toplumsal muhalefetsendikal hareketGÜÇ-SEN 10'UNCU GENEL KURULUNU YAPTI... YENİ GÜÇ-SEN BAŞKANI EROL EMİN
yazarın tüm yazıları:

GÜÇ-SEN 10’UNCU GENEL KURULUNU YAPTI… YENİ GÜÇ-SEN BAŞKANI EROL EMİN

Yeniçağ podcastını dinleyin

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), X. Genel Kurulu’nu bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Lokalinde gerçekleştirdi. Genel kurulda başkanlığa Erol Emin seçildi.

GÜÇ-SEN Basın Bürosu açıklaması şöyle:

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), X’cu Genel Kurulunu bu gün saat 10.’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Lokalinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurula 248 üyeden 154 üye katılmıştır.

X.Olağan genel Kurul Divan Başkanı Mehmet Tosun ve Raportörler Mehmet Öğüç ile Ertuğrul Toroslu’dan olusturulması ile saat 10:15’de başlamıştır.

Genel Kurula; Gümrük Müdürü Mustafa Çobanoğlu, Sendikalar Mukayyidi Kemal Can, KTÖS Başkanı Güven Varoğlu, KTÖS Genel sekreteri Şener Elçil, KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, KTOEÖS Genel sekreteri Mehmet Taşker, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, KTAMS Genel Sekreteri İbrahim Gencalp,  Dev-İş Genel Sekreteri ve Devrimci Genel- İş Başkanı Hasan Felek, KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz, KOOP-SEN Genel Sekreteri Rifat Tuğsal,TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan, DaüBir-Sen Başkanı Tevfik Yoldaş, Çağ-sen Disiplin Kurulu Üyesi Erdinç Selasiye katılmıştır.

Genel Kurula, TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, Bank-Sen Başkanı Zübeyir Boransel, DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe birer kutlama mesajı göndermiş. KAMU-İŞ Başkanı Sami Dilek ile KAMU-SEN Başkanı Mehmet Özkardaş ise çiçek göndererek destek belirtmişlerdir.

Genel Kurula’da Sendika Başkanı Memduh Çeto, Sendika Mukayyidi Kemal Can, Gümrük Müdürü Mustafa Çobanoğlu, KTÖS Genel sekreteri Şener Elçil, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan,  Dev-İş Genel Sekreteri ve Devrimci Genel- İş Başkanı Hasan Felek ,KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz  birer konuşma yapmışlardır.

Konuşmalardan sonra 15 dakika ara verilen Genel Kurul, sırası ile Faaliyet ve Mali raporlarını oybirliği ile aklayarak seçimleri gerçekleştirmiştir. Yapılan Seçimlerde Akın Bekar, Hasan Gürses ve Erol Emin GÜÇ-SEN Başkanlığı için yarışmıştır. Sayım Sonunda Erol Emin 79, Hasan Gürses 53 ve Akın Bekar 22 oy almışlardır. Yeni Dönemde GÜÇ-SEN Sendika Başkanı Erol Emin Olmuştur .

Yönetim Kurulu , Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu ise aşağıdaki gibi olmuştur.

Yönetim kurulu: Abdullah Özdoğan ,  Ahmet Ersöz, Ali Özkantürk,Barış Doğanbay,Burhan Yatman , Cemal Özcemoğlu ,Elmas Kavunoğlu ,Hasan Caner ,Hüseyin Müezzin,Mehmet Tankurt ,Mustafa Ergüven ,Talat Alicik’den oluşturuldu.

Disiplin: Arif Sonel, Özdemir Yandaş, Veysi Bozcan

Denetleme Kurulu : Ahmet Devecioğlu, Mehmet Öğüç, Mehmet Tosun

 

AÇILIŞ KONUŞMASI

GÜÇ-SEN Başkanı Memduh Çeto’nun Genel Kurul’da yaptığı konuşma şöyle:

Değerli Misafirler,

Değerli dost sendika başkan ve temsilcileri,

Gümrük Çalışanları Sendikasının gücü ve güç kaynağı Değerli GÜÇ-SEN üyeleri;

10’cu Olağan Genel Kurulumuza Hoş Geldiniz.

Bir bayrak yarışıdır diyerek, arkadaşlarımızın istek ve destekleri ile devraldığımız, Gümrük Çalışanlarının kamuoyundaki sesi durumunda olan sendikamız GÜÇ-SEN’in 9’cu dönem yönetimini, özelde üyelerimize genelde ise kıbrıs’ın kuzeyindeki emekçi halkımız için  birşeyler yapabilmenin fırsatı olduğu umudunu taşıyarak, bizden önce bu bayrağı taşıyan yöneticiler gibi azim ve özgüven ile çalışarak tamamladık.

Gümrük Camiamıza ve mesleğimize hizmet etmek, bizim için ayrı bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Sendika Başkanı olarak bu onurlu görevi yapmak, benim için ayrı bir değer ve GÜÇ-SEN üyesi olarak ulaşılması gereken en yüce makamdır.

Değerli arkadaşlarım; her genel kurulda olduğu gibi taşıdığımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacak sendika yöneticilerine devretme zamanı gelmiştir.

2010 yılında 9’cu dönem Sendika başkanlığını,  GÜÇ-SEN  üyelerinin istek ve destekleri sonucunda tekrardan alırken, kendime bir söz vermiştim.

Sendika başkanlığı yapacağım bu ikinci dönemimden sonra, tüzüğümüzde her hangi bir kısıtlama olmamasına rağmen, Sendika başkanlığına tekrardan aday olup talep etmeyecektim. Çünkü bu gibi görevleri belli dönemler ile sınırlamak gerektiğini herzaman savunmaktayım. Bu uygulamanın gelenekselleşmesi, sendikamızda verimliliği ve motivasyonu artıracağına inancım vardır.

Bunun için 2012 yılının Ocak ayından  itibaren genel kurulumuzun nisan ayı içerisinde yapılacağını ve Sendika Başkanlığına aday olmayacağımı üyelerimize duyurdum. İlgilenenler bunu bilecektir.

Bundan sonra GÜÇ-SEN üyesi olarak sendikamıza hizmet etmeye devam edeceğim.Yeni seçilecek yönetim tarafından çağrı yapılması halinde de tecrübelerimi aktarmaktan  ve yardımcı olmaktan onur duyacağımın bilinmesini isterim. Çünkü ben iki dönem sendika başkanlığımda geçmiş tüm sendika yöneticilerimizin tecrübe ve yardımlarından yararlandım. Bunun içinde huzurunuzda onlara teşekkürlerimi iletirim.

Değerli katılımcılar ve üyelerimiz;

Sendikamızın onurlu bayrağını teslim alacak olan sendika yöneticilerimiz bir sonraki genel kurula kadar Sendika tüzüğü çerçevesinde, Sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı çağdaş, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik sendikacılık ilkeleri doğrultusunda üyelerin, ekonomik, sosyal, Kültürel hak ve çıkarlarını gözetecek sendikal faaliyetlerde çalışma yapacaklarına olan inancım sonsuzdur. Çünkü GÜÇ-SEN üyelerinin gücünü ve yöneticilerine, talep ve isteklerini nasıl yaptıracaklarını çok iyi bildiklerini en iyi bilenlerdenim.

GÜÇ-SEN sendika yöneticisi, GÜÇ-SEN üyesine rağmen özelde Gümrük Çalışanlarının genelde ise Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan halkların, haklarına yapılan saldırılara ve sorunlarına duyarsız olamayacağı gibi hiçbir kimseden icazet alarak da görev yapamaz. Eğer böyle bir yönetici olursa görev süresini tamamlamadan, Sendikamızın Tüzüğünün ilgili hükmünü GÜÇ-SEN üyeleri çekinmeden yerine getirme dirayetine haizdir.

Değerli katılımcılar ve üyelerimiz;

Bu kısa girişten sonra sendikamızın faaliyetlerini sendika genel sekreteri faaliyet raporunda, mali konuları ise mali sekreterimiz, üyelerimize göndemde belirlenen sıraya göre  sunacaklardır.

Ben ise üç konuda sendikamızın görüşlerini kısaca ortaya koymaya çalışacağım.

1-    GÜÇ-Sen Üyeleri ve Gümrük Çalışanlarının çalışma yaşamında yaşadıkları ve hakları için mücadelesi,

GÜÇ-Sen Üyeleri ve Gümrük Çalışanları,  Sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı çağdaş, özgürlükçü, katılımcı çalışma yaşamı ve sömürüsüz bir iş ortamında baskılardan arındırılmış ve motivasyonunun olduğu verimli hizmet yapmak istemektedirler.

Bunun için yetkili mercilere bir kere daha hatırlatırım. Bunu yaratmak için sendikamız her zaman elini taşın altına koymuştur. Bunu birçok kez yazılı olarak da tüm yetkililere vermiştir.

GÜÇ-Sen Üyeleri ve Gümrük Çalışanları, zamanında terfilerini ve emeklerinin karşılığı ekmesailerini alamadığı gibi gümrük görevlerinin gümrük teşkilat yasasında belirtilen kadrolar tarafından yapılmaması ise gümrük idaresinin  devlet yapılanması içerisinde değersizleştirilmesi olarak algılanmaktadır. Bu durumun yaratılmasının baş sorumlusu olarak  ilgili ita amirlerinin olması ise Gümrük personelini mutsuz, verimsiz ve çalışma azmini yitirmesine sebep olduğunun bilinmesini isterim..

Gümrük Dairesindeki çalışma yaşamını daha verimli kılmak için sendikamızın görüşü de alınarak, yasası olmayan vardiya tüzüğünü yaparak, vardiya  çalışma saatleri ve ücretlerinin belirlenmesi sonrasında yapılacak çalışma düzenlemesi, çalışma hayatına daha kolay geçirilebilinir. Yoksa sistemsiz olarak yapılan tüm uygulamalar sürgün olarak anılacak ve gümrük idaresinde verimsizliği daha da kalıcalaştıracaktır.

Bunun için en kısa zamanda sendikamızın 9’cu dönemde Maliye Bakanından yazılı talep ettiği isteklerin yerine getirmesi elzemdir. Sendikamız bunun takipcisi olduğunun bilinmesini isterim. Bu konularda yapılacak  mücadelede ve her türlü yapılan eylem ise meşrudur.

2-    Emek temelinde, emekçi hakların gasp edilmesi karşısında emekçiler, sendikal birlik ve haklar için birlikte mücadelesi;

Emek temelinde , emekçi hakları ekonomik kriz bahane edilerek gasp edilmeye çalışılmaktadır. Bunun için Sendikal Platforum ilkeleri çerçevesinde sendikalarımız birlikte  mücadelelerini ülke içinde veya dışında yapmalıdır.

Sendikamız, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan bu de-facto, Türkiye Cumhuriyetinin alt yönetimi olduğu AİHM tarafından belirtilen yapıda, 5 Ocak 2010’da  Meclis’e sunulan; Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan EKONOMİK ve MALİ İŞBİRLİĞİ protokolu, ülke gerçekleri ile bağdaşmadığını ve hayata geçirilmek istenmesi halinde  ise ülkemizde var olan ‘’GÖÇ’’ ü artıracağını ve sömürü düzenine de hizmet edeceğini, her platforumda  tüm sendikalar ile birlikte ülke içinde ve uluslararasında dile getirmiştir. Ayni şekilde yeni dönemde de getirilmelidir.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yapının IMF’si olan Ankara’daki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin  hazırladığı receteyi uygulamaktaki ısrarları ve işbirlikçi UBP hükümeti’de meclisten yasaları geçirebilmek için  meclisteki milletvekili transfer pazarından aldığı parmakçıları ile yapmaya çalışması ve son günlerde ise ‘’Özelleştirme Yasası’nıda’’ meclisten geçirerek yasallaştırması, İşbirlikçi UBP Hükümet’inin, Sendikal Platform ilkeleri çerçevesinde  28 Ocak 2011 ve 2 Mart 2011 İnönü Meydan Mitinginde, 7 Nisan 2011 ile 31 Ekim 2011 Meclis önündeki Mitinglerde sesini yükselten halkının sesine kulak vermediğinin açık kanıtıdır.

Sendikamız ve dost sendikalarımız tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (İLO) çalışma yaşamındaki hak gasplarını iletmek ve  Meclis’te  kabul edilen İLO uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını  talep etmesi, bu kazanılmış haklarımızın korunması için zorunlu bir yoldur. Bu yola başvurulmasına da başka anlamlar takmak , anlamsız bir argümandır.

3-    Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün adada yaşayan herkesin sıkıntılarının temel kaynağı olduğuna ve en kısa sürede de çözümün olması için örgütlerin ülke içinde veya dışında birlikte mücadelesi;

Sendikamız, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün adada yaşayan herkesin sıkıntılarının temel kaynağı olduğuna inanmaktadır. Bunun için çözüm sürecinin devam etmesini ve en kısa sürede de çözümün olması için örgütler birlikte mücadele etmeyi sürdürmelidir. Özellikle 1 Temmuz 2012 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti AB dönem Başkanı olmasını öne sürerek görüşmeleri bertaraf ettilmesini, sekteye uğramasını engellemek için bugünden itibaren ülke içinde ve dışında her türlü platformlar kullanılarak Kıbrıslı Türklerin gasp edilen siyasi iradelerini geri almak , sosyal ve kültürel değerlerimizle birlikte ekonomik ve siyaseten özgür, kendi evinin efendisi olarak yaşamak için sesini daha da yükselterek  tek ses olarak uluslararası arenaya duyurmalıdır.

Bunun için sendikamız GÜÇ-SEN, barış ve çözümü arzulayan örgütlerin kurdukları platformlarda yerini almalı ve bu konuda yapılacak mücadelerde ise  ilkeleri doğrultusunda Kıbrıslı Türk’lerin çıkarları için yerini almayı sürdürmelidir.

Değerli katılımcılar ve üyelerimiz;

Konuşmamın sonunda şunu bir kere daha vurgulamak isterim. Sendikamız, anlamsız ayrıntılara takılmadan, tüm yetkililerle diyalogunu ilkeli ve tutarlı bir şekilde sürdürmeye devam etmelidir.

Üyelerimiz arası birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayarak, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı çağdaş, özgür, katılımcı, demokratik sendikacılık ilkeleri doğrultusunda üyelerin ekonomik, sosyal, kültürel hak ve menfaatlerini gözetmelidir.

Ülkemizdeki dost sendikalar ile birlikte  ‘’Böl ve Yönet’’ politikalarının yaşam bulmaması için tüm alanlarda ilkeli birliktelik içerisinde ülke içinde ve dışında aktif çalışmaları hayata geçirecek mücadele yapmalıdır.

Gelecek günlerin tüm emekçilere ve halkımıza özlenen barış ve çözümü getirmesi dileği ile genel kurulumuzun üyelerimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını, yeni seçilecek olan yöneticilerede çalışmalarında başarılar dilerim.

Saygılarımla, teşekkür ederim.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
202AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin