Belediyenin devlet ve kurumlardan 10 milyon TL civarında alacağı var – Murat Kanatlı

12119

Geçen günkü Lefkoşa Belediye Meclisinde 48 ay vadeli 10 milyon TL borçlanılması için bankalardan alınan tekliflerin Borç Komitesine gönderilmesine karar verildi.

Kararın detayını yazayım…

Bundan bir süre önce TC kaynaklı olarak Lefkoşa Açık Pazar yerinin ilk etabı tamamlanmıştı. Üstünün kapatılması ve idari binan tamamlanması için de yine TC’den kaynak aktarılacağı öngörülmüştü ancak bu kaynak 2 yıldan uzun bir süredir gelmedi. Başka bir fon ile tamamlanamaz mıydı? Bir, ilk etabı başka bir kaynak tarafından yapıldığı, iki, mülkiyet ilişkisinden de dolayı AB fonlarından projenin tamamlanması mümkün değildi. Bu nedenle mevcut açık pazar gelirleri ve ihaleye çıkılmış ve tamamlanmış reklam panoları ihalesindeki rakamlar da göz önüne alınarak 2 aydır Bütçe Komisyonunda bir gelir projeksiyonu yapılmaktadır.

Sürekli değişen döviz bazlı giderlerin artması da göz önüne alınıp geçen yıl Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunda da proje yeniden değerlendirilmiş, gerekli revizeler yapılmıştı. Bu temelde gelir ve giderler 2020 yılı içindeki Bütçe Komisyonu toplantılarında değerlendirildikten sonra İhale Değerlendirme Kurulu 10 ve 6 milyon TL kredi kullanılması için bankalardan 48 ay vadeli, ilk 6 ay yalnız faiz ödemeli, kapalı zarf usulü ile iki teklif kabul etti…

Geçen hafta da hem Bütçe Komisyonu hem de İhale Değerlendirme Kurulu ortak toplantısında bankalardan gelen temsilcilerin önünde teklifler tek tek açıldı, kayıt altına alındı. En düşük teklifi veren 3 bankaya da 24 saat süre verilerek tekliflerini revize etmeleri ve yeniden kapalı zarf usulü sunmaları istendi. Gelen son teklifler de Geçen gün Belediye Meclisinde değerlendirildi. İki teklif kabulünün nedeni ise biri yalnız proje için, diğeri ise hem proje hem de diğer ödemeler için karşılaştırmaları değerlendirme fırsatı vermesi amacıylaydı.

25 Şubat tarihindeki Belediye Meclisi toplantısında bir ret, iki çekimser oy çokluğu ile 10 milyon TL borçlanılmas için süreci başlatması için belediye başkanına yetki verildi.

Bu 10 milyon TL’nin 6 milyon TL’si açık pazardaki projenin tamamlanması için olacak. İyimser olmayan projeksiyonda bile 48 ayda Açık Pazar alanı gelirlerinden çok rahat ödeneceğini net ortada… Gelir ve gideri iyi hesaplanmış bir proje tamamlama kredisi olduğu için ben de olumlu oy verdim.

Elbette ülkedeki genel ekonomik durum kırılgan olduğu için riskleri içinde barındırmaktadır ama Otobüs Terminalinde çok da iyi olmayan koşullarda kurulmaya devam eden açık pazarın yeni bir yere geçmesi önemli, risk varsa da, bence projenin tamamlanması için alınması gereken bir risk…

Geriye kalan 4 milyon ise pratik anlamda overdraft kullanımından dolayı halihazırda borçlanılmış meblağdır. Overdraft bilindiği gibi kısa dönemli yüksek faizli borçlanmadır. Ülkedeki nakit akışı sıkıntılı olduğu için maalesef normalleştirildi ancak ekonomik anlamda sağlıklı bir durum değil ancak dediğim gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde overdraft kullanmadan iş yapana madalya verilmekte.

Lefkoşa Belediyesinin overdraft limiti 10 milyon TL’dir. Yukarıda belirttiğim gibi overdraft kullanım rakamı anlıktır, yüksek faizli olduğu için mantıklı olan ihtiyaçta kullanılır, uygun olunduğunda geri ödeme yapılır, sürekli rakam bu nedenle değişir.

Bütçe Komisyonu toplantılarda güncel rakamı da takip etmekteyiz. 2020 bütçesini değerlendirirken overdraft limitinin sıfırlanamadığını tespit ettik, bu devamlı olması durumunda önemli faiz yükü getirecek konu idi. Bu nedenle kısa dönemde alınması muhtemel alacakları da değerlendirdik. 4-5 milyon TL civarında devletten ve kurumlarından alacak mevcut.

Bunun yanından karara bağlanmış ama süreci devam eden Yakın Doğu alacaklarını da göz önünde bulundurup 4 milyon TL de özellikle yeni emekli olacakları özlük haklarının ödenmesinde ve diğer acil ödemelerde kullanılması için kredi kullanılması düşünülmüştür. Buna da olumlu oy verdim çünkü bunun da geliri mevcuttur.

Sıralama gerekirse (rakamlar Belediye Meclisi toplantısında aktarılmıştı) 450 bin TL Toprak Ürünleri Kurumu, 400 bin Spor Dairesi, 650 bin İlahiyat Koleji/Eğitim Bakanlığı, 1,5 milyon TL trafik cezaları konusunda devletten alacak mevcut. Bunun yanında 600 bin TL TC kaynaklı projelerden hala alacak söz konusudur. Bu rakam belediye tarafından müteahhitlere ödendi ama belediye bu parayı henüz elçilikten alamadı.

Bunun yanında 1,5 milyon TL de iki bütçe dönemi geçişi sırasında oluşan fark mevcut, bu da henüz ödenmedi. Bunun yanında son mahkeme kararı ile telaffuz edilen 5 Milyon TL’lik Yakın Doğu üniversitesi alacağı söz konudur. Elbette mahkeme en son kararında alacak miktarını kesinleştirecek… Bu nedenle 4 Milyon TL kısım ile ilgili de gelir ve gideri tanımlanmış olduğundan dolayı olumlu verdim.

Elbette ilk akla geleni sorulmadan söyleyim, bu kredinin seçim amaçlı kullanılması teknik olarak mümkün değil, yukarda yazdığım gibi gider kalemleri tanımlanmıştır, bu rakamlar da belli aralıklarla Bütçe Komisyonuna gelmektedir. Bu yönü ile de takip edilebilir pozisyondadır…

Süreç bundan sonrasında devletin Borç Komitesindedir, kararı o üretecek, hızlı karar olursa seçimin hemen sonrasında ihale süreci tamamlanıp kış gelmeden yeni Açık Pazar alanı faaliyete başlamış olacaktır…

10 Milyon TL’lik borçlanma konusunda detaylar böyle…