toplumsal muhalefetsendikal hareketBasın-Sen: “TAK yönetimi görevden alınmalıdır”
yazarın tüm yazıları:

Basın-Sen: “TAK yönetimi görevden alınmalıdır”

Yeniçağ podcastını dinleyin

Basın-Sen, TAK Yönetim Kurulu’nun derhal görevden alınmasını istedi. Basın-Sen Genel Başkanı Kemal Darbaz imzası ile yapılan açıklama şöyle:

41/2011 Sayılı Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın oluşturduğu TAK Yönetim Kurulu derhal görevden alınmalıdır.

Yeni TAK Yasası yapılırken, daha demokratik, katılımcı bir anlayışla düzenlenen TAK Yönetim Kurulu’nun oluşumu sonrasında, maalesef oraya atanan(ların) Yasayla kendilerine verilen Kurumu yönetme yetkilerini Yasaya bağlı olarak uygulamamış ve/veya uygulamada her zaman Yasal sınırlar içinde kalmamış ve/veya kalamamıştır.

TAK Yönetim Kurulu, 41-2012 Sayılı Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) Yasası’nın kendisine verdiği görevleri yerine getirememiş ve/veya yerine getirmek yetememiş, Münhallerin Doldurulması yan başlıklı geçici 9’uncu maddesi  (1) fırkasındaki “Bu Yasa çerçevesinde yeni Yönetim Kurulunun oluşumunu izleyen bir ay içerisinde Ajansta çalışan tüm personelle ilgili münhallerin doldurulması işlemleri başlatılır ve en geç üç ay içerisinde tamamlanır” amir hükmü aradan 10 ay geçmesine karşın yerine getirmemiştir.

Yönetim Kurulu, yeni TAK Yasası’nın terfilerle ilgili bölümünü tamamlamış, burada da terfi alanların aldıkları terfilerle ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını Yasanın hilafına tartışma konusu yapmaya çalışmış; ilan edilen münhallerin atanmasında ise sadece Rumca bölümünü tamamlamıştır.

Yönetim Kurulu, geriye kalan ve 8-10 yıl arasında geçici çalıştırılan, bu yasayla sözlü sınavları yapılarak atamaları gerçekleştirilmesi gereken çalışanların münhalleri maalesef Yasa’daki açık hüküm ve tanımlamalara karşın yasadışı olarak yapılan başvuruların kabulü noktasında tıkandırılmıştır.

Ajans’ta yeni Yasaya uygun olarak ilan edilen Rektör/Muhabir (İngilizce-Türkçe), Foto Muhabiri, Teknisyen, Katip münhallerine çalışanlar ve dışarıdan yapılan başvurularla ilgili olarak yapılan değerlendirmede özellikle  muhabir ve foto muhabirliğinde 23 başvurunun, ilan edilen münhallerle ilgili olarak Yasada yer alan “aranan niteliklere” uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Bu tespit, 41/2011 Sayılı Türk Ajansı-Kıbrıs(TAK) Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın yapılmasının her aşamasında yer alan Personel Dairesi tarafından da aynen teyit edilmiştir.

Bu noktada, yapılması gereken aranan niteliklere sahip olmadığı Yasal olarak açık ve net  olan başvurulara ret yazısı gönderilmesi geriye kalan başvurularla ilgili olarak başvuranın yasayla tanımlanan konumuna göre sözle ve/veya yazılı-sözlü sınav süreçlerini başlatmaktır.

Ne var ki TAK Yönetim Kurulu’nda tam da bu noktada sorun ve/veya tıkanırlık olmakta, Yasının açıkça tanımlamasına karşın, yasadışı başvuruların kabulüne yönelik ısrar devam etmektedir.

Bir süreden beridir TAK’ta yaşananlarla ilgili olarak yazılı basının gündemine gelen haberler maalesef gerçektir, ancak yaşananların çok azını içermektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokratik hukuk devleti ise, öncelikle yapılması gereken Yasaları uygulamaktır. Kimsenin Yasalardan kaynaklanan hak ve sorumluklarını keyfine göre ve/veya ahbap çavuş ilişkisiyle yok sayması kabul edilemez.

Hazırlanmasının her aşamasına, günün koşullarını uygun; yıllardır çalışanların iş güvencesine kavuşacağı bir yasa yapılması mantığıyla katkı koyan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), yeni TAK Yasası’nın her yönüyle bir bütün olarak eksiksiz uygulamasının takipçisi olacaktır.

Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK)’ın uzun yıllardan beridir beklenen ve Ajansı günün ihtiyaçlarına göre yapılandıracak,  aynı zamanda yıllardır yapılmayan terfilerle 3 ile 17 yılı bulan geçicilerle sözleşmeli çalışanları yasal güvence altına alacak yeni yasası Temmuz 2011 tarihinde Cumhuriyet Meclisi tarafından muhalefetin de desteğiyle oybirliği sağlanarak kabul edilmişti.

44/2011 Sayılı Türk Ajansı-Kıbrıs Yasası yerde bulunmuş, ve/veya isteyenini yasal kuralları istediği gibi eğip bükeceği; yasa bunu da veriyor bunu da yapacaksınız diyerek keyfi uygulamalara yol açacağı anlayışları sendika olarak ret ediyoruz.

Basın-Sen, demokratik hukuk devletinin temelini oluşturan yasallığın her zaman arkasında ve takipçisi olacaktır.

Kimsenin ve /veya kendisi bizzat TAK Yasası tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu’nun ve/veya Yönetim Kurulu Başkan ve/veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin kendisini ilgili yasadan daha üstün görmesi; yasanın hazırlanma ruhunu anlamadan keyfi kararlarla Kurumu Yönetmeye çalışmasını kabul etmeyeceğiz.

Basın-Sen, konunun hassasiyetinin bilinci içinde, yıllardır beklenen Yasa’nın kurallara uygun olarak bir bütün içinde tam ve eksiksiz yaşama geçirilmesi için her düzeyde katkı yapmış ve uygulama aşamasında da katkı yapmaya devam etmektedir.

Sendikamız, yaşanan sürecin Yasalara uygun hareket edilerek çözülmesi gerektiğini hatırlatır, kimsenin Yasal düzenlemeleri kişisel çıkarlarına alet etmesini kabul etmeyeceğini bir kez daha deklare eder.

Basın-Sen bugüne kadar bu konuda açıklama yapmamışsa, bunun tek nedeni, yıllardır (18 yılı bulan geçiciler) güvencesiz çalıştırılan insanların sorununun çözülmesine yönelik iyi niyetli tavrı nedeniyledir.

Bu tavrımız kimseyi aldatmasın, Basın-Sen her niyete yenilen muz misali her an açıklama yapan; eylem kararı alan bir sendika olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

Ne ki, TAK Ajansı’nda yaşananlarla (ki hepsi doğru ancak yaşananların çok az bir kısmını içeren) ilgili olarak kamusal alana çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmamız kaçınılmaz olmuştur.

Yasalara uygun hareket etmemekte ısrar etmesi, önündeki yasayı uygulamamakta direnmesi halinde TAK Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı en doğru ve onurlu işin bu görevi yapamayacaklarını açıklayarak istifa etmeleridir.

Öte yandan bu üyeleri Yönetim Kuruluna atayan Cumhurbaşkanı ve Hükümet’in de atamalarını bir kez daha gözden geçirmesi gerekmektedir.

Basın-Sen bunun dışında, TAK’ın bağılı bulunduğu Dışişleri Bakanlığı’nı da daha sağlıklı, demokratik işlesin diye düşünülerek hazırlanan Yönetim Kurulu’nun yapısını gözden geçirmeye davet eder.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
248AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin