Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası 23-26 Mayıs tarihlerindeki Avrupa Parlamentosu seçimlerini yeniden değerlendirdi ve çağrı yaptı. Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası açıklaması şöyle:

YKP Parti Meclisi geçtiğimiz aylarda yaptığı toplantıda Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine parti tavrını belirlemişti. Parti Meclisi toplantısında, “Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine” başlıklı karar metni kabül edilmiş ve metinle birlikte kabül edilen kararda bu doküman çerçevesinde somut adımlar için çalışma yapıp kamuoyunu bilgilendirmesi için Parti Sekretaryası da görevlendirilmişti…

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası, geçen hafta bir kez daha Parti Meclisini toplantıya çağırarak gelişmeleri değerlendirdi…

Daha önce de Parti Meclisinin aldığı kararda belirtildiği gibi Yeni Kıbrıs Partisi, Avrupa Sol Partisi (EL) gözlemci üyesidir ve Avrupa Parlamentosu seçimlerini de bu çerçevede değerlendirmeye devam eder…

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası Kıbrıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday gösteren siyasi parti ve grupların kendileri AP içindeki tanımlamalarını da analiz edip, aşağıdaki çağırıyı yapar:

YKP, Kıbrıslıları, ırkçılığa, faşizme, neo-liberalizme karşı, “başka bir Avrupa mümkün” diyenlerin mücadelesiyle dayanışma amacıyla Avrupa Solunun güçlenmesi için oy vermeye çağırır!

Yeni Kıbrıs Partisi, üye, sempatizan ve parti dostlarını tüm Avrupa’da, Avrupa Sol Partisi’nin tek veya ortak seçim platformlarını desteklemeye ve aktif dayanışmasını ortaya koymaya; Avrupa Sol Partisi’ndeki siyasi parti ve seçim bloklarının ve dolayısı ile GUE/NGL grubunun üyelerinin barışçı, ekolojik, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, emekten yana başka bir Avrupa mücadelesi için Avrupa Parlamentosunda daha güçlü yer alması için oy vermeye çağırır.

Yeni Kıbrıs Partisi, 26 Mayıs, Pazar günü Kıbrıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde üye, sempatizan ve parti dostlarını GUE/NGL grubunun üyesi olan AKEL listesine oy vermeye çağırır.

Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde seçme seçilme hakkı olan herkesi etnik farklılık temelinde değil, Avrupa Parlamentosundaki grupların ideolojik pozisyonlarına bakarak kendi ideolojik yaklaşımları çerçevesinde gidip oy vermeye de çağırır.