kıbrıs haberKıbrıslı Rum Basın ÖzetleriKIBRISLI RUM BASIN ÖZETLERİ 26/07/2012
yazarın tüm yazıları:

KIBRISLI RUM BASIN ÖZETLERİ 26/07/2012

Yeniçağ podcastını dinleyin

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Troyka’nın temaslarında ortaya çıkan en kâbus senaryo. Gazeteye göre Troyka kartlarını bir bir açmaya başladı ve önlemlerle ilgili taleplerini tüm devlet mekanizmasına yaymaya başladı.  Dün üç yarı resmi kamu kuruluşunun özelleştirilmesini gündeme getirdiler. Kıbrıs Elektrik kurumu’nun, Kıbrıs telekomünikasyon Kurumunun ve Limanlar İdaresinin özelleştirilmesi gerektiği üzerinde durdular.  Sendikalarla görüşmelerinde ise Hayat pahalığı ödeneği’nin kaldırılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, kamuda işletme giderlerini azaltılması ve bu temelde yapısal nitelikte önlemler alınması gerektiği görüşünü net bir biçimde ortaya koydular.  Troykanın değerlendirmelerine göre durgunluk derinleşiyor ve 2012–2013 döneminde kamu ekonomisinde açık 1 milyar avroya çıkacak. Troykanın bu taleplerine tepkiler oluştu. Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas dün bu konudaki gelişmelerin tümüne ilişkin bilgilendirildi ve hükümet özlü kırmızı çizgilerini belirledi. Hükümet Hayat pahalığı ödeneği’nin mutlak olarak kaldırılmasını, maaşların bütün olarak azaltılmasını ve 13. maaşların ödenmemesini kabul etmiyor. Bu yönde atılacak adımların Kıbrıs’ı fasit bir daire içerisine sokacağını düşünüyor.  Benzer bazı görüşleri Troyka’ya AKEL de iletti.  Özelleştirmelere ilgili olarak DİKO da görüş ayrılığını dile getirdi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

-DİSİ ile EVROKO çalışma grupları hükümet programı oluşturma konusunda görüş birlikleri arayışı içinde derin sulara giriyorlar.  Nikos Anastasiadis ile Dimitris Şilluris arasında gerçekleştirilen son görüşmede alınan karar ışığında şimdi çalışma grupları işe başlıyor. Çalışma grupları dikkatlerini Kıbrıs sorunu, ekonomi, iç politika gibi temel konularda bir program deklarasyonu hazırlamaya verecek.  Buradaki amaç sadece iki parti tabanını tatmin etmek değil aynı zamanda Nikos Anastasiadis’in ileri sürdüğü milli kurtuluş hükümetini de oluşturmak. Çalışma gruplarının metinleri Eylül ayına kadar hazırlamaları bekleniyor. Bu metinlerin hazırlanması sonrası da Nikos Anastasiadis’in adaylığının desteklenmesi temelinde seçimlerde işbirliği yapılıp yapılmayacağı netleşecek.

 

POLİTİS gazetesinin de bugünkü ana haberi Troyka heyetinin dünkü temasları. Gazeteye göre Troyka dün sendikal hareketi ciddi kesintilere ve reformlara hazırlamak için Hayat pahalığı ödeneğinde özlü değişiklikler, özel sektörde ve kamu sektöründe emeklilik sisteminin güvence altına alınması için önlemler ve kamuda ücretlerin aşağı çekilesi gerekliliği üzerinde durdu.  Bu arada Kıbrıs’ın olası kreditörleri Kıbrıs Elektrik Kurumu ile Kıbrıs Telekomünikasyon kurumlarının özelleştirilmesini gündeme getirdi. Troykanın Kıbrıs müzakere heyeti ile yarın gerçekleştireceği ikinci görüşmesi öncesi niyetinin tam olarak belirlenmesi olası değil.  Tüm göstergeler bankaların yeniden sermayelendirilmeleri için gerekecek meblağın belirlenmesi için birkaç aylık bir süreye daha ihtiyaç duyulacağı yönünde.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

— Troyka üyeleri yarı resmi kamu kuruluşlarından Kıbrıs Elektrik Kurumu ile Kıbrıs Telekomünikasyon kurumlarının yöneticileri ile görüşmeleri sırasında bu kuruluşların özelleştirilmesi konusunda zemin yokladı. Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu yönetim kurulu başkanı Statis Kittis konuyla ilgili olarak Troykanın kendilerinden özelleştirme ile ilgili görüş istediğini ancak özelleştirmeyi gündeme getirmediğini söyledi. Kittis Kıbrıs Telekomünikasyon kurumumun devlete ait başarılı bir kuruluş olduğunu, ekonomiye olumlu katkılar sağladığını ve bu kurumun kârının devlet bütçesi yerine özel sektöre gitmesi için özelleştirilmesinin haksız olacağını da söyledi.

– EDEK Polit Bürosu bugün toplanarak 2013 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik partinin alacağı kararı tartışacak. Parti başkanı Yannakis Omiru’nun kaç gündür kapalı tuttuğu kartlarını bugünkü toplantıda açması bekleniyor.  EDEK Polit Bürosu Cumartesi günü toplanacak olan merkez komitesine sunacağı öneriyi bugün belirleyecek. Partinin önünde iki seçenek var. Ya parti başkanı Yannakis Omiru ile seçimlere katılacak ya da Yorgos Lillikas’ın adaylığını destekleyecek.

 

ALİTİYA gazetesinin bugünkü ana haberi “zor yıllar” başlığı altında Troykanın dünkü temasları. Gazeteye göre Troyka dünkü temasları sırasında Kıbrıs ekonomisi ile ilgili iç sıkıcı değerlendirmelerini ortaya koydu. Uzun yıllar sürecek sert önlemler istiyor. Uluslararası Para Fonu Kıbrıs’ın borçlarının sürdürülebilirliliği konusunda endişe de duyduğundan Avrupa Komisyonun garantisini istiyor. Sosyal Sigortalar Fonu’nun yaşayabilir olması için yeniden yapılandırılmasını talepleri arasında. Giderlerde ise Gayri Safi Milli Hâsıla’nın %5,5’ine denk gelen 1,2 milyar avroluk kesinti yapılmasını da istiyor.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

—Kıbrıs’ta teknik okullara gidip meslek öğrenen öğrenciler toplam öğrencilerin ancak %14’ü.  Bu oran da Avrupa Birliğinde en düşük oranlardan biri. Avrupa Birliği teknik okulları işsizliğe karşı mücadelede bir araç olarak ileri götürüyor.  Avrupa Birliğinde ciddi işsizliğe rağmen her üç şirketten biri gerekli genç kalifiye elemanı bulamamaktan şikayetçi.

— Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Neoklis Silikiotis, turizm gelirlerinin 2011’le karşılaştırıldığında bu yılın Haziran ayında % 14,5 arttığını açıkladı. Kıbrıs Turizm Teşkilatı Yönetim Kurulu’yla yaptığı toplantıdan sonra Silikiotis, 2012’nin ilk döneminde ülkeye gelen turistlerin oranında % 2,8 azalma olduğunu ve yılın başında alarm veren bazı eğilimler ortaya çıkmış olduğunu hatırlattı. Neoklis Silikiotis, Kıbrıs Turizm Teşkilatı ve Bakanlığın, ülkeye gelen turist sayısını geçen yılın aynı seviyesinde tutmak için önemli çalışmalar yaptığını, baz alınan 2011 yılına göre ülkeye gelen turist sayısında % 10, gelirlerin de % 13 artış  olduğunu belirtti.

 

HARAVGİ gazetesinin de bugünkü ana haberi Troykanın temasları. Gazeteye göre Troyka dün AKEL’i de ziyaret etti ve AKEL heyetiyle görüştü. Bu görüşmede AKEL heyeti Troyka’ya “Emekli yaşının yükseltilmesi ekonominin çıkarına değildir.  13. maaşların kaldırılması tüketicileri ve sonuçta ekonomiyi yaralayacaktır.  Gerek özel sektörde gerekse kamuda herkesi aynı sepete koyamazsın çünkü bazıları düşük bazıları yüksek maaş alır.  Durumu doğal gaz perspektifi ile birlikte düşününüz” görüşünü aktardı.  AKEL heyeti Troyka’ya bu süreçte neden varlıklılara yönelmedikleri sorusunu da sordu ve krizin yükünün tümünün çalışanların sırtına yüklenemeyeceği görüşünü savundu.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

— Avrupa Komisyonu Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan Troyka heyeti dün SEK, PEO, DEOK, PASİDİ sendikaları temsilcileriyle görüştü. Sendika temsilcileriyle görüşmesinde Troyka heyeti, Kıbrıs ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu sorunlarla baş etmek için gerekli çözümleri tartıştı, kamu sektörünün daralması gerektiğini belirtti. Görüşme sonrası açıklamalar yapan PEO Genel Sekreter Yardımcısı Sotiris Fellas , Troyka’nın mesajının, Kıbrıs ekonomisinin sorunlarla karşı karşıya bulunduğu, tahminlerinin gelecek yıllarda bu sorunların artacağı yönünde olduğunu söyledi.  Troykanın bugün için kamuya ilişkin tavır ortaya koymakla birlikte özel sektörün de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğu izlenimi verdiklerini ve sendikaları bu alanda da önlemler uygulamaya hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.  Bu görüşme sonarsı PEO da yaptığı bir açıklamada tek taraflı ve keyfi önlemlerin ileri götürülmesi durumunda buna sessiz kalmayacaklarını belirtti.

– Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas, Türk tarafının uzlaşmaz ve hassas olmayan politikası nedeniyle Kıbrıs sorununda olumlu bir gelişme olmadığını bildirdi. Dimitris Hristofyas, Derviş Eroğlu’nun Kıbrıs Türk Toplumu lideri olmasından sonra Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerde bir gerileme olduğunu, Kıbrıs Rum tarafının oldubittileri kabul etmeyeceğini belirtti. Müzakerelerin sürüncemede kalmaması gerektiğini, çünkü bunun adanın bölünmesi anlamına geleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Türk tarafının çok haddini bilmez davrandığını, Kıbrıs’ın 1 Temmuz’da Avrupa Birliği dönem Başkanlığı’nı devralmasından bu yana daha uzlaşmaz hale geldiğini söyledi. Hristofyas, Kıbrıs’ın AB Başkanlığı’nı üstlenmesinin Türkiye’nin aleyhine dönen bir durum olduğunu, Kıbrıs’ın egemen bir devlet, bir bütün olarak bir AB üyesi olduğunu, bu nedenle Türkiye ve Eroğlu’nun tepkilerinin etkili olmadığını belirtti. Dimitris Hristofyas, Türk askeri gücünün hala Kıbrıs sorunu üzerinde söz hakkı bulunduğuna dikkat çekti ve Eroğlu Kıbrıs Türk toplumu lideri olduğundan beri sorumlulukla hareket etmeyi ve Kıbrıs Türk toplumu eski lideri Mehmet Ali Talat’ın taahhütlerini reddettiğini anlattı.  Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs’ta iki devlet görüşünü kabul etmeyeceğini, aynı zamanda Kıbrıs’ta bir anlaşmanın aşamalı olsa dahi bütün Kıbrıslıların insan haklarını sağlayacak bir uzlaşma olacağını vurguladı. Konuşmasında BM’nin rolüne de değinen Hristofyas, bu rolün uluslararası toplumun dengelerle dikte ettiği bir rol olduğuna işaret etti.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
252AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin