Sekreterya üyeleri seçildi

    49

    Parti Meclisi kurultaydan sonraki ilk toplantısının 18 Haziran 1991 Salı akşamı yaparak, 7 kişilik Sekreterya üyeleri seçti. Parti Sekreteryasına seçilen 7 kişi daha sonra kendi aralarında yaptıkları toplantıda Genel Sekreterliğe yeniden Rasıh Keskiner‘i getirdiler.

    Yapılan görev bölümüne göre Dr. Mustafa Hami Genel sekreter Yardımcılığına; Kemal Aktunç, Örgütlenme Sekreterliğine; Mehmet Göze, Eğitim Sekreterliğine; Soner Engin, Basın Yayın ve Propaganda Sekreterliğine; Tanser Nizam, da Sosyal Etkinlikler sekreterliğine getirildi.