YKP Sekretaryası, Avrupa Parlamentosu seçimlerini değerlendirdi. Konu ile ilgili açıklama şöyle:

Avrupa Parlamentosu seçimleri sürecinde birçok  samimi olmayan davranış arka arkaya yaşanmaktadır.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki kimi siyasi yapılar tepkiler ortaya koyup Avrupa Parlamentosunda Kıbrıslı Türkler için 2 sandalye ve kuzeyde ayrı seçim talep etmektedirler…

Kıbrıs’ın kuzeyinde AB’nin birincil hukukunun yasal düzenlemeleri doğru düzgün uygulanmazken, Avrupa Parlamentosunun herhangi bir çalışmasının Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyete geçmesi için kimse girişim yapmazken, koltuk olunca ‘biz de isterik’ diye açıklamalar yapılması samimi bir davranış değildir.

YKP, defalarca çağrı yaparak emek alanındaki AB dokümanlarının kuzeyde geçerli olması için çalışma yapılmasını talep etmiştir. Avrupa Birliği tarafından da kabül edilen Avrupa Sosyal Şartı için geçmiş dönemde YKP tarafında birçok girişim yapılmış ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanları bu taleplere sadece kulak kapatmışlardır… İnsan hak ve özgürlükleri alanında da benzer duyarsızlıklar yaşanmaktadır.

YKP, daha önceki seçimlerde defalarca yaptığı çağrıyı tekrarlar: “Kıbrıs Cumhuriyetinde seçme seçilme hakkı olan herkes etnik farklılık temelinde değil, Avrupa Parlamentosundaki grupların ideolojik pozisyonlarına bakarak kendi ideolojik yaklaşımları çerçevesinde gidip oy versin!”

Avrupa’da yükselen faşist, aşırı sağcı yaklaşımlara, neo-liberal dayatmalarla, emek haklarının geriletilmesine karşı mücadele edilmesi ve insan hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi için halkların ortak hareketi ile seçimlerde tavır geliştirme Avrupa Sol Partisi’nin bir süredir temel gündemidir. YKP da son bir yıldır Avrupa Parlamentosu seçimlerini bu çerçeve da dahil, tüm yönleri ile değerlendirmektedir.

Özellikle bu seçimde ELAM’ın ve diğer aşırı sağ unsurların yükselişine karşı tavır geliştirilmesi ihtiyacı vardır.

YKP, Aralık ayındaki Üye Meclisi 2. Toplantısında konuyu değerlendirmiş ve Parti Meclisine çalışma yapma çağrısı yapılmıştı. Gelinen noktada 5 Şubat, Salı günü gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısına kadar Parti Sekretaryası bölgelerdeki toplantılarla durumu bir kez daha değerlendirecektir. Bu çalışmaların sonucunda ise Parti Meclisi ise YKP alacağı pozisyon ile ilgili son kararı üretecektir…

Saygılarımızla kamuoyunun gündemine getiririz…