YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı “Mağusa/Yeniboğaziçi/İskele İmar Planı” taslağı ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi ve TALAN hükümetinin dayatmalarına dikkat çekti. Açıklama şöyle:

Haberleri izlerken aklımıza hemen gelen “Tam bir TALAN hükümeti olduklarını bir kez daha kanıtladılar” cümlesi oldu, yalnız ne cümle ne cümle içindeki TALAN kelimesinin büyük harf yazılması bize ait değil. 2016 yılında Kudret Özersay “Maalesef Girne Emirnamesini bugün geçirdiler, vatandaşın tepkisine rağmen bunu yaparak tam bir TALAN hükümeti olduklarını bir kez daha kanıtladılar” diye paylaşım yapmıştı. Bugün kim tepki gösteriyor, Belediyeler, yani halk, teknik odalar yani KTMMOB ama Özersay’ın deyişi ile ortağı olduğu TALAN hükümeti tarım ve orman arazilerini iskana açmakta kararlı.

KTMMOB Başkanı bir ayıbı yüzlerine vurdu, “Ülkesel Fizik Planı’nda (ÜFP) da yazdığı gibi planın her aşamasında KTMMOB ile beraber çalışılması gerekliliği belirtilmiş olmasına karşın, ilk taslak sonrası planın birleşik kurul aşamasına gelme sürecine kadar Birliğimiz ile paylaşılmamış olduğu malumunuzdur.” Şeffaflık deyip yeri göğü inleten Halkın Partisi, TALAN hükümeti parçası olunca hepsi buharlaştı, bırakın şeffaflığı, yasada zorunlu olan bilgilendirmeleri bile yapmadan İmar Planının son şeklini hazırladılar…

Gene KTMMOB net söylemekte “ilk taslak raporundan sonra yeni eklenen alanların I. Sınıf tarım arazileri göz ardı edilerek imara açıldığı ortadadır”, buna rağmen rant ve talan uğruna sürece devam edeceksiniz?

Planda önerilen Yeni Liman ve Serbest Bölge’nin Kayden (Orman Mülkiyeti olan alan) Orman Alanı (yaklaşık 300 ha.) üzerinde önerilmesi, ülkemiz orman alanlarının küçülmesine sebep olacağı gibi yasalarımıza da aykırıdır” diye KTMMOB uyarısına rağmen devam edeceksiniz ve sonra karşımıza geçip ağaç dikmenin ne kadar önemli olduğunu anlatacak, şov yapıp 5-10 ağaç ekeceksiniz? Ağaç dikmekten vazgeçip mevcut ormanları korumaya çalışsanız daha mantıklı değil mi? Yoksa TALAN hükümeti olmanız buna engel mi?

Çağdaş kent açıklamaları yapıp, güzel açıklamalar yapmanıza rağmen “Mağusa bölgesi için ileriye yönelik önerilen aktif yeşil alanlara dair yapılan öneri alanları mevcut kullanım sebebi ile orta-uzun vadede aktif olarak kullanılması mümkün değildir” diyen KTMMOB uyarı sizin için anlamsız mı diyorsunuz? Ağaç ekip şov yapacak yeşil alanınız şehirlerde kalmıyor, farkında mısınız?

Gelecekte Mağusa-İskele bölgesine gidip su taşkınlarda göz yaşı döküp, nutuklar attığınızda KTMMOB uyarısını hatırlatmak bizim boynumuzun borcudur, “su taşkın sahaları ve Zemini riskli olan bölgeler ile ilgili kriterler planın yasallaşması öncesinde kesin kurallara bağlanmalıdır” diye KTMMOB uyarısını dikkate almayan rant ve talan hükümeti olarak size sesleneceğiz, bize öfkelenmeyin, çünkü öylesiniz…

Tıpkı Girne’de olduğu gibi denizlerde insan dışkısı yüzdüğünde KTMMOB’nin “bölgede mevcutta halen ciddi alt yapı (yapısal ve sosyal) eksiği varken bu kadar yaygın yapılaşma planlanmamalıdır” uyarısını da sizlere hatırlatacağız…

TALAN uğruna görmezden geldiğiniz KTMMOB’nin “belediyelerimizin üzerine yükleyeceği ek yükümlülükler, alt yapı gerçekleri ve ÜFP öngörülerin dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” uyarısını da beledi hizmetler kilitlendiğinde sizlere hatırlatılacak…

Evet, “Mağusa/Yeniboğaziçi/İskele İmar Planı” taslağı çok küçük değişikliklerle yasallaşma yolunda ve altını çiziyoruz “vatandaşın tepkisine rağmen bunu yaparak tam bir TALAN hükümeti olduklarını bir kez daha kanıtladılar”, Yeni Kıbrıs Partisi olarak UBP-HP hükümetini de talan ve rant hükümeti olarak anacağız, peşinizi bırakmayacağız, mücadele devam ediyor…

Ve YKP olarak altını çiziyoruz, HP gibi sahte şeffaf ve hesap verebilir idare talepleri olanlar kaderimiz değil, başka bir siyaset mümkün!