YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı tarımsal ürünlerin denetiminde yaklaşık 6 aydır “yüzde 50 ölçüm belirsizliği” yönteminin uygulandığı iddiasıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Bir yandan basına haberler verilmekte, meclis komiteleri çalışmakta ve AB uyumlu gıda güvenliği yasaları hazırlanmakta diye, diğer yandan tarımsal ürünlerin denetiminde ölçüm belirsizliği konuları gündeme gelebilmektedir… Demek ki bir şeyle uyum sürecinde değiliz! Şov yapmak için meclisten yasalar geçirilmekte, ya da yasalar hazırlanmakta… Eğer böyle olmasaydı, tarımsal ürünlerin denetlenmesi ile ilgili tartışmaları şimdi yaşıyor olmayacaktık… Meclisten yasalar geçer ama yasalar tamam çalışır mı, eksiği, hatası var mı diye denetleyen kurum maalesef yok! Kamu İhale Yasası geçer, bir sene sonra Merkezi İhale Komisyonu yasanın uygulanması gerektiğini, meclis araştırma komisyonu raporundan öğrenir! Benzer şekilde Meclisten geçen AB uyum yasalarının uygulanması ile ilgili süreçlerde de yaşandığı bellidir.

Denetim önemli bir unsurdur ama denetimin yapıldığının görünür olması daha da önemlidir. Denetim yapılıp, raporlar hazırlanması ve bu raporların gerek halkın gerekse de konuya uzman kişilerin denetimine imkân verecek şekilde paylaşılması gerekir…

İçme suları ile ilgili tartışma bir süredir devam etmektedir. Özellikle şişe sularının nasıl denetlendiği tartışma konusudur ama üstü örtülüyor. Son laboratuvar yangını sonrası testlerin yeterli yapılmadığına dair çeşitli düzeyde eleştiriler olmasına rağmen, önlem alan yoktur!

Tarımsal ürünlerin denetiminde Ocak’ta yapılan bir uygulanma düzenlenmesinin 6 ay sonra kamuoyunda gündeme gelmesi de ayrıca ciddi bir skandaldır. Bunun anlamı idare bilgi saklamaktadır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlamında böylesi bilgi saklama eylemlerine tolerans gösterilmemesi gerekir…

Uygulamaların, denetimlerin uzman kişilerin katılımına imkan verecek şekilde kamuoyunu gözü önünde yapılması önemlidir. Kriz ortaya çıktıktan sonra “biz yasayı uygulardık” açıklaması bir savunma değildir. Kriter değişimine gidildi ve bu bilginin kamusal alanda tartışılmasına fırsat verilmedi!

YKP, gerçek anlamda gıda güvenliği için bağımsız denetçilerin her alanda süreci takip edebileceği, şeffaflık ve hesap verilebilirliğe açık bir idarede olmadığımızın altını çizer, çağdaş yaşam içinde bunun olmazsa olmaz olduğunu vurgular, idareyi bunun olması için gerekli her türlü tedbiri almaya çağırır…