Avrupa Sol PartisiAvrupa’da Solun Etkili İletişim Kanalı: transform!avrupa
yazarın tüm yazıları:

Avrupa’da Solun Etkili İletişim Kanalı: transform!avrupa

Yeniçağ podcastını dinleyin

Avrupa Sol Partisi ile işbirliği içinde yayınlanan transform!avrupa’nın toplumsol.org için hazırladığı tanıtım bilgileri:

transform! eleştirel bilimsel çözümleme ve siyasi eğitim alanında Avrupa örgütlerinin bir ağıdır.

Ağımız, doğu, batı, kuzey ve güney Avrupa’nın 16 ülkesindeki 22 örgütten oluşmaktadır.

transform!avrupa, Avrupa Sol Partisi’nin (ASP) siyasi vakfıdır. Neoliberal kapitalizme direnç ve Avrupa’da çoğulcu bir sola katkı, dayanışma içinde olduğumuz ASP ile paylaştığımız ortak siyasi vizyonumuzdur.

Bir ağ olarak transform!avrupa, Haziran 2001’de gerçekleştirilen Dünya Sosyal Forumu sırasında, büyük bir çoğunluğu kendi ülkelerinde uzun bir geçmişe sahip bir grup dernek, vakıf, enstitü ve yayın tarafından oluşturuldu. Bütün bu kurumlar, siyasi araştırma ve eğitim alanında etkinlik göstermektedir.

2007 yılında resmi dernek kuruldu. Yıllık olarak gerçekleştirilen üye toplantılarında, örgütsel ve siyasi sorunlar, çalışma programı, bütçe, yürütme kurulunun seçimi ve üyelik başvurularının değerlendirmesi konuları ele alınmaktadır. Koordinatör görevini üstlenen Walter Baier, iki tam bir yarım işgücünden oluşan Viyana’daki dernek merkezinin koordinasyonu yürütmektedir. Şu andaki yasal temsilci, Finlandiya Sol Forum’dan (Left Forum) Ruurik Holm’dur. Yürütme kurulunun seçilmiş diğer üyeleri Fransa Espace Marx’dan (Espace Marx) Elisabeth Gauthier, Yunanistan Nikos Poulantzas Enstitütüsü’nden ( Nikos Poulantzas Institute) Haris Golemis ve Almanya Rosa Luxemburg Vakfı’ndan (Rosa Luxemburg Foundation) Wilfried Telkämper’dir.

Bir çok radikal sol örgütlenmeden farklı olarak transform!avrupa, çok geniş bir farklılık gösteren örgütlerden oluşmaktadır. Bazıları, kendi ulusal bağlamlarında birbirlerine yakın partilerdir ki bunlar Avrupa düzeyinde güçlerini ASP’de birleştirmişlerdir. Bazıları Kuzey Yeşil-Kızıl İttifak’a bağlı partiler ile yakın ilişki içindedir. transform!avrupa’daki üçüncü grup ise bağımsız partilerdir. Aktörlerin çoğulculuğu, transform! ağının kendisini sıkıca bağlı hissettiği siyasi kültürün yenilenmesindeki belirleyici özelliği temsil etmektedir.

İçyapının çeşitliliğinin getirdiği bu özel durum, ağımızın birbirinden çok farklı toplumsal, siyasi ve kültürel sol güçler ile ilişkilerini sürdürmesini olanaklı kılmakta ve Avrupa solunda ortak bir siyasi kültürün geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Tüm farklılıklarına karşın transform!’u oluşturan örgütler, neoliberal ideolojiye ve kültürel hegemonyaya karşı direnişlerinde ve solun özgürleştirici potansiyellerini arttırabilecek seçenekler oluşturma mücadelelerinde birleşmektedirler. Bu biçimde, ağ kendisini en geniş anlamda Avrupa solunun bir parçası olarak görmektedir.

transform! sol hareketler tarafından takdir edilmektedir ve ASP’nin de yararına olan siyasi bir referans noktası haline gelmektedir.

Dünya Sosyal Formu ve Avrupa Sosyal Formu süreçleri içindeki Ortak Sosyal Konferans’ların düzenlenmesinde çok aktifiz. Birkaç örnek daha vermek gerekirse, transform! olarak “Dünya Alternatifler Formu”nun ortağıyız, attac’ın yaz üniversitesini -Avrupa Ağ Akademisi- temsil etmekteyiz…

 

transform! şu anda iki temel programı izlemektedir:

İkisin de birbirinden ayrılamayacağı gözlenen, küresel kriz ve “Avrupa’da Sol’un Stratejik Perspektifleri” konuları ile ilgilenmektedir. Biz, gittikçe artan sayıdaki AB ülkesini vuran, uluslararası borç krizi ile kendisini gösteren sert bir Avrupa krizi ile karşı karşıyayız.

transform! bu kriz ile ilgili sürekli geliştirilen analizler sağlamaya çalışmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için geniş bir yelpazedeki entelektüelleri harekete geçirmeyi istiyoruz. transform! kemer sıkma politikalarına karşı geniş bir Avrupa hareketi oluşturma girişimlerine kendi uzmanlığı ile katılmaktadır.

Ana programına bağlı olarak transform! çeşitli kentlerde Avrupa seminerleri düzenlemektedir.

“Neden Kriz Avrupa’da Soldan Çok Sağın İşine Yaramaktadır?” sorusu ile ilgilenmekte, “Dönüşüm Alanları”nı ele almakta, diğer sol partiler ile birlikte “Demokrasi ve Katılım Sorunu”nu ve  “Sol Politikanın Çeşitlilik ve Çoğulculuk ile Meydan Okuması”nı tartışmaktadır.

“Eleştirel düşünce ve siyasi diyalog için Avrupa dergisi” transform!, “özel sayılar” dışında yılda iki defa çeşitli dillerde basılmaktadır. Bunların dışında Euromemorandum gibi çeşitli broşürler ve tartışma notları yayınlanmaktadır. 2009 yılının Aralık ayından başlayarak transform!avrupa bültenleri aylık olarak yayınlanmaktadır. Bültenler, bizim de içinde yer aldığımız toplumsal hareketlerin önemli girişimlerinin, üye ve gözlemci üyeler ile ağımızın etkinliklerinin bilgilerini içermektedir.

Bültenlerle birlikte dergi ve web sayfası, Avrupa transform! ağının iletişim araçlarını oluşturmaktadır.

Dergi; İngilizce, Yunanca, Fransızca, Almanca ve düzensiz olarak Macarca, İtalyan, Portekizce, Türkçe olarak yayınlanmaktadır. İspanyol ve Çek dillerindeki baskıları hazırlanmaktadır.

Çok dillilik, Avrupa solunda ortak bir siyasi kültürün geliştirilmesi için ön koşullardan birisidir ve bu nedenle transform! dergisinin ve şimdi transform-network.net web sitesinin özelliklerinden birisidir.

Yaz üniversitesi

2007 yılından beri transform! her yıl ASP üyesi bir parti tarafından ev sahipliği yapılan yıllık ASP yaz üniversitesinin eş düzenleyicisidir. Bu yıl Avrupa Sol Partisi yaz üniversitesi, Teselya bölgesindeki Volos kenti yakınlarında bulunan Portaria’da düzenlenecek. Yaz üniversiteleri, Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen solcu aktivistler ile akademisyenlerin tartışma, düşünce ve deneyim aktarımı alanıdır. Yaz üniversitesi bu yıl 7. kez Yunanistan’dan ASP üyesi Synaspismos ve AKOA partilerinin işbirliği ile düzenlenecektir.

Krizin merkez üssünde düzenlenecek yaz üniversitesinde ortak tema olarak kriz olacak.

Bütün Avrupa’da kemer sıkma politikaları toplumları fakirleştirerek sadakaya muhtaç hale getirirken birçok ülkede ortaya çıkan büyük halk direnişleri ve önemli hareketlilikler, Avrupa halkının gidişi tersine çevirmek için açacağı yeni bir tarihsel sayfanın yolunu göstermektedir.

 

toplumsol.org tarafından çevrilmiştir.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
199AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin