.YeniçağmanşetYKP belediye çalışanlarını ziyaret etti
yazarın tüm yazıları:

YKP belediye çalışanlarını ziyaret etti

Yeniçağ podcastını dinleyin

YKP belediye çalışanlarını ziyaret etti YKP belediye çalışanlarını ziyaret etti YKP belediye çalışanlarını ziyaret etti YKP belediye çalışanlarını ziyaret etti YKP belediye çalışanlarını ziyaret ettiYKP Lefkoşa Belediye başkanı adayı Murat Kanatlı, Belediye Meclisi üyeliği adayları, Faika Deniz Paşa, Haluk Selam Tufanlı, Mehmet Karadal ve Parti Meclisi üyesi Özkan Varoğlu dün sabah saat 7’de iş başı yapan Sanayi Bölgesindeki işçileri ziyaret etti. Burada çeşitli bölümlerde işçilerle sohbet eden YKP delegasyonu, özellikle Ziraat Bankası’ndan kredi alınması karşılığında Aralık 2012 tarihinde Belediye Meclisinden geçen 2013-2015 taslak Lefkoşa Belediye bütçesini işçilerle paylaştı, YKP’nin çeşitli konulardaki görüşlerini açıkladı. YKP delegasyonu daha sonra Devpa karşısındaki Belediye ait fidanlığına giderek burada da bir süre çalışanlarla sohbet etti. Saat 10 civarında ise Lefkoşa Belediyesi ana binasına giden delegasyon burada bazı şubeleri ziyaret edip çalışanlarla sohbet etti. Saat 11’de Havadis Gazetesine olan randevudan dolayı, tüm çalışanlara konuşma fırsatı bulamayan YKP delegasyonu, mümkün olan en kısa sürede yeniden çalışanları ziyaret edeceğini açıkladı.

Ziyaretler sırasında özellikle Ziraat Bankası’ndan kredi alınması için hazırlanan bütçeden rakamları çalışanlarla paylaşan YKP delegasyonu, oluşacak hak gasplarına dikkat çekti. Delegasyon ayrıca herkesin öncelikleri olduğunu, YKP’nin de emekten yana bir parti olarak önceliğinin çalışanların maaşlarını günüde alması ve yatırımlarının düzenli yapılması olduğunu vurgulayarak, bu konuda yeterli kaynağın olduğunu belirttiler. Delegasyon yeterli kaynak olmasına rağmen çalışanların alması gereken maaşların CTP-ÖP ve UBP hükümetlerinin aldıkları kararların soncu temlikler nedeni ile Sayıştay tarafından yasadışı olduğu tespiti yapılan kredilerin ödenmesine gittiği söyleyerek, YKP’nin yasadışı tespiti yapılan borçları ödemeyeceği ve ödenmemesi için elinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizdiler. YKP delegasyonu ayrıca temlik kararlarının bozulması için de mücadele edeceklerini söylediler.

 

Bazı rakamlar

Taslak bütçede yıllık 18,1 milyon olan çalışanların maaşları 14,1 milyona iniyor. Sosyal haklar ise 4,3 milyondan 3,6 milyona indirilmekte. Sözleşmeli ve geçici personel maaşları ise bütçe uygulamaya başlandığı senenin ertesinde sıfır veya sıfıra yakın olmakta. Ayrıca taslak bütçede 2012 yılı için öngörülen 301 bin TL kıdem tazminatı 3 milyona çıkarıldığı görülmekte. Tüm bu rakamları yorumlayan YKP delegasyonun, bunun ciddi bir personel azaltmasına denk geldiğini vurguladı.

Ayrıca taslak bütçede ilk sene için hizmet alımlarda önemli artış sağlanırken, bir sonraki sene ise eski rakama dönmesini ise YKP delegasyonu, işten çıkarmalar sonucu oluşacak iş gücünü hizmet alımı yapılarak kapatılacağı, daha sonra ise özelleştirmelerle bu iş gücü açığının ortadan kaldırılacağı için yeniden eski rakama dönüleceğini tespiti yaptıklarını belirttiler.

Dernekler ve Birliklere yapılan yardımlar ile belediye başkanın maaşına yapılan artışlar ise yüzde yüze yakın gözükmekte. Ayrıca şu aşamada yıllık 1000 TL olan as başkan ödeneği de 20 bin TL çıkarılmakta…

YKP delegasyonun bunun Lefkoşa Belediyesi yıkım paketi olduğunu arkasında Ankara’nın bulunduğunun net olduğunu söyleyerek, buna karşı direnilmesi gerektiği vurguladılar.

YKP delegasyonu, Ankara yıkım paketlerinin tecrübesini acı şekilde yaşadıklarını söyleyerek, bu kredinin kabül edilmesi halinde benzer acı tecrübelerin Lefkoşa Belediyesi için de yaşanacağının altını çizerek, “Ankara elini Lefkoşa Belediyesinden çek” çağrısı ile hemen şimdi direnişin örgütlenmesinin önemine dikkat çektiler.

Delegasyon, bu bütçe taslağının reform edilebileceğini söyleyenler konusunda da çalışanları uyardı ve Kıbrıs’ın güneyinde Troyka ile yapılan memorandumu reform edeceği iddiası ile uzun süre muhalefet ederek 2 hafta önce Cumhurbaşkanı olarak seçilen Anastasiadis’in çok daha yıkıcı yaptırımları kabül ettiğini hatırlattı.

 

 

Bildiri dağıtımı

YKP, 16 maddeden oluşan görüşlerini de çalışanlarla da paylaştı.

YKP’nin dağıttığı bildiride şu görüşlere yer verildi:

Belediyeler, özellikle Lefkoşa Belediyesi ile ilgili yaşananlardan ötürü endişeliyiz, öfkeliyiz, kaygılıyız. Bugüne kadar bizi sürekli kriz içinde yaşatanları elimizin tersiyle itmek ve kendi kaderimizi ellerimize almak için hemen şimdi mücadeleyi yükseltiyoruz!

Yeni Kıbrıs Partisi olarak yeniden ve bir kez daha vurguluyoruz:

Başka bir yerel yönetim mümkün!

1- Önce sokağımıza, sonra mahallemize, sonra kentimize, sonra ülkemize sahip çıkmak için,

2- Belediyesiyle, muhtarlıklarıyla, mahallelileriyle, sendikalarıyla, demokratik kitle örgütleriyle Lefkoşa’nın katılımcı ve toplumsal cinsiyet duyarlı bütçeyle birlikte yönetimini gerçekleştirmek için;

3- Askersiz Lefkoşa kampanyasını yükseltmek, askerlerden, silahtan, işgallerin yarattığı tahribatlardan, tel örgülerden, bölücü duvarlardan arınmış bir şehre ulaşmaya yönelik anti-militarist bir mücadeleyi ileri taşımak için;

4- Kadınların evde ve kamusal alanda maruz kaldığı eşitsizlikler göz önüne alınarak, kadınların ihtiyaçlarını gözeterek, mevcut hayatlarını kolaylaştırma ve kalıplaşmış rollere karşı dönüştürme amaçlı toplumsal cinsiyet özgürlükçü yerelden yönetim mücadelesi için;

5- Hiçbir “özür” bildirmeksizin engellerin kaldırılıp, rampaları gibi gerekli mimari düzenlemeler yapılarak, mevcut mimari düzenlemelerin de pratik kullanimi denetlenerek, engellenmiş kişilere ayrılmış istihdam kotalarının göz ardı edilmediği, bu konuda kamu bilincinin artırıldığı engelsiz bir Lefkoşa için!

6- Eski Lefkoşa’nın tarihi ve çok kültürlü dokusunu korumak ve Ermeni Kilisesini esas sahiplerine iade ederek onların kullanımında yeniden yaşam bulması mücadelesi ve

7-Lefkoşa’ya özgü, halkın pasif tüketici ve seyirci olmadığı, onların aktif katılımını ve üretimini artırmayı öngören kültür-sanat etkinlikleriyle Lefkoşa’yı üretken bir sanat ve kültür merkezine dönüştürmek için;

8- Yayalarla, bisikletlerle dost, yeşil alanları ile insanca yaşanabilinecek bir şehrin yeniden kurgulanması mücadelesi için;

9- Şehrin gelişmesinden sahipleri hiçbir masraf yapmadan oluşan arazi değer artışlarının, yani ve çok küçük bir azınlık olan rantiyecilere büyük kazançlar sağlayan rantları, gerçek sahiplerine yani Lefkoşa halkına kazandırmak için;

10- Yerel yönetim politikalarının genel politikalardan soyutlanamayacağının bilincinde olarak, çözüm, federal Kıbrıs ve yeniden yakınlaşmaya destek amacıyla Lefkoşa’da daha fazla çok toplumlu proje ve etkinliklerin hayata geçmesi için;

11- Lefkoşa belediyesi de, tüm dünyanın etkisi altında olduğu gibi neo-liberal saldırganlığın altındadır. Özelleştirmelere ve taşeronlaştırmalara karşı emek güçleri ile birlikte, herkese parasız ve kaliteli kamusal beledi hizmetler için, katılımcı, demokratik, özgürlükçü yerinden yönetim mücadelesi için;

12- LTB’de borçlanmalar dahil birçok konuda ciddi usulsüzlükler olduğu Sayıştay raporları ile tespit edilmiştir. Bu usulsüz, yüksek faizlerle alınan borçların sorumlusu Lefkoşalılar değildir. Bu usulsüzlüklerde her kimin sorumluluğu varsa yargılanmalıdır, Sayıştay’ın usulsüz, yasadışı tespiti yaptıklarına ödeme yapılmasının durdurulması için hukuki ve toplumsal muhalefet alanında ciddi bir çalışma yapılmalıdır. “Bu borç yasadışıdır, ödemiyoruz” demek için;

13- Belediyedeki her türlü ödemenin emeğe saygı temelinde olması için çalışma yapmak, belediyeyi mafyadan temizlemek, atıl durumdaki kadrolar için yeni hizmet alanları açarak buralarda görevlendirmek, geçmiş ve güncel tüm usulsüz, yasadışı istihdamlara ise eşitlik ve emeğe saygı temelinde karşı çıkacak bir mücadele için;

14- Belediyenin ihtiyacı olan mali kaynakları verimli şekilde bulunmalı ve kullanmalıdır. Lefkoşa’nın TC Elçiliğine muhtaç bırakıldığı, para ile emirlerin verildiği koşullar değiştirilmelidir. LTB’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki hakları da göz önüne alınarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendisi ve onun aracılığı ile yararlanabileceği mali kaynakların devreye sokulması için;

15- Lefkoşa dışında, belediyelere bağlanan köylerin belediye hudutlarından çıkarılması, genişletilen belediye sınırları ile yağmaya açılan deniz kıyıların korunması ve Kıbrıs’ın genelinde yerel yönetimlerle ilgili yeni yasal düzenlemelerin yapılması için;

16- YKP’nin yerinden yönetimler için manifestosunun hayata geçirilmesi için

sözümüz var ve kararlıyız, rejime karşı toplumsal muhalefeti yükseltmek için adayız!”

 

Yeni Kıbrıs Partisi Adayları ise şöyle:

1. Celal Devrim Önen

2. Ceyhun Hami

3. Ergün Emiroğluları

4. Evrim Kamalı

5. Faika Deniz Paşa

6. Haluk Selam Tufanlı

7. Hamit Aygün

8. Hazal Yolga

9. Işın Asvaroğlu

10. Mehmet Karadal

11. Mehmet Kırmızı

12. Mehmet Özyücekök

13. Murat Kanatlı (Belediye Başkanı adayı)

14. Münevver Özakalın

15. Neşe Karakaş

16. Tolga Yücedal

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
200AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin