İş Yasası ve ILO sözleşmelerine aykırı davranışlara son verilmelidir

3227

YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı, Başbakan Özgürgün’ün CAS çalışanlarının sendikalaşmasıyla ilgili açıklamasını değerlendirdi, ILO ve İş Yasasındaki ilgili maddeler konusunda hatırlatmalarda bulundu. Açıklama şöyle:

Yeni Kıbrıs Partisi olarak CAS çalışanların haklı mücadelesini bir süredir yakından takip etmekteyiz. Bu mücadele bizlere yasa tanımazlığın geldiği noktayı hatırlatması bakımında da önemli bilgiler sunmaktadır.

Hüseyin Özgürgün’ün “eğer bir sendikalaşmaya gidilir ve sendikal bir eylem görülürse” diye başlayan ve sendikal örgütlenmeyi tehdit eden açıklamasını geçen gün gazetelerden okuduk! Belli ki Özgürgün meclisin çıkardığı yasalardan haberdar olma veya onlara uyma niyetinde değildir… Bu durumda ‘emek düşmanı, yasa tanımaz’ ünvanını hak eden Özgürgün’e meclisin 12 Mart 1993 tarihli birleşiminde kabul edilen “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Numaralı Sözleşmesi (Onay) Yasası”nın Anayasa’nın 94(1) maddesi gereğince, Resmi Gazetede yayımlanmak sureytiyle ilân olduğu bir kez daha hatırlatırız.

İlgili ILO sözleşmesinin 11. Maddesinde “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bu Sözleşmeyi onaylayan her üyesi, işçilerin ve işverenlerin örgütlenme hakkını özgürce kullanmalarını sağlayacak her türlü gerekli ve uygun önlemleri almakla yükümlüdür” ve 3. Maddesinde de “kamu makamları, bu hakkı kısıtlayacak ya da bu hakkın yasal biçimle kullanılmasını engelleyecek her türlü müdahaleden kaçınacaktır” denmektedir. Özgürgün’ün açıklaması açık şekilde bu maddelerin ihlalidir…

Özgürgün’e İş Yasa madde 16’yı da hatırlatırız; “Aşağıdaki haller fesih nedeni değildir:

(1) İşçinin sendikaya üye olması;

(2) Çalıştığı işyerinde yasal bir eyleme katılması;

(3) İşçi temsilcisi olmak, işçi temsilcisi olarak hareket etmek veya işçi temsilcisi olarak hareket etmiş olmak”

Özgürgün, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle garanti alıntına alınmış sendikalaşmaya ve sendikal mücadeleye karşı yasa tanımaz açıklamalar yapmak yerine, İş Yasası’nın 16. maddesi hilafına uygulama yapan CAS yönetim kuruluna karşı işten durdurmaların ilgili madde çerçevesinde yasadışı olduğundan dolayı yasal işlem başlatması gerekir.

YKP olarak, Özgürgün ve hükümeti, meclis tarafından onaylanmış ILO’nun 87 ve 98 numaralı sözleşmelerine ve 22/1992 sayılı İş Yasasına aykırı uygulamaları teşvik edecek açıklama ve davranışlara son vermeye ve yasadışılıkları hemen sonlandıracak işlemleri hayata geçirmeye çağırırız.

Bir kez daha direnen CAS çalışanları ile dayanışma halinde olduğumuzu da açıklarız…