anti-militaristanti-militarist haberWRI'dan Maikel Nabil Sanad için mektup
yazarın tüm yazıları:

WRI’dan Maikel Nabil Sanad için mektup

Yeniçağ podcastını dinleyin

23 Ağustos 2011 tarihinden bu yana açlık grevinde olan tutuklu blogger davası üzerine War Resisters’ International (WRI) Askeri Yargı Başkanı Ahmed Abd Allah’a açık mektup gönderdi. Mektubun Türkçesi şöyle:
(çeviri http://www.savaskarsitlari.org)

 

Sayın Tümgeneral Ahmed Abd Allah,

Size, El-Marg hapishanesinde tutuklu bulunan ve 23 Ağustos’tan bu yana açlık grevi yapan ve dolayısıyla artık hayati tehlike altında olan tutuklu blogger Maikel Nabil Sanad’ın davası ile ilgili yazıyorum. 10 Ekim tarihinde temyiz mahkemesi, 10 Nisan 2011’de Maikel Nabil Sanad’a karşı verilen cezayı geçersiz ilan etti ve yeniden yargılanmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme yeniden yargılama başlayana kadar kendisinin salıverilmesine izin vermedi ki bu Maikel Nabil Sanad’ın açlık grevinin süreceği anlamına geliyor.

Usul gereği dava, yeniden yargılanmaya karar verilmesi için tekrar askeri savcıya gönderilmeyecek. Sizi, Maikel Nabil Sanad’ın hayatını kurtarmak için tekrar yargılama başlayana kadar kendisinin hapisten salıverilmesine ya da kendisi ile ilgili suçlamaların düşürülüp serbest bırakılmasına hükmetmeye davet ediyorum.

Maikel Nabil Sanad’a verilen ceza, Mısır ceza yasasının “Halk Meclisi’ne, Şura’ya ya da başka bir Devlet Otoritesine veya Ordu ya da Mahkemelere hakaret”i suç addeden 184’ncü maddesine ve “yalan haber yaymak”ı suç haline getiren 102’nci maddesine dayanmaktadır. Mısır, 14’üncü maddesiyle adil yargılanma hakkını ve 19’uncu maddesiyle fikir ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin taraflarından biridir. Ayrıca geçici Mısır anayasası da ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü güvence altına almaktadır.

Maikel Nabil Sanad yazılarında fikir ve ifade özgürlüğünden istifade etmiştir. Bu, kendisinin devrim sırasında ve sonrasında ordunun oynadığı rolü eleştirme hakkını da kapsamaktadır. 21 Temmuz 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi fikir ve ifade özgürlüğü ile ilgili yayınladığı yeni bir açıklamada şöyle söylemektedir: “Taraf devletler ordu ya da hükümet gibi kurumların eleştirilmesini yasaklayamaz” (bknz.http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf). Maikel Nabil Sanad’ın ceza alması ve hapsedilmesi, yukarıdaki açıklamada da görülebileceği üzere, Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 19’uncu maddesinin açıkça ihlalidir.

 

Yukardaki Mektubun İngilizcesini kendi imzanız ile fax olarak gönderebilirsiniz:

Director of Military Judiciary
Major-General Ahmed Abd Allah
Military Judicial Department
Cairo, Egypt
Fax: +202 2 402 4468 / +202 2 411 3452 ( fax isteyin)

Military General Attorney
Major-General Medhat Radwan
Military Judicial Department
Cairo, Egypt
+202 2 412 0980 (fax isteyin)

Case of imprisoned blogger Maikel Nabil Sanad in hunger strike since 23 August 2011

 

Dear  Major-General Ahmed Abd Allah,

I am writing to you about the case of imprisoned blogger Maikel Nabil Sanad, who is imprisoned in El-Marg prison and on hunger strike since 23 August, which means there is now an immediate risk to his life.

On 10 October, the appeal court declared the original sentence against Maikel Nabil Sanad from 10 April 2011 for null and void, and ordered a re-trial. However, the court did not order his release from prison pending his re-trial, which means that Maikel Nabil Sanad will continue his hunger strike.

As is the procedure, the case will not be transferred back to the military prosecutor to decide on a re-trial. In the interest of saving Maikel Nabil Sanad’s life, I urge you to order his release from prison pending his re-trial, or alternatively to drop the charges against Maikel Nabil Sanad and release him from prison.

Maikel Nabil Sanad’s sentence is based on article 184 of the Egyptian penal code, which criminalizes “insulting the People’s Assembly, the Shura Council or any State Authority, or the Army or the Courts”, and article 102, “spreading false information”.

Egypt is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, which guarantees the right to a fair trial in article 14, and freedom of opinion and expression in article 19. The interim constitution of Egypt also guarantees the right to freedom of expression, and the freedom of the press.

In his writings, Maikel Nabil Sanad made use of his right to freedom of opinion and expression. This includes his right to criticise the role of the military during and after the revolution. On 21 July 2011, the Human Rights Committee of the United Nations passed a new General Comment 34 on the right to freedom of opinion and expression. It writes: “States parties should not prohibit criticism of institutions, such as the army or the administration.” (see http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf). The sentencing and imprisonment of Maikel Nabil Sanad is in clear violation of the interpretation of article 19 ICCPR, as shown in General Comment 34.

Sincerely,

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
204AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin