.Yeniçağyeniçağ güncel"Birleşik Kıbrıs" Barış İnsiyatifi 1 Mayıs eylemlerine kitlesel katılım çağrısı yaptı
yazarın tüm yazıları:

“Birleşik Kıbrıs” Barış İnsiyatifi 1 Mayıs eylemlerine kitlesel katılım çağrısı yaptı

Yeniçağ podcastını dinleyin

İki toplumlu “Barış İnisiyatifi” bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, 1 Mayıs’ta düzenlenecek olan ortak kutlamalarla ilgili bilgi verdi, Kıbrıs’ta çözüm, barış ve yeniden birleşme için istenç belirtti.

Ara bölgedeki Alman Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında hazırlanan ortak açıklamanın Türkçesi’ni Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Güven Varoğlu, Rumcası’nı ise Sosyo – Ekonomik Enstitü (İKME) Başkanı Takis Hadjidemetriou okudu.

Açıklamada, güney Lefkoşa’daki 1 Mayıs kutlamalarına “yoğun” bir Kıbrıslı Türk katılımın olacağı; PEO tarafından Lefkoşa’da düzenlenecek olan etkinliklerde Dev – İş başkanının konuşma yapacağı, Türk – Sen’den bir temsilcinin de SEK’in Lefkoşa’da düzenleyeceği etkinlikte konuşacağı belirtildi.

Kuzey’deki Lefkoşa’daki öğleden sonra gerçekleştirilecek olan kutlamalara da Kıbrıslı Rumlar’ın katılarak aktif olarak destek vereceği, PEO ve SEK genel sekreterlerinin burada konuşmalar yapacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca önümüzdeki haftalarda çözüm, barış ve yeniden birleşme için büyük bir konser organize edilerek, “çok kültürlü Kıbrıs, milliyetçilikten ve yabancı düşmanlığından arınmış bir ada için bir araya gelineceği” vurgulandı.

Okunan basın açıklamasının tamamı şöyle:

İnisiyatifin, her iki toplumun tüm kesimlerini harekete geçirerek iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı barış dolu bir gelecek inşa edebilmeleri adına eylemler ve kampanyalar düzenleme niyetinde olduğu da kaydedilen ortak açıklamada, “Şimdi Kıbrıslı Türkler ile Rumlar el ele yürüyecekler” denildi.

Ülkemizin yeniden birleştirilmesi ve iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı bir çözüm adına,  önümüzdeki ayların Kıbrıs sorununun çözülmesine ilişkin gösterilen çaba açısından kritik süreç olduğu tüm dünya tarafından kabul edilen bir gerçektir. Tüm bunlara rağmen, görüşme süreci, daha çok Türkiye’deki seçim süreci sebebiyle oldukça yavaşlamıştır. Görüşmelerin uzatılması ve birkaç aydır ilerleme kaydedilmemesi, ülkenin her iki tarafında da hayal kırıklığı ve karamsarlığa neden olmuştur. Iki tarafı da etkisi altına alan bu gerçek; ekonomik kriz ve işsizlikteki artış, milliyetçi ve ırkçı güçlerin güç kazanması için oldukça uygun bir ortam hazırlamıştır. Güneydeki seçim süreci, milliyetçilik ve ırkçılık tohumlarını ekmeye çalışan partiler ve adaylar için de bir fırsat olmuştur.

Yine de, görüşme masasında elde edilen başarılar, özellikle Talat ve Hristofias döneminde, olumsuzluktan çok daha geridedir. Yönetim ve güç paylaşımı konusunda olağanüstü bir ilerleme kaydedilmiş, mülk meselesindeki ilerleme, ekonomi ve AB ilişkileri, masadaki öneriler ilerlemeyi başarılabilir kılmıştır. Bu konuda daha da ilerleyebilme ihtimali, çözüme karşı duran güçler tarafından şiddetli bir şekilde saldırıya uğramıştır.

Negatif atmosfere rağmen, Kıbrıslı Türkler olağanüstü bir esneklik ve irade göstererek bu duruma karşı mücadele sergilemişlerdir. Tarihsel seferberlikleri, yeniden birleşme adına yeni bir umut doğmasına sebep olmuş, ivme kazandırmıştır. Bu kritik zamanda yeniden bir momentumun sağlanması, iki toplumda canlılık yaratması açısından önemli bir gerekliliktir.

1 Mayıs kutlamaları, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların, adanın yeniden birleştirilmesi ve süregelen sürecin sonuca ulaştırılması için ortak iradelerini ve mücadelelerini ortaya koyabilmeleri adına eşsiz bir fırsattır. Fakat, şimdiye kadar 1 Mayıs kutlamaları için çok büyük iki toplumlu bir etkinlik düzenlenemediği gerçeğinden hareketle, hem kuzeyde, hem de güneyde düzenlenecek olan etkinlikler, iki-toplumlu karakterde gücünü belli edecektir.

Bu fırsatı değerlendiren İki toplumlu Barış İnsiyatifi “Birleşik Kıbrıs”ı hedefleyen bir program belirlemiş ve milliyetçilikle ırkçılığa karşı; çözüm ve birleşmeye yönelik etkinlikler dizisi hedeflemiştir:

1. Güçlü bir iki toplumlu karakteri olan  güneydeki 1 Mayıs kutlamalarına aktif olarak desteklemek ve katılmak. Lefkoşa’da PEO tarafından düzenelecek olan etkinliklerde, DEVİŞ liderinin de konuşma yapacağı, yoğun bir Kıbrıslı Türk katılımı olacaktır. TURKSEN’den bir temsilci de SEK’in Lefkoşa’da düzenleyeceği bir etkinlikte konuşmasını gerçekleştirecektir.

2. Kuzey’de öğleden sonra gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlamalarına, yoğun bir Kıbrıslı Rum katılımı ile  aktif olarak destek vermek. Kuzeyde gerçekleştirilecek etkinlikte, PEO ve SEK Genel Sekreterleri konuşma yapacaklardır.

3. Önümüzdeki haftalarda Çözüm, Barış ve yeniden birleşme için büyük bir konser organize ederek çok kültürlü Kıbrıs, milliyetçilikten, ırkçılık ve xenofobiden (yabancı düşmanlığı) arınmış bir ada için biraraya gelmek.

4. Yerel komitelerle işbirliği içerisinde olup, daha fazla sınır kapısının açılması için ortak çalışmalarda bulunulması ve ara bölgenin, işbirliği ve karşılıklı saygı bölgesine dönüştürülmesi adına fırsatlar yaratmak.

5. Anlaşma yapılan görüşmeler çerçevesinde, toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak özellikle gençlik, eğitim ve bunun yanısıra ticaret, kültür konularına da genişleme sağlamak.

6. Askeri bütçenin yarıya indirilmesi için kampanya başlatmak, askeri birliklerin azaltılarak tam askersiz bir ülke oluşturmak.

Bizler, her iki tarafta bulunan toplumun tüm kesimlerini harekete geçirerek, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların açık bir şekilde ortaya koydukları ortak iradeleri ve İki toplumlu, iki bölgeli Federasyon’a dayalı barış dolu bir gelecek inşa edebilmeleri adına, sürekli yükselen eylemler ve kampanyalar düzenleme niyetimizi ortaya koymaktayız.  Bu Federasyonun şekli, hali hazırda esasen kabul edilmiştir ve bu başarının boşuna harcanmasına göz yummayacağız.

Şimdi, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler EL ELE yürüyecekler!

Haydi, 1 Mayıs’ta birleşerek yürüyelim, ve Çözüm, Barış ve Yeniden Birleşme için yeni bir devir başlatalım!

 

PEO ve DEV-İŞ 1 MAYIS ORTAK AÇIKLAMASI

Dev-İş ve PEO sendikası, 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle ortak açıklama yaparak, Kıbrıslı Türk sendikaların gerçekleştirecekleri 1 Mayıs ortak etkinliklerine kitlesel katılım çağrısında bulundular.

Ortak açıklama şöyle:

PEO ile DEV-İŞ olarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle tüm Kıbrıslı çalışanlara mücadeleci selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda insan hakları ve çalışanların hakları için, emekçilerin yaşam koşullarının daha da iyileştirilmesi için, eşitsizliklerin ve sömürünün olmadığı daha iyi bir dünyanın inşası için mücadele eden tüm halklara dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Pek çok halkta acı ve mutsuzluk yaratan ve savaşlara yol açmaya devam eden emperyalist “Yeni Dünya Düzeni”ne karşı uluslararası hukukun ilkelerine saygıya dayalı dünya barışı için dünyanın dört bir yanında mücadele eden barıştan yana ilerici güçlerle sesimizi birleştiriyoruz.

Bu yıl 1 Mayıs, çalışanlar açısından kritik bir dönemde kutlanmaktadır. Küresel ekonomik kriz derinleşmekte, nüfusun ekonomik olarak zayıf katmanlarının durumu kötüleşmekte ve yaşam düzeylerinin altı oyulmaktadır.

PEO ve DEV–İŞ, bu küresel krizin kapitalizmin ve neoliberalizmin krizi olduğu, eşitsizlikleri arttırdığı ve bu kriz bahane edilerek çalışanların kazanımlarının sorgulanmasının ve sosyal devletin ortadan kaldırılmasının yolunun açılmaya çalışıldığı tespitini yapmaktadırlar.

Egemen çevreler bu krizin sonuçlarını çalışanların sırtına yükleme hedefiyle, krizin yol açtığı sorunların çözümü olarak krize yol açan aynı başarısız reçeteleri halklara ve çalışanlara dayatmayı arzulamaktadırlar.

Avrupa Birliği alanında uygulanan ekonomik ve sosyal uyum süreci de bu yöndedir.

Avrupa’nın egemen çevrelerinin öne çıkardıkları neoliberal ekonomi politikalarına karşı mücadelede Avrupalı çalışanlarla aynı saflarda yer alıyoruz. Çalışanların haklarına ve kazanımlarına saygı gösterecek bir Avrupa için, sosyal refahın ve ilerlemenin Avrupa’sı için mücadele ediyoruz.

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk çalışanlar olarak, 1 Mayıs’ı bir yıl daha vatanımızın bölünmüşlüğünün devam ettiği koşullarda kutluyoruz. Bir kez daha altını çizerek vurguluyoruz ki Kıbrıs sorunun çözümü ve ülkemizin yeniden birleşmesi Kıbrıslırum, Kıbrıslıtürk, Kıbrıslı çalışanlar için temel ve öncelikli hedef olmaya devam etmektedir.

İki örgüt Kıbrıslıtürk meslektaşlarının kitlesel ve mücadeleci eylemlerini selamlamaktadırlar. Emekçilerin hareketinin maruz kaldığı neoliberal saldırıya karşı onların direnişleri kahramancadır.

Kıbrıslıtürk emekçilerin bu kitlesel eylemleri Kıbrıslıtürklerin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik sorunların çözümünün ve toplum olarak varlıklarının güvence altına alınmasının, Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözümünden ve ortak vatanımızın yeniden birleşmesinden geçtiği gerçeğini bir kez daha göstermektedir.

PEO ile DEV-İŞ tek egemenlikli, tek vatandaşlıklı ve tek uluslararası kimlikli bir devlet çerçevesinde ve ilgili BM kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaşma çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı olmaya devam etmektedirler.

Çözüm Birleşmiş Milletler kararlarına uygun, iki toplum arasındaki Yüksek Düzey Anlaşmaları çerçevesinde olmalıdır; Avrupa ilke ve değerlerini dayanak almalı ve tüm vatandaşların insan haklarının uygulanmasını sağlamalıdır.

İki örgüt liderler arasındaki görüşmeler sürecini desteklemekte ve hem Kıbrıslırumlar hem de Kıbrıslıtürkler tarafından karşılıklı olarak kabul edilecek adil bir çözüme ulaşmaları için liderleri şu ana kadar üzerinde anlaşmaya varılanlar temelinde iyi niyetle çalışmaya çağırmaktadırlar. İki örgüt bu sürecin en kısa zamanda tamamlanmasını ve Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, özgür, bağımsız ve tüm Kıbrıslıların ortak vatanı kılacak olan üzerinde anlaşmaya varılan çözüme götürmesini ummaktadırlar.

İki örgüt Kıbrıs sorununun çözümüyle tüm Kıbrıs’ın askersizleştirilmesi önerilerini tekrarlamaktadırlar.

1 Mayıs vesilesiyle iki örgüt, verdikleri mücadelelerle çalışanların bugün sahip oldukları haklara zemin hazırlayan Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk, Kıbrıs işçi sınıfının öncülerini bir kez daha saygıyla anmaktadırlar.

Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin eylem birliği, işçi sınıfının birlik ve dayanışma değerleri temelinde verilen büyük mücadeleler içerisinde çelikleşmiştir.

1 Mayıs’ı ona layık olan parlaklıkla kutluyoruz, bu özel güne gereken büyük onur ve önemi vererek Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk çalışanları PEO, DEV-İŞ ve diğer Kıbrıslıtürk sendikal örgütler tarafından gerçekleştirilen 1 Mayıs ortak etkinliklerine kitlesel olarak katılmaya çağırıyoruz.

Etkinlikler programı şunları içermektedir:

1 Mayıs günü sabah saat 10.00’da PEO binasında toplantı ve aynı günün akşamı saat 18.30’da DEV-İŞ’in diğer Kıbrıslıtürk sendikal örgütlerle gerçekleştireceği etkinlik.

3 Mayıs günü Kıbrıs için mücadeleler vermiş Kıbrıslıtürk politikacı Özker Özgür’ün anısına DEV-İŞ bürolarında gerçekleştirilecek etkinlik.

Ülkemizin çalışanlarının ortak tarihine ve mücadelelerine bağlı olan PEO ve DEV-İŞ Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk çalışanlara çözüm ve yeniden birleşme çabasına devam edeceklerinin güvencesini vermektedirler.

Vizyonumuz, tüm çalışanlar için daha iyi bir topluma ulaşma yönündeki ortak hedeflerimizi yeniden birleşmiş bir Kıbrıs çerçevesinde önümüze koymaktır.

Çalışanların mücadelesinin ve dayanışmasının doruğu olan 1 Mayıs, ortak bir vatan ve ortak mücadeleler için bize yol göstermektedir.

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
259AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin