yeniçağ günceltoplumsal muhalefetÇocuk güzellik yarışmasına karşı tepkiler büyüyor: engellenmeli!
yazarın tüm yazıları:

Çocuk güzellik yarışmasına karşı tepkiler büyüyor: engellenmeli!

Yeniçağ podcastını dinleyin

hayirHasan Yıkıcı – Gazete360

4-14 yaş arasını kapsayan ve 4-6, 7-10, 11-14 şeklinde üç kategoride gerçekleşecek olan Çocuk Güzellik Yarışması’na karşı çıkanlar yarışmayı çocuk istismarı ve çocuk hakları ihlali olarak değerlendiriyorlar.

 

Yeni Kıbrıs Partisi’nden Faika Deniz Paşa: “Yetişkinlerin tatmini için…”

Yeni Kıbrıs Partisi’nden Faika Deniz Paşa çocuk güzellik yarışmasının çocuklar için hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara neden olacağının söyleyerek, çocuğunun gelişiminde rekabet içeren süreçlerin zararına dikkat çekti.

Paşa şöyle konuştu: “Genel olarak güzellik yarışmalarına baktığımızda aslında kadını ikincil toplumsal konumunu pekiştirdiğini görürüz. Aslında kadın bedenini objeleştiren, metalaştıran ve bunu yaparken de cinselliği ve kapitalist sistemin güzel olarak dayattığı algıyı bir şekilde odağına alarak yapan yarışmalardır. Söz konusu çocuklar olduğunda bu çarpık olay daha vahim bir hal alır. İnsan hakları çerçevesinde konuşacak olursak çocukların insan hakları, yetişkinlerden farklıdır. Çocuğun her zaman için yüksek yararı gözetilmelidir. Çocuk güzellik yarışmalarına baktığımızda bu yarışmaların çocuğun fiziksel gelişiminin etkilediğini görürüz. Çünkü sistemin dayattığı güzellik şekli fiziksel olarak sağlıklı bir şey değildir.

İkincisi psikolojik olarak zarar teşkil eder. Yarışmalar başlı başına çocukların kişisel gelişiminde zararlıdır. Herhangi bir rekabetçi ortam çocuk gelişimine zarar verir. Bir de bunun bedensel olarak nasıl göründüğü üzerinden yapılması bizce çocuk psikolojisini kötü yönde etkiler.”

 

Yetişkinlerin tatmini için

Yetişkinlerin kendilerini tatmin etmek için çocuklarını güzellik yarışmalarına katılmaya ittiklerini ifade eden Paşa ”Yetişkinlerin kendi tatminleri için bunu yapması da çocuk istismarı anlamına gelir. Yetişkinler çocukları akıllarındaki bedensel ve görünüşsel kalıplara uyuyup uymadığına göre alıp değerlendirmesi sağlıksız bir durumdur.”

 

Gelişim Psikoloğu Fatih Bayraktar: Çocuklar Cinsel Meta Haline Dönüştürülüyor

Gelişim psikoloğu Fatih Bayraktar, çocuk güzellik yarışmalarının çocuk istismarı olduğunu ifade ederek, söz konusu yarışmaya karşı olduğunu dile getirdi. Bayraktar bu yarışmaların çocukların özgüvenini geliştirdiği yönündeki iddiaya karşı çıkarak şunları ifade etti: “Kendi kararlarını kendileri veremeyen çocuklardan bahsediyoruz. Diğer bir deyişle onları yarışmalara getirenler çok büyük oranda kendi velileridir. Veliler de çocuklarının sosyalleşmesi ve özgüvenlerinin artması amacıyla çocuklarını bu tür yarışmalara sokuyor. Oysa yarışmadaki durumla gerçek hayattaki durum aynı değil. Bir çocuk günün 24 saati çok güzel giysiler içinde ve makyajlı olamaz. O yüzden bu gibi yarışmalar çocuklara çok güzel göründüklerinde, podyumda alkışlandıklarında değerli olduklarına dair yanlış mesajlar verebilmektedir. Bunun ötesinde bu tip yarışmaların onları cinsel metalar haline getirebileceğini düşünüyoruz. Çocukların yetişkin giysileriyle ve bazı durumlarda iç çamaşırı ya da bikini tarzı giysilerle yarıştırıldığı durumlar var. İşte bu durum istismar boyutunu oluşturuyor. Bir çocuğun güzel olması için ille yarıştırılması veya makyajlı olması gerekmiyor. Çocuklar zaten doğal halleriyle güzeldirler.”

 

“Masum bir yarışma değil”

Fatih Bayraktar çocuk güzellik yarışmalarının masum yarışmalar olmadığını ifade ederek şu örneğe dikkat çekiyor: “Buna en bariz örnek ABD’de düzenlenen bir çocuk güzellik yarışmasından sonra birinci gelen kız çocuğunun kaçırılıp sonra da tecavüz edilip öldürülmesi olayıdır. Bu anlamda veliler çocuklarını bu tip güzellik yarışmalarına sokarken yalnızca çocukların masum bir yarışmaya girdiğini düşünmemeli. Bu yarışmanın çocuklara verdiği mesajı ayrıca çocuklarını ne tür bir risk altına soktuklarını da göz önüne almalılar. Bu nedenledir ki Fransa, Rusya ve Avrupa’daki birçok ülke çocuk güzellik yarışmalarını yasaklamış durumdadır.”

 

KTİHV Başkanı Emine Çolak: “Küçük kızları cinsel bir obje olarak sunan böyle bir etkinliğe çok hoş bakılabileceğini düşünmüyorum”

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Emine Çolak yarışmaya hoş bakılamayacağını söyleyerek şunları vurguladı:

“Çok katı insan hakları kuralları olduğun düşünmüyorum. Ancak çocukluğu istismar eden, küçük kızları cinsel bir obje olarak sunan böyle bir etkinliğe çok hoş bakılabileceğini düşünmüyorum.

 

Cinsel istismar boyutu

Çolak, toplumda gerek kadına gerekse de çocuklara yönelik ciddi bir cinsel istimar sorununun olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “Neticede şu an gerek çocuklara gerek kadına karşı cinsel istismar yönünden sıkıntılar var. Bu gibi imajlar bu sorunu arttırabilir.Küçük kız çocuklarının estetiği veya cinsel obje olarak görülmesiyle olumsuz bir etki yaratacağını düşünüyorum. Bazı ülkelrede bu konu çok daha da yadırganıyor. Fransa gibi bazı ülklerde doğrudan yasaklanmıştır ve cezası var. Bir devlet o derecede yasalamayı iste mi o kendi siyasi iradesi ve kültürel değerleriyle ilgili ama her halükarda kendi iradesi olmadığı bir yaşta böyle ciddi boyurları olan konuma bir çocuğun sokulmasından kaçınılmalıdır.”

 

Tahir Gökçebel: Çocuk güzellik yarışması engellenmeli

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de yarışmaya karşı çıkarak Eğitim Bakanlığını müdaha etmesi gerektiğini fakat figüran bir rol aynamayı se.tiğini ifade etti.

“Kapitalist anlayışın toplumlara yüklemeye çalıştığı değerler ve yaratmaya çalıştığı yeni insan modeli insanlığın geleceğini tehdit eder duruma gelmiştir. Her şeyi rekabetçi bir anlayışla ele alan dünyanın kaynalarını yok eden ve bunları yaparken de yeni bir üst kültür yaratma peşinde olan kapitlaist anlayış özellikle gençler yetişirken daha küçükten itibaren onların beyinlerinde böyle bir pedegojik anlamda yer etme çabasındadır” diye konuşan Gökçebel, güzellik yarışmalarının ötekileştirici ve rekabetçi bir kültürü yaydığının savundu:

“Güzellik yarışmasınn kendisi aslında sakat bir anlayış iken çocukları böyle bir rekabetin içine böyle bir ötekileştirmenin içine itmek kabul edilecek bir şey değildir. Ancak her şeyi metalaştıran, değersizleştiren ve her şeyi yarattığı bu yeni kültürün bir parçası yapmak isteyen bir anlayıs var. Bununun dizayn ettiği devlet kuruları bunun içinde sivil toplum örgütleri de olablir dairelerde olabilir eğitim bakanlığı dahil olabilir bu şekilde çalışarak gelecek nesilleri gelecek ekonomik yapının birer figuranı yapmak istenilmektedir.

Oysa bizim pedegojik anlayışımız her bir insanın eşit, herkesin faklılıkların bir birinin tamamlayıcısı olan, ötekileştirmeyen, birbirini anlayabilien iş birlikği yapabilien birbine dayanbabilen yardım edebilen yeni nesiller yeitiştirmek olmalıyıdı.”

 

Eğitim Bakanlığı Figüran

Eğitim Bakanlığı’nın figüran rolü oynadığını ifade eden Gökçebel, yarışmanın engellenmesi gerektiğini söyledi:.” Bu konuda da sanırım seyirci kalacaktır. Biz engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu masumane görülenbilir ama böyle bir kültürlemenin yaratacağı yeni insan modelleri belki de geleceğin dünyasında çok da farklı sorunlar yaşayacak ve yaratacaktır.

 

KTÖS: Bütün Çocuklar Güzeldir

KTÖS ise Şener Elcil imzalı olarak yayınladığı bildiride söz konusu yarışmaya karşı olduklarını belirterek şu ifadelerde bulundular: “Devleti yönettiğini iddia edenlerin bu rezilliklere göz yumduğu bir düzende “çocuk güzellik yarışması” adı altında yapılanlar bu yaratılan düzenin ne kadar mide bulandırıcı olduğunu göstermektedir. Çocukları Dünya Çocuk Günü’nde Bulgaristan’a götürme hedefine yönelik velilerden para toplayarak yapılan bu istismarın en çarpıcı tarafı ise K.K.T.C.’yi tanıtmanın arkasına saklanılarak yapılmasındadır. Bir yandan din simsarları, diğer yandan paraya tapan sermaye çevrelerinin istismarı ile toplumumuz yokoluşa sürükleniyor. Kıbrıs Türk toplumu adına toplumun tepesinde oturanlar ise tüm bu rezilliklerden ekonomik ve siyasi menfaat sağlamak için herşeye onay vermektedirler.”

Açıklamanın tamamı şöyle:

“4-14 yaş arası çocuklarımızı istismar ettiği açık olan bu uygulamaya Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere devleti yönettiğini iddia edenlerin seyirci kalmasını şiddetle protesto ederken, insan haklarına, ayrımcılığa, istismara duyarlı tüm örgütleri de tepki koymaya davet ederiz.”

BÜTÜN ÇOCUKLAR GÜZELDİR.

Adamızın kuzeyinde herşeyi alınır satılır bir meta olarak gören anlayış çocuklarımızı da kullanmaktan geri durmayacağını 23 Şubat 2014 Pazar günü Merit Park Hotel’de düzenleyeceği “Çocuk Güzellik Yarışması” ile bir kez daha göstermiştir.

Paranın ve maddi menfaatlerin tüm ahlaki değerlerin önüne geçtiği, kadın ticaretinin devleti yönetenlerin izniyle yapıldığı, kumarın ve bet ofislerin mahalle aralarında faaliyet gösterdiği ve bizi yönetenlerin de bu faaliyetlerden vergi aldığı bu düzende şimdi de sıra çocuklarımızın istismarına gelmiştir.

Devleti yönettiğini iddia edenlerin bu rezilliklere göz yumduğu bir düzende “çocuk güzellik yarışması” adı altında yapılanlar bu yaratılan düzenin ne kadar mide bulandırıcı olduğunu göstermektedir. Çocukları Dünya Çocuk Günü’nde Bulgaristan’a götürme hedefine yönelik velilerden para toplayarak yapılan bu istismarın en çarpıcı tarafı ise K.K.T.C.’yi tanıtmanın arkasına saklanılarak yapılmasındadır. Bir yandan din simsarları, diğer yandan paraya tapan sermaye çevrelerinin istismarı ile toplumumuz yokoluşa sürükleniyor. Kıbrıs Türk toplumu adına toplumun tepesinde oturanlar ise tüm bu rezilliklerden ekonomik ve siyasi menfaat sağlamak için herşeye onay vermektedirler.

Fransa’da 16 yaşından küçük kızlar arasında düzenlenen güzellik yarışmalarının yasaklandığını ve yasadışı olarak düzenlemeye çalışanlara ağır cezalar verildiğini, bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlere yeniden hatırlatırız. Fransa’da yasanın mimarı Eski Spor Bakanı ve Paris Senatörü, Chantal Jouanno, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kızlarımızın suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Ticari çıkarları toplumun çıkarlarının önüne koymayacağız.” diye konuştu.

4-14 yaş arası çocuklarımızı istismar ettiği açık olan bu uygulamaya Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere devleti yönettiğini iddia edenlerin seyirci kalmasını şiddetle protesto ederken, insan haklarına, ayrımcılığa, istismara duyarlı tüm örgütleri de tepki koymaya davet ederiz.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
160AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin