toplumsal muhalefetsendikal hareketEL-SEN ve TEL-SEN defalarca anlattı!
yazarın tüm yazıları:

EL-SEN ve TEL-SEN defalarca anlattı!

Yeniçağ podcastını dinleyin

[15 Ekim 2010] Tamay Soysan ‘ Dairenin Altyapısının önce şirketleştirileceği ve sonrasında da Türk Telekom’a var olduğu iddia edilen borç karşılığı devredileceği konusundaki iddialarımız her geçen gün daha da doğruluk kazanıyor, bu halkın yıllarca ekmeğinden kesilerek topluma kazandırılan Telefon Dairesi’nin Türk Telekom’a devrinin zemininin hazırlandığını görmek bizleri kahrediyor inşallah bu konuda olsun haklı çıkmayız’ dedi.

http://www.ykp.org.cy/2010/10/15/soysan-telefon-dairesi%E2%80%99nin-turk-telekom%E2%80%99a-devrinin-zemini-hazirlaniyor/

[22 Ekim 2010] Tamay Soysan ‘Uzun zamandan bu yana Telekomünikasyon Dairesi üzerinde tabiri caizse dolaplar döndüğünü, bu nedenle yatırımların yapılmadığını, bu nedenle vatandaşa kaliteli hizmet verilmediğini, bu nedenle arızaların dahi yapılmasına olanak tanınmadığını, suçlu Telefon Dairesi yapısı ve çalışanıymış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır, kirli eller, Telefon Dairesi üzerinden ellerinizi çekin’ dedi.

http://www.ykp.org.cy/2010/10/22/telekomunikasyon-dairesinde-dolaplar-donmeye-devam-ediyor/

[26 Kasım 2010] Kıb-Tek’e olan kamu borçları yaklaşık 400 milyon TL iken alacakları, yaklaşık 180 milyon TL’dir. Yani kamunun, Kıb-Tek’e olan borcu yaklaşık 220 milyon TL’dir. Bir diğer ifade ile eski para birimi ile 220 trilyon alacaklı olan Kıb-Tek’e, kamu borcunu ödememektedir. Kamunun Başbakanı ve Bakanları da, Elektrik Kurumu özelleştirilecektir demeye devam etmektedirler.

(…)

EL-SEN, Elektrik Kurumu’nun ne parçalanarak özel sektöre devredilmesine ne de en çok iş kazasının yaşandığı enerji sektörünün çalışanları olarak aşağılanmalarına sessiz kalmayacaktır. Bizler kışın soğuğunda çalışmasını bildiğimiz gibi, direnmesini de çok iyi biliriz. Bizler, canımızı tehlikeye atarak çalışan ve ekmek parasını kazananlar olarak, sırf T.C. Başbakan Yardımcısı veya Elçisi öyle uygun gördü diye canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına seyirci kalmayacak, aşağılanmaları sineye çekmeyecek ve meşru her yolla direneceğiz.

http://www.ykp.org.cy/2010/11/26/el-sen-kib-tek%E2%80%99in-ozellestirilmesine-karsi-cikisini-surduruyor/

[3 Şubat 2011] Bir kez daha yineliyoruz. KIB-TEK’in kamu alanından alacağı yaklaşık 300 milyon TL iken, özel kişi ve kuruluşlardan alacağı yaklaşık 100 milyon TL’dir. Yani toplam 400 milyon TL (eski ifade ile 400 trilyon TL) alacağı olan kurumumuz, alacakları ödenmemekte ve bankalardan borçlanma zorunda bırakılarak ağır faiz yükü altına sokulmaktadır. Kendi borcunu ödemeyen kamu alanı, özelden tahsilâtı da kendi verdikleri siyasi kaynaklı talimatlar ile engellemektedir.

(…)

Çare bellidir. Kamu alanından ve özel kişi ve kuruluşlardan olan alacaklar, süratle ödenmeli ve siyasiler KIB-TEK’ten ellerini çekerek ÖZERK bir oluşum için gerekli yasal düzenlemeler süratle yapılmalıdır. EL-SEN olarak bu konuda sonuç alıcı olmak şartı ile her türlü çalışmaya taraf olmaya hazırız.

Hükümeti uyarıyor ve halkımız sesleniyoruz. Bizi karanlıklara mahkûm etmek isteyenlere, meşru her hakkımızı kullanarak direneceğiz. Gerekirse tüm K.K.T.C. kararacak ve bu fatura hep birlikte ödenecektir.

http://www.ykp.org.cy/2011/02/03/el-sen-elektrik-kurumunun-ozellestirilmesine-izin-vermeyecegiz/

[ 1 Nisan 2011] EL-SEN Başkanı Tuluy Kalyoncu’nun verdiği bilgiye göre, 451 milyon TL’si devlet ve belediyelerden olmak üzere toplam 535 milyon TL alacağı bulunan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bankalara olan borçlarını ödeyemediği için mevcut tarifeyi 10 kuruş zamlı olarak tüketiciye yansıtıyor. Vergi Dairesi’ne 213 milyon TL borcu olan kurum yaklaşık iki yıldır devletle mahsuplaşamadı.

(…)

Bu konuda yapılacak en iyi şey; mevcut yasada KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun atanma ve görevden alınmasıyla ilgili bölümlerde yeni düzenlemeye gidilerek, KIB-TEK’i siyasi müdahaleden uzak, Özerk bir yönetimle yönetilebileceği profesyonel bir yapıya kavuşturmaktır. Diğer yandan, KIB-TEK’in kamusal alandaki alacakları, bankalara olan borçları üstlenilerek süratle ödenmesi yoluna gidilmelidir. Sendikamız, bu konuda ısrarlı olacak ve siyasilerin kendi yarattıkları sorunun çözümünü, yabancı özel sektör tekeli yaratarak ülkenin egemenlik ve demokrasisini de tehlikeye sokacak, halkımızın daha da pahalı elektrik bedelleri ile karşı karşıya bırakacak özelleştirme dayatmalarına ve/veya hiçbir ekonomik mantığa uymayacak şekilde KIB-TEK’i bölmeye çalışmalarına asla müsaade etmeyecektir.

http://www.ykp.org.cy/2011/04/01/el-sen-baskani-tuluy-kalyoncu-zarari-halk-goruyor-kib-tek-ozellestirilmemeli-ozerklestirilmeli/

[11 Mayıs 2011] Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) özelleştirilmesi için, “kurumun başarısız gösterilmeye çalışıldığını” açıkladı.

Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Tuluy Kalyoncu,  yaptığı yazılı açıklamada, KIB-TEK yetkililerince yapılan programlı bakımlar dışında kalan elektrik kesintilerinin Kalecik bölgesinde üretim yapan AKSA A.Ş.’ye ait santrallerden kaynaklandığını belirtti.

http://www.ykp.org.cy/2011/05/11/el-sen-%E2%80%9Cozel-sektorun-kar-hirsi-karanlikta-birakti%E2%80%9D/

[18 Mayıs 2011]  Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun KIB-TEK’e borcunun 13 Mayıs itibarıyla  gecikme zamlarıyla birlikte 14,887,678.66; Din İşleri Dairesi’nin borcunun da aynı tarih itibarıyla 4,410,123.90  TL olduğunu kaydeden Kalyoncu,  2010 sonu itibarıyla belediyelerin borcunun 141,379,521.04 ve muhtarlıkların da 36,565,736.41 TL borcu bulunduğunu belirtti. Kalyoncu, “’Bu borç bizim değil’ diyorlar…Peki bu borcu kim ödeyecek? Aranan cevap budur” ifadelerini kullandı.

http://www.ykp.org.cy/2011/05/18/el-sen-%E2%80%9Ckib-tek-ozerklestirilmeli-ve-siyasilerin-elinde-oyuncak-olmaktan-kurtarilmalidir%E2%80%9D/

[27 Temmuz 2011] Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesine, şirketleştirilmesine ya da bunların hazırlayıcısı olacak herhangi bir adımın atılmasına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini belirten Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, ‘Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na, Bakanlar Kurulu tarafından verilmiş olan yetki tamamen kapalı kapılar ardında Telekomünikasyon Dairesinin içini boşaltmak, özelleştirmek ve mevcut Telekomünikasyon Dairesi’ni ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bizden buna seyirci kalmamız istenmesin, seyirci kalacağımız beklenmesin” dedi.

(…)

Bunun yanında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na vermiş olduğumuz ‘nasıl bir Telekomünikasyon İdaresi olmalı’ ile ilgili ön taslak çalışmasının çerçeve olarak kabul görmesi halinde yapılacak detaylandırma çalışmasına Tel-Sen hazırdır. Bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazırız ancak bunun süresi de daha önceki açıklamalarda belirttiğimiz gibi bu ayın sonuna kadardır. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortaya böyle bir sonucun konulacağını ümit etmekteyiz ancak bilinmesini de isteriz ki beklediğimiz sonuç çıkmaz ise askıdaki kararımızı yürürlüğe koyacak ağustos ayının ilk günlerinden itibaren Telekomünikasyon Dairesi çalışanları süresiz greve gidecektir

http://www.ykp.org.cy/2011/07/27/tel-sen-anayasa-mahkemesine-basvuruyor-suresiz-grev-kapida/

[5 Eylül 2011] KIB-TEK özelinde eski ifade ile yüz trilyonlarca borcunu ödemeyen kamu sektörünü doğru yola sokabilecek tek yaklaşım kurumun süratle siyasilerin çiftliği olmaktan kurtarmaktır. Bunun da yolu ve tek gerçekçi çözümü KIB-TEK’in süratle ÖZERKLEŞTİRİLMESİDİR. EL-SEN bu yönde yasal ve uygulama hazırlıklarına sahip olduğunu ve siyasi iradenin bu yönde istek ortaya koyması halinde her türlü desteği vereceğini defalarca vurgulamıştır.

KKTC’nin duyarlı ve toplumsal var oluş bilincine sahip yurtseverlerine sesleniyoruz. EL-SEN mensupları olarak KIB-TEK’in toplumsal varlığımız olarak korunması için meşru her yolla direneceğiz. 5 Eylül 2011 tarihli bir yazı ile Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KIB-TEK yönetimine özelleştirme ile ilgili herhangi bir tasarının Bakanlar Kurulu’ndan KKTC Meclisi’ne sevki halinde süresiz greve çıkmaktan başka seçeneğimiz kalmayacağını bildirdik. Küçük hükümeti, yerel gelirlerini doğru dürüst politikalarla artıracağına aldığı talimatlarla toplumsal varlıklarımızı yok etmeye ne kadar kararlı ise biz de toplumsal varlıklarımıza ve doğal olarak KIB-TEK’e de sahip çıkmaya en az o kadar kararlıyız.

(…)

EL-SEN olarak KIB-TEK’in özelleştirilmesine karşı en sert tavrı koyacağımızı, süresiz grev dâhil her yola başvuracağımızı ve bu yola baş koyduğumuzu net olarak açıkladık. Hükümetin TC ile yaptığı anlaşmaların ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak, mali yardımların özelleştirme dâhil bazı uygulamalara bağlandığını anlıyoruz. EL-SEN, her ne pahasına olursa olsun daha önce özelleştirilen devlet kurumlarının düştüğü hale KIB-TEK’in de düşmesine müsaade etmeyecektir. Her meşru yol mutlaka kullanılacak ve direnişimiz ile Kıbrıs Türk Halkı’nın demokrasi ve kendi değerlerine sahip çıkma mücadelesini mutlaka kazanacağız. Bu yolda bizimle olanları da zor günler bekliyor. Gelin bu zorlukları hep birlikte onurlu direnişimizle aşalım.

http://www.ykp.org.cy/2011/09/05/el-sen-kucuk-hukumetine-yasal-uyari-yapildi/

[16 Eylül 2011] Son günlerdeki gelişmeleri bir kez daha değerlendiren EL-SEN Yönetim Kurulu, Sendikamızla görüşmeyen, görüşlerimizi dikkate almayan, Avrupa Birliği dâhil uluslararası uygulamaları görmezden gelen, en önemlisi Anayasal düzenlemelerimizi yok sayan bir anlayışla hareket edilerek, özelleştirme ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme amacı ile KKTC Meclisi’ne yasa tasarısı veya önerisi sunulması halinde bunun meşru direniş için yeterli neden olacağını bir kez daha açıklamakta yarar görmektedir. EL-SEN ille de grev yapma peşinde değildir. Bu krizin geçici de olsa atlatılmış olması avantaja dönüştürülebilir. Sağlıklı diyalog kanalları kurulup, KIB-TEK’in nasıl daha verimli ve halkımıza hizmet edebilir hale getirilebileceğinin yolları bulunabilir. Bizim alternatifimiz bilimsel verilerle de ortaya konduğu gibi ÖZERKLİKTİR.

Bu direniş, toplumsal varlıklarımıza, anayasal güvencelere, uluslararası hukuka ve en önemlisi insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkma direnişi olacaktır. Her kişi, örgüt ve kuruluşun bu direnişte ilk dakikalardan itibaren EL-SEN’in yanında olması halkımızın toplumsal duyarlılık ve dayanışmasının da bir göstergesi olacaktır.

http://www.ykp.org.cy/2011/09/16/el-sen-ozellestirme-yasasi%E2%80%99nin-meclise-sevki-halinde-buna-karsi-mesru-direnis-hakkini-kullanmakta-kararlidir/

[25 Kasım 2011] AKSA uygulamasına sendikamız sürekli karşı çıkıyor. AKSA’nın ürettiği elektrik ile devletin kendi santrallerinde ürettiği elektrik maliyetleri arasında altı kuruşluk fark var. Ekim ayı itibarıyla yapılan incelemede Kalecik’ten (AKSA) alınan elektriğin fiyatı 30 kuruş. Oysa KIB-TEK bunu 24 kuruşa üretiyor. Ayrıca bizim Teknecik’te elektrik üreten termik santrallerimiz de var. Ancak devletin zamanında özel şirket AKSA’ya verdiği alım garantisi yüzünden devletin santrallerindeki üretim kapasitesi aşağıya çekiliyor. Bunun sonucunda da kilovat başına harcanan yakıt gramajı artıyor. Çünkü aynı yakıtı kullanan termik santrallerde üretim kısılınca yakıt maliyet fiyatının yukarılara çıkmasıyla 6 kuruşluk bir fark doğuyor. AKSA alım garantisinin faturası halkın sırtına biniyor. İşte kötü yönetim sonucunda artış gösteren maliyet topluma vatandaşa, üreticiye tükettiği elektrikler vasıtasıyla tarifelerde bindiriliyor.

(…)

Son yapılan zamlarla ilgili olarak açıklanan tarifeler 56,7 kuruş maliyet hesabına göre yapılmıştır. Fakat maliyeti karşılayacak bir zam oranı gerçekleşmemiştir. Önümüzdeki 2012 yılına bu tarifeler geçerli olacaksa KIB-TEK’in minimum 100 milyon TL zararı olacaktır. Aslında gerçek maliyet 56,7 değil, 65 kuruş olarak önümüzde durmaktadır. Ancak kötü yönetimin ortadan kaldırılması durumunda çok kısa sürede alınan tedbirlerle kilovat başına üretim maliyeti 42 kuruşa geriler

http://www.ykp.org.cy/2011/11/25/kib-tekte-alarm-zilleri-caliyor/

[2 Aralık 2011] Hiç kimsenin Telekomünikasyon Dairesi üzerinde, ülkemiz üzerinde oyunlar oynamasına, halkın malını birilerine peşkeş çekmeye zemin hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğimizi defalarca söyledik, Kararlılığımız ortadadır. Sakın ola; ne Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ne de Maliye Bakanı sabrımızı sınamaya kalkmasın.

Emekçiler bu sınavdan başarı ile çıkar ama bilinmesini isteriz ki halktan yetki almadan halkın malını peşkeş çekmeye hazırlananlar halkın karşısına bir daha çıkamazlar.

http://www.ykp.org.cy/2011/12/02/tel-sen-cozum-ozerk-kamu-kurumu/

[2 Ocak 2012] 6 Ekim 2011 tarihinde Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na ayrı ayrı yazdığımız yazı ile “İlgi yazımızda belirtilen gerekçeler yanı sıra bahse konu kararın iptal edilmemesi ve/veya yaşama geçirilmesi için pratik veya idari bir adım atılması halinde genel ve/veya süresiz grev hakkımızı başkaca bir ihbar vermeden kullanacağımızı” bildirmiş KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun 3 Ekim 2011 tarihinde aldığı karar; “KIB-TEK’in özelleştirilmesinden de öteye yok edilmesi sonuçlarını doğuracaktır.” Diyerek AKSA ile var olan sözleşmenin genişletilmesine razı olmayacağımızı belirtmiştik.

28 Kasım 2011 tarihinde elektrik konusunda hazırladığımız kapsamlı raporu ekleri ve çözüm önerilerimiz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı, başbakanlık ve bakanlar, KIB-TEK Yönetim Kurlu Üyelerine, mecliste temsil edilen tüm siyasal partilere mensup milletvekillerine, Sayıştay Başkanlığı’na, Hukuk Dairesi’ne, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı’na ve Başbakanlık AB Koordinatörlüğü’ne gönderilmiştir.
Ne acıdır ki bizim bilimsel çalışma, raporlama ve görüş ve önerilerimizi paylaşmamıza hükümetin yanıtı; KIB-TEK’ i yok etmeyi de hedefleyen “Enerji Yeniden Yapılandırma Komitesi” ni 30 Kasım 2011 tarihli Bakanlar Kurulu’nda almış olduğu bir kararla oluşturmak olmuştur. Söz konusu karara göre; enerji sektörü bir piyasa olarak düzenlenecek ve bu piyasayı denetlemek üzere regülasyon sistemi kurulacak ve KIB-TEK bu amaca uygun olarak yeniden yapılandırılacaktır. Söz konusu komite açıkça, özelleştirme öncesindeki görevleri yürütmekle görevlendirilmiştir. AB normlarına, Anayasamıza ve etik değerlerimize aykırı olan, halkımızın daha pahalı elektrik tüketmek zorunda bırakılmasına, sınırlı da olsa mevcut siyasal egemenliğimizin tamamen ortadan kaldırılmasına ve bizlerin işsizliğe ve açlığa terk edilmemiz demek olan özelleştirme girişimlerine karşı tepkisiz kalmayacağımızı daha önce birçok kez açıkladık. Gerek genel gerekse AKSA ile ek sözleşme yaparak kısmi özelleştirme gayretlerini sürdürmeleri karşısında sessiz kalmayacağımıza yeniden dikkatleri çekmek isteriz.
Talebimiz açık ve nettir. AKSA ile garantili alım sözleşmesini uzatmak ve miktarını artırmaya dönük KIB-TEK Yönetim Kurulu kararı iptal edilecek, kamusal alan borçları ödenebilecek şekilde taraflarca taksitlendirilecek ve özel kişi ve kuruluşlardan kurum alacaklarının tahsiline müdahale etmeye son verilecektir. Bunun yanı sıra, KIB-TEK’in toplumun hak ettiği hizmeti daha ucuz ve kaliteli verebilmesini teminen ÖZERKLEŞTİRİLMESİ çalışmaları derhal başlatılmalıdır.
Devletin her kademesi, her kurumu ve üst düzey her yetkilisini ısrarla uyardık. Bilimsel araştırmalarla hazırlanan raporlarla bilgilendirdik. Her şeyi basın mensupları ve halkımızın gözleri önünde yaptık. Kendilerini bir kez de aleni olarak uyarıyoruz. Biz grev yapmak istemiyoruz. Ancak bize başka çare bırakılmazsa grev dâhil meşru her yolu kullanacak ve toplumsal varlığımıza sahip çıkacağız.

http://www.ykp.org.cy/2012/01/02/el-sen-ozel-sektorun-elektrik-uretim-miktarinin-artirilmasina-seyirci-kalmayacagiz/

[17 Ocak 2012] Devlet, milyonlarca lira borcunu ödememektedir. Oysa AKSA isimli özel kuruluşa, parası, ufak tefek aksamalarla düzenli ödenmektedir. Hükümet kullandığı enerjinin parasını hem ödememekte, hem de KIB-TEK’i yok etmeye kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

KKTC Meclisi’ne sevk edilen özelleştirmeye ilişkin yasa tasarısı, EL-SEN için meşru haklarını kullanma gerekçesi olacak dedik. Belli ki hükümet ettiğini zannedenler bize inanmadılar veya ciddiye almadılar. Bu durumda günah bizden gitmiştir. Biz direnmeye kararlıyız. Bu uğurda gireceğimiz mücadelede Kıbrıs Türk Halkı’nın toplumsal varoluşumuza duyarlı her kişi ve kuruluşunu, haklı mücadelemizde bizimle olmaya davet ediyoruz.

http://www.ykp.org.cy/2012/01/17/el-sen-gunah-bizden-gitti/

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
261AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin