

  Bundan sonra yapılabilecekler:

  a) Seçim ortamının yarattığı hareketlenme ve heyecan ile örgütlenme çalışmalarına hız verilmesi süratle köy, mahalle ve ilçe örgütlerinin yeniden oluşturulması.

  b) Parti Yayın Organı Yeni Çağ’ın herşeyi ile düzenlenmesi ve kendi kendine yeten bir duruma getirilmesi.

  c) Partinin mali kaynaklarının sürekli hale getirilmesi.

  10 Aralık 1998