.YeniçağmanşetYKP, sendikaları ziyaret etti
yazarın tüm yazıları:

YKP, sendikaları ziyaret etti

Yeniçağ podcastını dinleyin

YKP KTÖS YKP KTÖS YKP KTOEÖS YKP KTAMS YKP DEV-İŞ YKP ÇAĞ-SEN ziyareti

Yeni Kıbrıs Partisi adayları ve üyeleri bu hafta, 7 Nisan’daki Lefkoşa Belediye seçimlerine yönelik, toplumsal muhalefet ve yerel yönetimler, belediyeler ve belediye çalışanlarının durumu konularında görüş alışverişinde bulunmak için Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Devrimci İşçi Sendikaları Federasyon’u Dev-İş, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) ziyaret gerçekleştirdi.

11 Mart, Pazartesi sabah saat 10’da KTAMS’ı ziyaret eden YKP heyetinde başkan adayı Murat Kanatlı, belediye meclisi adayları Faika Deniz Paşa, Evrim Kamalı ve Mehmet Karadal ile Parti Meclisi üyesi Erdinç Selasiye bulunuyordu. Ziyarette KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ve Genel Sekreteri Güven Bengihan hazır bulundu.

11 Mart, Pazartesi öğlen saat 13’te KTOEÖS’ını ziyaret eden YKP heyetinde başkan adayı Murat Kanatlı, belediye meclisi adayları Haluk Selam Tufanlı ve Mehmet Karadal bulunuyordu. Ziyarette KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, Mali Sekreter Vedat Tek ve Eğitim Sekreteri Zühre Özkaraman hazır bulundu.

Ziyaretler sırasında konuşan Murat Kanatlı, YKP’nin seçime katılma nedenlerini ortaya koydu, Lefkoşa Belediyesinde yaşanan sorunlarla ilgili görüşlerini aktardı. Kanatlı, bugün içine düşürülen durumdan çıkışın mümkün olduğu, bunun da başka bir yerel yönetim anlayışı olduğunu söyledi. Kanatlı, başka bir yerel yönetim derken anladıklarının Lefkoşa’yı Lefkoşalılarla yönetmek olduğunu, katılımcı bütçe uygulamasının da bunun için iyi araç olduğunu anlattı. Kanatlı, belediyenin içine düşürüldüğü durumunun kabul edilemez olduğunu da söyledi ve yasal mevzuatların tam uygulanması için YKP adaylarının ısrarlı çalışmalar yapacaklarının da altını çizdi. Kanatlı, Lefkoşa sorununun yalnız kendi coğrafyası ile kısıtlı bir sorun olmadığını, Kıbrıs’taki statüko var olduğu sürece birçok soruna kalıcı, uzun erimli çözümlerin bulunmasının çok zor olduğunu söyleyerek, kendilerinin bu konudaki Kıbrıs sorunun federal bir çerçevede çözülmesini ve bunun için de bir güven artırıcı önlem olarak askersiz Lefkoşa’yı da talep etmeye devam edeceklerini, YKP’li adaylarının seçilmesi halinde bu konuda da çalışmalar yapacaklarını anlattı. Kanatlı, borcu borç alarak çözme taraftarı olmadıklarını, verilmeye hazır olduğu iddia edilen Ziraat Bankası kredileri gibi kredilerin daha ciddi sorun yaratacağını, YKP olarak yeni kredilerle sorunu çözme niyetinde olmadıklarını söyledi. Kanatlı, yasadışı usulsüz kredileri ödememe kararlılığında olduklarını vurguladı. Kanatlı, Lefkoşa’yı Lefkoşalılarla yönetmeye kararlı olduklarının altını çizdi. Kanatlı, söz ve kararın Lefkoşalılara ait olduğu bir yönetim anlayışı için taraf olduklarını da vurguladı.

Ziyaretler sırasında KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ve KTOEÖS Başkanı Tahir Göçebel de görüşlerini basına aktardı.

Basına yapılan açıklamalardan sonra heyetler toplantıya devam ettiler ve Lefkoşa belediyesindeki çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundular.

12 Mart, Salı Belediye Başkan Adayı Murat Kanatlı, Belediye Meclisi Adayları Mehmet Karadal ve Evrim Mehmet Kamalı, YKP Seçim Komitesi Eş Kordinatörü Tegiye Birey ve YKP Parti Meclisi üyesi Gülay Kaşer’den oluşan YKP delegasyonu saat 10’da DEV-İŞ’i ziyaret etti. Ziyarette Dev-İş Başkanı Mehmet Seyis ve Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Felek, Koral Aşam ve Ömer Naşit hazır bulundu.

Diğer sendikalarla yaptıkları görüşmelerde olduğu gibi bu görüşmenin de amacının oy istemek olmadığını belirten Kanatlı, YKP’nin sendika ziyaretlerinin amacının tecrübe paylaşımı, fikir alışverişi ve dayanışma amaçlı olduğunu yeniden vurguladı.

Toplantı sırasınca taşeronlaştırmanın, yani özel sektörden hizmet alımının, Kıbrıs’ın kuzeyindeki sözde örnek gösterilen belediyelerin işleyişinde yaygın olduğunu vurgulayan Kanatlı, bunu işçilerin sosyal güvenlik ve sendikalaşma gibi haklarına karşı neo-liberal bir saldırı olarak tanımladı, DEV-İŞ dahil bütün sendikalarla da taşeronlaştırmaya ve esnek çalıştırmaya karşı verdikleri ve verecekleri her türlü mücadeleye de taraf olacaklarını belirtti.

Emeğin ve emekçinin hakkının verildiği, muhtarların ve mahalle halklarının üzerinde söz sahibi olacağı bir katılımcı bütçeyle yönetilen bir belediye yapısı öngördüklerini belirten Kanatlı, gerekli kamuoyu oluşturulmaz ve muhalefet örülmezse, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de özelleştirmelere, taşeronlaştırmalara, emek sömüren yapılara kurban olacağını ve uzun vadede bundan en büyük zararı Lefkoşalılar’ın göreceğine dikkat çekti, bunun da bir dizi yaşanmış örnekle altını çizdi.

12 Mart, Salı öğlen saat 14’te KTÖS’ü ziyaret eden YKP heyetinde başkan adayı Murat Kanatlı, belediye meclisi adayları Hazal Yonga, Hamit Aygün, Haluk Selam Tufanlı ve Mehmet Karadal, Parti Meclisi üyesi Erdinç Selasiye bulunuyordu. Ziyarette KTÖS Başkanı Güven Varoğlu ve Genel Sekreteri Şener Elcil hazır bulundu.

Ziyaretler sırasında konuşan Murat Kanatlı, YKP’nin seçime katılma nedenlerini ortaya koydu, Lefkoşa Belediyesinde yaşanan sorunlarla ilgili görüşlerini aktardı. Kanatlı, KTÖS’ün Şubat ayı sonuna doğru nasıl bir belediye başkanı aday konusundaki görüşlerine katıldıklarını, orda işaret edilen birçok hususta YKP tavrı olduğu, o açıklamada ortaya konan askersiz Lefkoşa talebi için YKP’nin sokakta olduğunu, TC’nin dayatmalarına karşı dirençli duracak bir mücadelede YKP’nin pozisyonunu defalarca ortaya koyduğunun altını çizdi.

Kanatlı, Lefkoşa sorununun yalnız kendi coğrafyası ile kısıtlı bir sorun olmadığını, Kıbrıs’taki statüko var olduğu sürece birçok soruna kalıcı, uzun erimli çözümlerin bulunmasının çok zor olduğunu söyleyerek, kendilerinin bu konudaki Kıbrıs sorunun federal bir çerçevede çözülmesini ve bunun için de bir güven artırıcı önlem olarak askersiz Lefkoşa’yı da talep etmeye devam edeceklerini, YKP’li adaylarının seçilmesi halinde bu konuda da çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Kanatlı, borcu borç alarak çözme taraftarı olmadıklarını, verilmeye hazır olduğu iddia edilen Ziraat Bankası kredileri gibi kredilerin daha ciddi sorun yaratacağını, bunun da zaten yeni yaptırımlarla verileceğini, YKP olarak yeni kredilerle sorunu çözme niyetinde olmadıklarını söyledi.

Kanatlı, Lefkoşa’yı Lefkoşalılarla yönetmeye kararlı olduklarının altını çizdi. Kanatlı, söz ve kararın Lefkoşalılara ait olduğu bir yönetim anlayışı için taraf olduklarını da vurguladı.

Ziyaretler sırasında Dev-İş Başkanı Mehmet Seyis ve KTÖS Başkanı Güven Varoğlu ve Genel Sekreteri Şener Elcil de görüşlerini basına aktardı.

Basına yapılan açıklamalardan sonra heyetler toplantıya devam ettiler ve Lefkoşa belediyesindeki çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundular.

13 Mart, Çarşamba günü saat 10’da Belediye Başkan Adayı Murat Kanatlı, Belediye Meclisi Adayları Mehmet Karadal, Ergün Emiroğluları ve Hamit Aygün, YKP Parti Meclisi üyeleri Özkan Varoğlu ve Halil Paşa’dan oluşan YKP delegasyonu Çağ-Sen’i ziyaret etti. Ziyarette Çağ-Sen Başkanı Ayşe Davulcı ve Yönetim Kurulu üyeleri Eğitim Sekreteri Cemal Kürtoğlu, Özel Sektör Sekreteri Yeşim Çalışkan, Disiplin Kurulu üyesi Erdinç Selasiye ve Denetim Kurulu üyesi Mehmet Davulcu hazır bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Murat Kanatlı, YKP’nin seçime katılma nedenlerini ortaya koydu, Lefkoşa Belediyesinde yaşanan sorunlarla ilgili görüşlerini aktardı. Kanatlı, bugün içine düşürülen durumdan çıkışın mümkün olduğu, bunun da başka bir yerel yönetim anlayışı olduğunu söyledi. Kanatlı, başka bir yerel yönetim derken anladıklarının Lefkoşa’yı Lefkoşalılarla yönetmek olduğunu, katılımcı bütçe uygulamasının da bunun için iyi araç olduğunu anlattı. Kanatlı, belediyenin içine düşürüldüğü durumunun kabul edilemez olduğunu da söyledi ve yasal mevzuatların tam uygulanması için YKP adaylarının ısrarlı çalışmalar yapacaklarının da altını çizdi.

Toplantı sırasınca taşeronlaştırmanın, yani özel sektörden hizmet alımının, Kıbrıs’ın kuzeyindeki sözde örnek gösterilen belediyelerin işleyişinde yaygın olduğunu vurgulayan Kanatlı, bunu işçilerin sosyal güvenlik ve sendikalaşma gibi haklarına karşı neo-liberal bir saldırı olarak tanımladı, Çağ-Sen dahil bütün sendikalarla da taşeronlaştırmaya ve esnek çalıştırmaya karşı verdikleri ve verecekleri her türlü mücadeleye de taraf olacaklarını belirtti.

Basına yapılan açıklamalardan sonra heyetler toplantıya devam ettiler ve Lefkoşa belediyesindeki çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundular.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
259AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin