Ekoloji Birliği, Çernobil Felaketinin yıldönümünde bir açıklama yayınlayarak, “Ülkemizde ve tüm dünyada nükleer sevdasından bir an önce vazgeçilmeli, Akkuyu Nükleer Santralı inşaatı durdurulmalı” dedi.

Açıklama şöyle:

 

ÇERNOBİL’İ UNUTMADIK! NÜKLEERE İNAT, YAŞASIN HAYAT!

26 Nisan, Çernobil Nükleer Santralı Kazasının yıl dönümü…Aradan 34 yıl geçti.

Çernobil’e en yakın yerleşim yeri olan, Kiev’in 132 kilometre doğusundaki 49.360 nüfuslu Pripyat şehrinde bulunan santralda yapılan bir deney sırasında gerekli ve yeterli önlem alınamadığı için patlama meydana geldi ve 100’den fazla radyoaktif madde atmosfere yayıldı. Radyoaktif maddeyle kirlenmiş bölgelerdeki yerli halktan 67 bin kişi, devlet emriyle tahliye edildi ve yasaklı bölge 30 kilometreye dek genişletildi. Kaza sonucu insanlar yaşamını yitirdi, yüzbinlerce insan süreç içerisinde çeşitli hastalıklara yakalandı ve sakat kaldı. Hava, toprak ve su zehirlendi, diğer canlılar etkilendiler.
Kaza yalnız Rusya’yı değil, bir sürü ülkeyi etkiledi. Ülkemiz de bu kazadan hatırı sayılır bir şekilde nasibini aldı ve özellikle Karadeniz’de yaşayanlar ciddi şekilde zarar gördü. Kazım Koyuncu’yu ve daha yüzlerce insanı genç yaşında bu nedenle kaybettik. İnsan eliyle yaratılan bu facianın etkisi hala devam ediyor, daha uzun yıllar da devam edecek. Bunların yanı sıra, santraldeki patlamanın ardından bölgedeki bitki ve hayvanlarda birtakım mutasyonlar gözlemlenmeye başladı.

Çernobil dışında 1957’den bu yana bir dizi nükleer kaza meydana geldi. 2011’de yaşadığımız Fukushima Nükleer Santral kazası en önemli olanlarından birisiydi. Binlerce insanın ölümü ve sakatlanasına yol açan, zehirli atıklarına hala çözüm üretilememiş, sınırlı bir kaynağa mahkum olan nükleer santrallarda ısrar eden anlayışları kabul etmek mümkün değildir. Sorumsuz iktidarlar ülkemizi de bu tehlikeli serüvenin içine sürüklemişlerdir. Mersin ve Sinop’da iki adet nükleer santral planlanmış ve ne yazık ki tüm mücadelelere ve yasal kazanımlara rağmen Mersin Nükleer Güç Santralı’nın inşaatına başlanmıştır. Daha inşaat aşamasında temelinde oluşan çatlarlar vb. nedeniyle gündeme gelen Akkuyu NGS, şimdi de Kovid-19 sürecinde çalıştırdıkları 6000’in üzerinde işçinin sağlık sorunları ile gündeme gelmektedir. Sinop NGS’nin süreci ise nükleer karşıtı mücadelenin uzun soluklu mücadelesi sonucu uzatılmış ve gelinen noktada da Japonlar projeden çekilmişlerdir.

Ülkemizde enerji açığı olduğu iddiası kocaman bir yalandır. Halkın enerji ihtiyacı gözden geçirilmeli, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu uygulanmalı ve gerekli enerji doğaya zarar vermeyecek şekilde planlanacak tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmalıdır. Kapitalizmin ekolojik talan ve yıkım projelerinin etkileri Kovid-19 salgını ile birlikte daha fazla görünür oldu. İnsanlar can derdinde iken siyasi iktidar bu krizi fırsata çevirerek ekolojik yıkım projelerini uygulamaya ve ÇED süreçlerine devam ediyor.

Nükleer ölüm demektir, savaş demektir. Ülkemizde ve tüm dünyada nükleer sevdasından bir an önce vazgeçilmeli, Akkuyu Nükleer Santralı inşaatı durdurulmalı ve kaynaklar sağlık ve yoksullukla mücadelede için kullanılmalıdır.

Nükleere Hayır!
Nükleere İnat Yasasın Hayat!

EKOLOJİ BİRLİĞİ bileşenleri
 1. Aliağa Çevre Platformu
 2. Antalya Ekoloji.org
 3. Antalya Sahillerini Savunma Meclisi
 4. Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP)
 5. Ayvalık Tabiat Platformu
 6. Bakırtepe Çevre Platformu
 7. Bartın Platformu
 8. Bergama Çevre Platformu
 9. Bergama-Eşme-Sivrihisar-Havran-Küçükdere Elele Hareketi
 10. Bozcaada Forum
 11. Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)
 12. Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu
 13. Derelerin Kardeşliği (DEKAP)
 14. Didim Çevre Platformu
 15. Dikili Çevre Platformu
 16. Doğanın Çocukları
 17. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
 18. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE)
 19. Donkişot Bisiklet Kolektifi
 20. DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu
 21. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
 22. Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)
 23. Erdek Körfezi Dayanışma Platformu
 24. Eskişehir Ekoloji Birliği Girişimi
 25. Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP)
 26. Foça Forum
 27. Güzelbahçe Çevre Derneği (Gülder)
 28. Halk İmdat
 29. Hasankeyf Yaşatma Girişimi
 30. İzmir Çevre Gönüllüleri (İZÇEP)
 31. Karaburun Kent Konseyi
 32. Karadeniz İsyandadır Platformu
 33. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 34. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
 35. Kuşadası Çevre Platformu
 36. Kuzey Ormanları Savunması (KOS)
 37. Mersin NKP
 38. Merzifon Çevre Platformu (MERÇEP)
 39. Mezopotamya Ekoloji Hareketi
 40. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)
 41. Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)
 42. Murat Dağı Koruma Platformu
 43. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV)
 44. Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP)
 45. Sinop NKP
 46. Söke Çevre ve Kültür Platformu (SökeÇEP)
 47. TEMA Bergama
 48. Tokat Yozgat Güçbirliği Platformu
 49. Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)
 50. Turgut Yardımlaşma Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği
 51. Yaşam ve Dayanışma Yolcuları
 52. Yeni Foça Forum
 53. Yerel Tohum Derneği
 54. Yeşil Artvin Derneği
 55. Yeşil ve Sol Çalışma Grubu