Ombudsman meclisin yasalarının uygulanıp uygulanmadığını izlemediği gerçeğine işaret etti – Alpay Durduran

2687

Yasak yayın bulundurmaktan yakalanan ve mahkeme kararıyla iki gün tutuklu yargılandıktan sonra yurtdışına çıkma yasağı alan bir insan için Ombudsman rapor yayımladı. Yasasına göre basında veya başka yolla bilgisine gelen konuda görüş verme görevi uyarınca konuyu inceleyen Ombuds(wo)man yönetimin yasal olan bir konuda izleme yapmadığını ve meclisin de yasama yetkisinin uygulanmasını denetlemediğini ortaya çıkardı.

Sürekli olarak iyi idare edilmediğimizi eleştiriyor ve öneri yapıyor olsak da yeterli etki yaratamıyoruz. Bu kez terör örgütü listesi yapan hükümetin süreli bir kararname çıkardığı halde kimsenin sürenin bitiş tarihini izlemek zahmetine katlanmadığını gördük. Hükümetin adı üstünde hâkim olması gerekirken önem verdiği ve tehlikeli bir durumda listesinin kadük olacağı zamanı izlemek için dikkat edecek programı olmadığını, cep telefonuna olsun bir emir verip de izleyecek sistemi olmadığını anladık.

Kararnamesinin süresinin dolup ortadan kalktığını Ombudsmandan duyan hükümet acaba mevzuatı izlemekle ve program yapmakla ilgili bir görevlini olması gerektiğini anladı mı? Meclis kamu reformunun konuşulduğu bir zamanda mevzuatın izlenmesi için bir sürekli komite kurması gerektiğini anlayacak mı? Bu sorular kamu reformunun nelerle ilgilenmesi gerektiğini anımsatır ama reform dedikleri konuların içinde hak kısma ve sair şeyler konuşuluyor. Aslında kamu reformu tüm kamu çarkının düzen içinde çalışmasını sağlamaktır. Meclisi tasdik memuru düzeyinde çalıştıran ve hükümetin ve siyasi partilerin aracı yapan uygulama anayasaya aykırı olarak yürürlükte tutulmaktadır. Ama süresi dolan bir kararname ortadan kalkıyor ve ne meclis ne de hükümet farkında değildir. Hiç kimse neden uyudun diye kusurlu bulunmayacaktır çünkü öyle bir görevli yoktur.

Yazıklar olsun! Bereket öyle tehlikeli bir durumda değiliz. Yoksa yandıydık. Tehlike bir iyi yönetim sahibi olmadığımızdan sorma gir hanında ekonomik, çevre, asayiş, trafik, sağlık ve diğer skandallar ile boğuşuyoruz. Kararnamenin süresi doldu ama kitap bulundurma yasağı için bir insanın yargısız infazdan başka bir şey olmayan cezalandırılmasını izledik.

Halkımızı uyardık. Ama ilgi uyandıramadık. Bu kez umarız AB’yi çağırıp reform ve reorganizasyon sürecini başlatma baskısını yapar ve siyasileri zorlar.