.Yeniçağyeniçağ güncelÖzelleştirme sürecinde bir adım daha!
yazarın tüm yazıları:

Özelleştirme sürecinde bir adım daha!

Yeniçağ podcastını dinleyin

Meclise sevk edilen ‘1975 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim Ve Gözetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ ile özellikle ETİ ve benzeri yapılanmaların özelleştirilmesinin önü açılıyor.

Yasada yapılması öngörülen değişiklik şöyle

(2) Devletin kamu kurum ve/veya kuruluşlarından, Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden yapılandırılmasına karar verilerek sermaye ve/veya kaynaklarının en az %49 (yüzde kırk dokuz)’u devlete ait olacak şekilde kurulan şirketler, Kamu İktisadi Teşebbüsü sayılmazlar. Bu şirketlerin kuruluş, faaliyet ve denetimlerine bu Yasa kuralları uygulanmayıp, Şirketler Yasası kuralları uygulanır.

Ancak esas yasada tefsi bölümünde;

“Kamu İktisadi Teşebbüsü”, tüzel kişiliğe sahip ve faaliyetlerinde özerk olan, sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı bulunan, sermayesinin yüzde kırk dokuzu veya daha fazlası: tek başına Devlete; veya bir veya birden fazla Kamu İktisadi Teşebbüsüne; veya Kamu İktisadi Teşebbüsü ile birlikte Devlete, ait olan ve iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere,  Şirketler Yasası uyarınca kurulan şirketi anlatır.

Bu durumda Kamu İktisadi Teşebbüsü ne demek olacak?

Değişiklik yasa tasarısı şöyle:

1975 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim Ve Gözetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı

GENEL GEREKÇE

Devletin kamu kurum ve/veya kuruluşlarından, Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden yapılandırılmasına karar verilerek sermaye ve/veya kaynaklarının en az %49’u devlete ait olacak şekilde kurulan şirketlerin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yasası kurallarından ayrı tutularak,bu şirketlere Şirketler Yasası kurallarının uygulanmasını düzenlemek amacıyla “1975 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.        Yasa’nın ismini düzenlemektedir.

Madde 2.        Devletin kamu kurum ve/veya kuruluşlarından, Bakanlar Kurulu Kararı ile . yeniden yapılandırılmasına karar verilerek sermaye ve/veya kaynaklarının en az  %49’u   devlete  ait  olacak   şekilde  kurulan  şirketlerin  Kamu  İktisadi Teşebbüsleri Yasası kurallarından ayrı tutulmasını düzenlemektedir.

Madde 3.        Yasa’nın yürürlüğe giriş tarihini düzenlemektedir.

 

KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ (YÖNETİM, DENETİM VE GÖZETİM)

(DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar.

 

Kısa İsim

1. Bu Yasa, 1975 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan 1975 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) Yasası ile birlikte okunur.

 

Esas       Yasanın 4’üncü Maddesinin Değiştirilmesi

2. Esas Yasa, 4’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 4’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:

4. (1) Kamu İktisadi Teşebbüsü, bölgenin kaynaklarını

        en verimli ve etkin bir biçimde değerlendirmek

amacı ile sanayi, turizm ve diğer sektörlerdeki

faaliyetleri ekonominin gereklerine göre

yönlendirmek üzere Bakanlar Kumlu kararı ile

kurulur.

                (2) Devletin kamu kurum ve/veya kuruluşlarından,

Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden

yapılandırılmasına karar verilerek sermaye

ve/veya kaynaklarının en az %49 (yüzde kırk

dokuz)’u devlete ait olacak şekilde kurulan

şirketler, Kamu İktisadi Teşebbüsü sayılmazlar.

Bu şirketlerin kuruluş, faaliyet ve denetimlerine

bu Yasa kuralları uygulanmayıp, Şirketler Yasası

kuralları uygulanır.”

Yürürlüğe Giriş

3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

Esas yasa:
http://www.mahkemeler.net/cgi-bin/yasametin.aspx?cnt=1529  

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
261AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin