kıbrıs haberKıbrıslı Rum Basın ÖzetleriKIBRISLI RUM BASIN ÖZETLERİ 27/08/2012
yazarın tüm yazıları:

KIBRISLI RUM BASIN ÖZETLERİ 27/08/2012

Yeniçağ podcastını dinleyin

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla elektrik faturalarına yansıtacağı yeni artışlar. Gazeteye göre, Kıbrıs Elektrik Kurumu 1 Ocak 2013’ten itibaren elektrik faturalarına %4,74 oranında zam yapacak. Bu artış zaman içerisinde 2020 yılına kadar %8,4 oranına kadar yükselecek. Bu artışlar sera gazı salınımını ve hava kirliğini azaltma amacıyla Avrupa Birliği’nin yeni planının uygulanması çerçevesinde olacak. Bu artışlar bugünkü koşullara göre belirlendi ve kirlilik nedeniyle faturalara ek yük bindirilmesinde üç ana faktör rol oynayacak. Bunlardan ilki Avrupa Hava Kirliliği Borsası’nda salınım hakkı fiyatı. İkinci faktör ise elektriğe yönelik talep. Son olarak da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bağlantı. Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun talebi olan Avrupa müktesebatından derogasyon talebi hükümet tarafından gündeme getirilmemiş olsaydı bu yük daha fazla olacaktı. Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ın bu talebine olumlu yaklaştı. Bunun sonucunda devlet yaklaşık 100 milyon avroluk bir kayba uğrayacak ancak hem sanayide, hem de konutlarda elektrik tüketim fiyatlarında artış sınırlanacak.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

–       EVROKO Yeni Ufuklar’dan gelenler ile DİSİ’den gelenler olarak ikiye bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu bölünmenin nedeni de partinin 2013 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izleyeceği yola ilişkin tutumu. EVROKO bünyesinde bu konuda daha baştan itibaren iki eğilim oluşmuş durumda. DİSİ’den koparak partiye katılanlar bu seçimlerde DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis’in adaylığının desteklenmesinden yana bir eğilim içerisinde. Yeni Ufuklar’dan gelenler ise başta Nikos Kutsu olmak üzere Kıbrıs sorununa ilişkin görüşleri ileri sürerek Yorgos Lillikas’ın adaylığının desteklenmesini istiyorlar. EVROKO Başkan Vekili Rikkos Erotokritu’nun dün Filelefteros’ta yayınlanan röportajı parti içerisinde var olan farklı görüşlerin dışa yansımasına yetti. Parti Genel Sekreteri Stelyos Amerikanos Erotoktirutu’nun bu röportajda ifade ettiği görüşlere derhal tepki gösterdi ve bu görüşleri reddetti. Erotokritu röportajında parti içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin karar alması için bir kongre toplanması gerektiği sonucuna ulaşılmadığını söylemişti. Bu konuda kararın parti Yürütme Kurulu, Polit Büro ve Merkez Konseyi düzeyinde alınacağını da ifade etmişti. Buna karşı Stelyos Amerikanos basına yaptığı açıklamada EVROKO’nun 29 Mayıs 2012 tarihinde siyasi büro düzeyinde almış olduğu karara atıfta bulundu. Bu kararın yedinci maddesinde ilgili kararın en geniş demokratik meşruluğa sahip olması için tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirilecek kongrede alınacağını vurguladı. Amerikanos’a göre bu karar metni parti başkanı Dimitris Şilluris tarafından gönderildi ve buna o dönemde hiç kimse tepki göstermedi. Bu yöndeki önerinin Erotokritu tarafından yapıldığını da hatırlatan Stelyos Amerikanos kararın oy birliği ile alınmış olunduğuna da dikkat çekti.

 

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs’ın münhasır ekonomik alanında yapılan araştırmalarla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre, Kıbrıslı yetkililer “Naftilyos”un araştırma görevlililerine Kıbrıs’ın münhasır ekonomik alanında yaptığı araştırmalar için izin vermiş olsa da, bazı bakanlıklar ile yetkili dairelerde soru işaretleri var. Çünkü bilim adamlarının bulgularını ve hazırlayacakları raporları Kıbrıs’ın 12. parselindeki arama ve sondaj çalışmalarını deniz altının korunması bahanesiyle engellemeye uğraşan bazı karar alma merkezlerinin ve hükümet dışı örgütlerin istismar etmelerine yol açabileceğini düşünülüyor. Kıbrıs 2011 yılının Temmuz ayında o dönemde Brüksel’deki Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis aracılığı ile 12. parseldeki sondaj çalışmalarının bir tehlikesi olmadığına ve Kıbrıs’ın çevrenin korunması amacına yönelik tüm genelgelere ve yasalara uyacağına ilişkin gerekçeler sunmak durumunda kalmıştı. Kıbrıs Eratosteni bölgesinin Akdeniz’in özel koruma bölgesinden çıkarılması için de özel çaba harcamıştı. Söz konusu bölge Kıbrıs’ın onayı olmaksızın özel özel koruma alanına dâhil edilmişti. Yetkililere göre, bu bölge özel koruma alanı içinde olması durumunda dahi araştırmalar ve sondaj çalışmaları engellenemez.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

–       EDEK Başkanı Yannakis Omiru kamu açıklarının azaltılması uğraşılarının başarısız kalmasını irdelerken hükümetin çalışanların, ortak ve düşük gelirlilerin haklarını koruduğu yönündeki teorik yaklaşımları ve açıklamaları bir kenara bırakıp bu konuda en geniş birliği sağlaması gerektiğini söyledi. Omiru kamu açıklarının gayri safi hâsılanın %3’ünü geçmeyeceği yönünde Kıbrıs’ın üstlenmiş olduğu yükümlülükleri aştığına da dikkat çekti. Kıbrıs’ın Avrupa Destek Mekanizması’na başvurusu sonrası bugüne kadar kolektif müzakereler yapması gerektiği görüşünü de savunan Omiru ülkenin çıkarlarının en geniş uzlaşmalarla karar alınmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

–       Ekoloji Hareketi’nin milletvekili Yorgos Perdikis Ticaret Bakanı Neoklis Silikiyotis’e bugün bir mektup göndererek, doğal gaz konusunda bilgilendirme için partiler arası komitenin toplanmasını isteyeceğini açıkladı.

 

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi ekonomik durum. Gazeteye göre, Kıbrıs’ın yakın gelecekteki ekonomik sürecinin belirlenmesi amacıyla Eylül ayı içerisinde temaslar ve müzakereler gerçekleştirilecek. Şu anda Kıbrıs ekonomisine ilişkin net bir görüşe sahip olan ve verileri beklediklerinden de kötü bulan Troyka Kıbrıs’a geliş tarihini henüz net olarak açıklamadı. Bankaların durumunun da oldukça zor olduğu görülüyor. Ancak kesin durumlar Kıbrıs’ta bankacılık ve mali sistemin röntgen görüntülerinin 2-3 ay içinde kendilerine sunulmasıyla ortaya çıkacak. Kıbrıs’a kredi verilmesi için Troyka’nın koyacağı koşullar ateş üstünde bekleniyor. Hükümet, bankalar, işletmeler ve çalışanlar bekleyiş içindeyken, bu koşulların sert olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Troyka heyetindeki Uluslararası Para Fonu’nun Temsilcisi Delia Velkuleski’nin ifade ettiği görüşlerle bankaların ve birikmiş sermayenin yarattığı sorunları hükümetin çalışanların sırtına yüklemesinin söz konusu olmayacağı yönünde Cumhurbaşkanı Hristofyas’ın ifade ettiği açıklamanın uzlaşması çok zor olarak görülüyor. Troyka’nın adaya geliş tarihinin netleştirilmemesi de görüş birliği için gerekli ortamın yaratılmadığı şeklinde yorumlanıyor. Bu koşullarda “neler oluyor?” sorusu her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Temel olarak “Kıbrıs’a nakit sağlama olanağı verecek ancak halk için acı sonuçları olacak bir anlaşmayı Cumhurbaşkanı imzalayacak mı yoksa imazlamayacak mı?” sorusu gündemde olmaya devam ediyor.

 

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun gazeteye verdiği röportaj. Gazeteye göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Haravgi’ye verdiği röportajında AKEL’in alınması gereken önlemler konusundaki görüşlerini içeren özel bir metni hazırlayıp Troyka’ya göndereceğini söyledi. Alınması gereken önlemlerin temel dayanağının olası sosyal çatışmaları büyük oranda dışlamak olması gerektiğini de ifade eden Andros Kiprianu alınacak önlemlerle gündeme gelebilecek olası sosyal çatışmaların sorunların çözümüne değil, tam tersine Kıbrıs ekonomisinin durumunun daha da kötüleşmesine yol açacağını belirtti. Troyka’nın adaya gelişi ile onlarca yıldır dayatamadıklarını şimdi dayatacaklarını zannedenlere de AKEL’in çalışanların çıkarları aleyhine olacak önlemleri kabul etmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı. Bu arada Troyka’nın kendi görüşlerini dayatmak yerine, Kıbrıs hükümeti ile birlikte karar almayı arzulayacağı görüşünü de savundu.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

–       Sağlık Bakanı Stavros Malas pratik işler ve görevi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmi olarak açıklamayı bir hafta ertelediğini açıkladı. Malas adaylığını daha önce duyurduğu gibi 31 Ağustos’ta değil, 7 Eylül’de açıklayacak. Malas aynı açıklamasında seçim kampanyasını yoğun bir biçimde devam ettirdiğini, birçok temas yaptığını ve resmi adaylık açıklaması sonrası bunların daha da yoğunlaşacağını da ifade etti. Adaylığının geniş demokrat ve merkez sol kesimde kucaklanmakta olduğu mesajları aldığına da dikkat çekti.

–       Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas hükümetinin yaptığı olumlu şeylerin zaman içerisinde ortaya çıkacağını çünkü gelecek için bir alt yapı oluşturulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı hükümetine yönelik sıfırlayıcı eleştirilere yönelik olarak da “bu eleştiriler karşısında sürekli olarak susamam” dedi ve kendisine yönelik eleştirileri yanıtladığı için yine kendisine saldırılacağını da bildiğini ifade etti. Bu arada hidrokarbon yatakları konusunda hükümetin siyasi partilerden hiçbir şeyi saklamadığını ve kendilerini bilgilendirdiğini de belirtti.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
259AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin