toplumsal muhalefettoplumsal hareketlerAvrupa Sosyal Forumu 1-4 Temmuz’da İstanbul'da
yazarın tüm yazıları:

Avrupa Sosyal Forumu 1-4 Temmuz’da İstanbul’da

Yeniçağ podcastını dinleyin

ASF HABER BÜROSU – Sosyal Forumlar, 2001’de ilk Dünya Sosyal Forumu’nun Porto Allegre’de yapılmasıyla başlayan bir hareket. İsviçre’nin lüks kayak merkezi Davos’ta her yıl yapılan Dünya Ticaret Forumu’nda efendilerin biçimlendirdiği dünyaya karşı ‘Başka bir dünya’ arayışının ürünü olarak doğdu. Egemenlerin dayattığı ve ‘başka alternatifiniz yok’ dediği yaşam koşullarına karşı, ezilenlerin, sömürülenlerin alternatif arayışının adresi olageldi, sosyal forumlar.

Avrupa Sosyal Forumu ise, bu hareketin bir parçası olarak, ilkin 2001’de İtalya’nın Floransa kentinde toplandı. İkinci ASF Paris’te, üçüncüsü Londra’da yapıldı. Dördüncü ASF komşumuz Yunanistan’da, Atina’da gerçekleştirildi. Beşinci ASF ise İsveç’in başkenti Malmö’de yapıldı.

Türkiye Sosyal Forumu, bu sürecin bir parçası olarak 2005’te doğdu. DİSK, KESK, TMMOB gibi emek ve meslek örgütlerinin yanı sıra, demokratik kitle örgütleri, sol siyasi partiler, kadın hareketleri ve çevre hareketleri tarafından oluşturuldu. TSF, Atina’da yapılan 4. Avrupa Sosyal Forumu’na 1000 kişilik bir katılım sağlayarak ilk büyük organizasyonu gerçekleştirdi. Ardından bu kez, Eylül 2006’da Türkiye Sosyal Forumu gerçekleştirildi. Gelişen ve güçlenen Türkiye Sosyal Forumu, bu kez 6. ASF’yi gerçekleştirmeye aday oldu. Mezopotamya Sosyal Forumu ise ilk forumunu Eylül 2009’da gerçekleştirdi.

1-4 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak olan Avrupa Sosyal Forumu, kapitalist sistemin dünya ölçeğinde bir krize girdiği koşullarda yapılıyor. Forum çağrıcıları, ASF’yi, küresel ekonomik, mali, siyasi, sosyal ve ekolojik krizlere karşı, sosyal hareketlerin ortak mücadele stratejisinin geliştirildiği bir zemin yapmak istiyorlar. Forumların gelenekselleşen ‘Başka bir dünya mümkün’ sloganını yeni koşullara uyarlayan ASF, bu kez forumun ana sloganını ‘Başka bir Avrupa gerekli’ olarak belirledi.

Avrupa Sosyal Forumu, küresel krizin Yunanistan, Macaristan, Romanya gibi yerel krizlerle Avrupa’da yeni bir aşamaya sıçradığı ve emekçilere yönelik yeni yıkım programlarının devreye sokulduğu koşullarda toplanıyor. Forum organizatörleri bu koşullarda şu çağrıyı yapıyor:

“Ekonomik, mali, politik, sosyal ve ekolojik krizler birbirinden ayrılamaz. Bu yüzden kapitalizme, emperyalizme, faşizme, erkek egemenliğine, doğanın ve gezegenin imhasına ve aşırı sağa karşı mücadele eden tüm hareketler ellerini birleştirmeli ve ortak bir strateji geliştirmelidir. İstanbul ASF’de, biz sosyal hareketler olarak böyle bir ortak eylem stratejisi geliştireceğiz.”

Avrupa Sosyal Forumu, son kriz vesilesiyle Avrupa çapında tırmanan neoliberal saldırıya, işten atmalara, ‘sosyal kesintilere’, eğitimin ve sağlığın özelleştirilmesine karşı ortak bir duruş ve güçbirliği yaratmayı hedefliyor. ASF bileşenleri, son hazırlık toplantısında yayımladıkları bildirgeyle, Yunan halkının IMF-AB yıkım planlarına karşı mücadelesine desteklerini ilan ettiler.

Ana gündemler; Kriz, çevre, Filistin, Kürt sorunu

Forum programında, en büyük ağırlığı “Ekonomik ve sosyal krizler: Direniş ve alternatifler” başlıklı 1. eksen oluşturuyor. Çeşitli bakış açılarından, farklı anlayışlardan sendikalar, hareketler, kurumlar, partiler, iki yıldır süregelen küresel krizi, mücadele deneyimlerini ve alternatifleri tartışacaklar.

Kopenhag ve Cochabamba Zirvelerine katılan çevre hareketleri de ASF’de buluşuyor. ASF etkinliklerinin bir diğer ağırlığı da “Gezegeni kurtarın: Sürdürülebilir bir dünya inşa etmek” başlığı altında toplanıyor. ASF çağrısında “sosyal ve ekolojik yıkıma”, “emeğin ve doğanın sömürüsüne” karşı ortak mücadele vurgulanıyor.

İstanbul’da toplanan Avrupa Sosyal Forumu, ilk kez AB üyesi olmayan bir ülkede yapılıyor. İstanbul’un bir diğer özelliği, Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya gibi, güç çatışmalarının odaklaştığı üç merkezin tam ortasında olması.  Bu nedenle, “savaş ve barış”, “ezilen uluslar ve azınlıklar” gibi başlıklar, ASF’de özel ağırlık oluşturan bir diğer eksen.

ASF, Filistin’e yönelik Gazze ablukasının tartışıldığı, İsrail’in insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yönelik katliamının ardından tüm dünyanın gözlerinin Türkiye’ye çevrildiği koşullarda toplanıyor. ASF’ye aralarında Omer Barguti, FHKC, FDKC’nin de bulunduğu çok sayıda Filistinli örgüt, hareket ve çevre katılıyor.

ASF, Türkiye’de Kürt sorununun çözümünde yeni bir tıkanmanın yaşandığı, askeri operasyonların ve çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde toplanıyor. ASF’de Kürt sorununun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı çok sayıda seminerin yanı sıra “barış ve kardeşlik” talepli çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Keza, Türkiye’nin, AB’nin gözmen karşıtı politikalarının parçası olması ve her yıl binlerce Afrikalı göçmeni sınır dışı etmesi de protesto edilecek. ASF çağrısı “insanların serbest hareket özgürlüğü” talebinde bulunuyor ve Avrupa’nın bir kale haline getirilmesine karşı çıkıyor.

Dünya Kadın Yürüyüşü 30 Haziran’da başlıyor

8 Mart’ın kabulünün 100. yıldönümü vesilesiyle özel bir anlam kazanan Dünya Kadın Yürüyüşü de bu sene Avrupa Sosyal Forumu’yla koordineli biçimde çalışmalarını yürütüyor. Dünya Kadın Yürüyüşünün startı, 30 Haziran’da İstanbul’da verilecek. Forumun açılış töreni ise DKY yürüyüşünün ardından yapılacak. Forum açılışında bir DKY temsilcisi de konuşacak. Avrupa Sosyal Forumu’nda eksenlerden birisi de kadınların “Ayrımcılığa karşı eşitlik” talebini başlık ediniyor. ASF bünyesinde de kadın özgürlük mücadelesine dair birçok seminer düzenleniyor.

Forum programı

Forum, 30 Haziran gecesi, saat 20.00’de Taksim Gezi Parkı’nda yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Açılış töreninde bir Tekel işçisi, Yunanistan Sosyal Forumu’ndan bir temsilci, Dünya Kadın Yürüyüşü temsilcisi ve Mezopotamya Sosyal Forumu’ndan bir temsilci konuşacak.

1-3 Temmuz günlerinde Forum bünyesinde gerçekleştirilecek seminerler ve tematik asambleler yapılacak.

3 Temmuz saat 18.00’de Harbiye’den Taksim’e Forum Yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından Gezi Parkı’nda bir konser düzenlenecek.

4 Temmuz saat 10.00’da ise Forum boyunca yürütülen tartışmalardan süzülecek sonuç bildirgesinin ve krize karşı Avrupa çapında eylem kararlarının tartışılacağı “Final Asamblesi” toplanacak.

EK1:

ASF Türkiye Organizasyon Komitesi bileşenleri

1.         78’liler Girişimi

2.         Amargi

3.         Anadolu’da Yaşam Tüketim Kooperatifi

4.         Antikapitalist

5.         Atılım Gazetesi

6.         Ayışığı Sanat Merkezi

7.         Babels

8.         Babil Platformu

9.         Barış Anaları İnisiyatifi

10.        Barış Meclisi

11.        Barış ve Demokrasi Partisi

12.        Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı BEKSAV

13.        Çiftçi Sendikaları

14.        Demokratik Özgür Alevi Hareketi

15.        Devrimci Alevi Komitesi

16.        Devrimci Proletarya

17.        DİSK

18.        Diş Hekimleri Birliği

19.        Dünya Kadın Yürüyüşü –Türkiye

20.        Eczacılar Birliği

21.        Emekçi Hareket Partisi

22.        Ekoloji Kolektifi

23.        Emekçi Kadınlar Derneği

24.        EMEP

25.        Ezilenlerin Sosyalist Partisi

26.        Evrensel Kültür Merkezi

27.        Ezilenlerin Hukuk Bürosu

28.        Filistin Halkıyla Dayanışma Derneği

29.        Gençlik Federasyonu

30.        Genç Sen

31.        Göç Der

32.        Gökkuşağı Kadın Derneği

33.        Gülsuyu-Gülensu Derneği

34.        Halk Cephesi

35.        Hava-İş

36.        ICAD

37.        İdil Kültür Merkezi

38.        İmece – Toplumun Şehircilik Hareketi

39.        İnsan Hakları Derneği (İHD)

40.        İSMMMO

41.        İstanbul Diş Hekimleri Odası

42.        İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği

43.        İstanbul Veteriner Hekimler Odası

44.        KESK

45.        Konut Hakkı Koordinasyonu

46.        Lambda İstanbul Lgbtt Dayanışma Derneği

47.        Marksist Bakış

48.        Mezopotamya Kültür Merkezi

49.        Nazım Hikmet Marksist Bilimler Akademisi

50.        Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği

51.        ÖDP

52.        Özgür Radyo

53.        Özgürlükçü Sol Hareket

54.        Petrol-İş

55.        Sınıf Mücadelesi

56.        SODEV

57.        Sosyal Haklar Derneği

58.        Sosyalist Feminist Kolektif

59.        Sosyalist Gençlik Derneği

60.        Sosyalist Parti

61.        TAKSAV

62.        TAREM

63.        Tarlabaşı Dönüşüm Projesi Derneği

64.        TAYAD

65.        Tek Gıda İş Sendikası

66.        Tekstil-Sen

67.        TMMOB

68.        TTB

69.        TUAD

70.        Tunceli Dernekleri Federasyonu

71.        Tüketiciyi Koruma Derneği

72.        Türk-İş

73.        Türkiye Homenet (Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı)

74.        Türkiye İnsan Hakları Vakfı

75.        Türkiye Sakatlar Derneği

76.        Yakay-Der

77.        Yeşiller

78.        BİT-DER (Bilişim ve İletişim Emekçileri Derneği)

79.        Alternatif Bilişim

EK 2:

VI. ASF ana eksenleri

Başka Bir Avrupa Gerekli!

1- Ekonomik ve Sosyal Kriz: Direnişler ve Alternatifler

2- Sosyal Avrupa için Sosyal Haklar

3- Nasıl bir demokrasi? Medeni ve Siyasi Özgürlüklerin Geliştirilmesi

4- Ezilen ulusların ve azınlıkların haklarının savunulması

5- Kale Avrupası’na karşı: Göçmenler ve mülteciler için tüm haklar

6- Ayrımcılığa karşı Eşitlik. Küresel krize karşı feminist alternatifler

7- Gezegeni kurtar: Sürdürülebilir bir Dünyanın inşası

8- Savaşa karşı Barış, militarizm, işgaller

9- Gençlik – eğitim, iş ve gelecek hakkı

10- Bilginin, eğitimin ve kültürün demokratikleştirilmesi; alternatiflerin oluşturulması

11- Kitle İletişim araçları ve güç ilişkileri: İfade özgürlüğünün savunulması ve bilginin demokratikleştirilmesi

12- Avrupa ve Dünya: Tahakküm ve yeni sömürgeciliğe karşı dayanışma tabanlı işbirliği ve kalkınma

13- Küresel adalet hareketinin durumu ve geleceği

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
261AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin