YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 2017 ikinci yarısı için açıklanan asgari ücreti değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Yeni asgari ücret, net bin 892 TL 25 kuruş oldu!

22/1975 sayılı yasaya göre “Asgari Ücret”, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere saptanan ücreti anlatır. Belirlenen rakam 30 güne bölündüğünde, asgari ücret ile çalışanlar günlük 63 TL ile 4 kişilik ailesinin yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılayabileceği iddia edilmiş oldu!

DPÖ’nin kriterleri ile asgari ücretin yüzde 40 kusuru, gıda için harcanması gereken rakamdır! Yani bir ailenin üç öğün yeterli beslenmesi için günlük 25 TL belirlenmiş oldu! Hiç tartışmaya gerek olmaksızın oybirliği ile belirlenen bu asgari ücret de açlık sınırının çok altındadır!

Bir kez daha altını çizeriz ki orta vadede talebimiz tıpkı emek örgütlerinin de talebi gibi asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992’den beri açıklamadığı geçim endeksinin hemen kamuoyu ile paylaşılmasıdır.

Güncel olarak ise en kısa sürede, asgari ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeninden toplantıya çağrılmalı ve geçmişte defalarca ortaya konan sendikaların itirazları göz önüne alınarak asgari ücret yeniden belirlenmelidir.

Bununla beraber asgari ücret ödemesinin 40 saatlik haftalık çalışma saati dikkate alınarak, çalışma saatleri artırarak asgari ücret altında çalışmanın yaygınlaştığı göz önüne alınarak acilen bu yasadışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetlemelerin ilgili bakanlık tarafından yapılması çağrısını yineliyoruz.

Yeni Kıbrıs Partisi, geçmişte olduğu gibi bugün de kölelik koşullarında çalıştırılmaya karşı mücadele eden emek örgütleriyle dayanışmasını sürdürecek, bunun büyütülmesi için kararlılıkla bu mücadelenin parçası olmaya devam edecektir.

Emek örgütlerinin mücadelelerine saygı duymamıza rağmen asgari ücret komisyonunda yetkili işçi sendikası olduğu için yer alan Hür-iş’in 2017 için belirlenen rakamlara tekrar tekrar olumlu oy vermesini de şaşkınlıkla karşılandığımızı belirtiriz. Hür-iş’in daha çok kamu sektöründeki işçileri örgütlediği, özel sektördeki durumu göz ardı ettiği bu kararı ile belli olmaktadır. Asgari ücret sendikasız, güvencesiz çalıştırılan özel sektördeki çalışanları ilgilendirmektedir, onların talepleri ve sorunları mutlaka masaya gelmelidir!

Biliyoruz ki toplu sözleşmeli, iş güvenceli, sosyal güvenlikli, sendikalı, insanca, eşit ve adil ücretli, haftalık 40 saat iş HERKESİN HAKKIDIR! MÜCADELE İLE KAZANACAĞIZ!