Meclisi hiçe sayan partiler içtüzüğü anayasaya aykırı olarak yaptılar – Alpay Durduran

1027

Seçimlerin yasasıyla oynayarak içinden çıkılmaz hale getirenler meclisin yalnız hükümetin oluşması işine karışılmadan dilediği gibi hareket edebilmesi için meclis içtüzüğünü de yaptılar. Şimdi de hem anayasayı hem de içtüzüğü ihlal ediyorlar.

Anayasa diyor ki on gün içinde başkanlık divanı oluşturulur ve komiteler kurulur. Ama anayasa Türkiye’de meclis başkanının seçiminin işi sonunda askeri darbeye kadar giden olaylara neden olduğuna inandırıldıkları için süre kısaltması ve seçilmek için gerekli sayı ve usullerle çabucak hükümetin kurulmasını sağlamak istedikleri için bu şekilde yapılmıştı. Halbuki meclis yasama organıdır yani kuralları koyandır, hükümet kuralın olduğu konuda icraat yapacak olan yürütme organıdır. Yani meclis yetki vermezse hükümet adım atamaz. Yargı bağımsızdır ama o da meclisin yaptığı yasalara uyarak çalışmalarını düzenler. Yargı için meclis kuralları koyar ama bağımsızlığına kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak koyar. Yoksa yaptığı kural (yasa) anayasa mahkemesinin denetimine uğrar. Onun için organlar arası yetki karmaşasına yargı çözüm getirir.

Meclise hükümet kuruluncaya kadar yerinde oturmasını emreden içtüzük yapmak anayasayı ihlaldir. Kuvvetler ayrılığı gibi tarihin insanlığa mirası olan çok önemli ilkelerin başında gelenlerden birisi de kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Hiçbir kural bunu ihmal edemez.

Bir milletvekilinin komitelere üye olamayacağı kuralı da anayasaya aykırıdır. Meclis isterse bağımsız bir milletvekilini de gurubu olmayan milletvekilini de kendisine başkan yapabilmelidir. Bunu engelleyen kural hükümet kurulamazsa mahvoluruz sanan ve güçlü hükümet görmek isteyen güçlü bir kişinin tepede oturmasını kendisine emirler vermesini bekleyen saltanat hayranlarının eserdir.

Demokrasi isteyen güçlü bir meclis ister. Parlamenter veya başkanlık rejimi olsun esas olan güçlü bir demokratik meclisin bulunmasıdır. Almanya’da dört aydır hükümet kurulamamıştır ama kimse telaşa kapılmamıştır. Ne Euro sallanmış ne de Almanya’da enflasyon yükselmiştir. Alman ekonomisinin Avrupa’nın en sağlıklı ekonomisi olduğu iddiaları da haberlerde duyurulmaktadır.

Seçim sonrası olaylar hiç değilse meclisteki yetkisiz ve etkisiz beş yıl geçirmeyi bekleyen muhalefet ve bağımsız milletvekillerinin kafasına girmelidir.

Rehber isterlerse benzer durumda olan Türkiye meclisini değil Avrupa Konseyi Parlamenterler meclisinin “Demokratik parlamentodaki Muhalefetin Rolü” hakkındaki kararını rehber almalıdır.

Hükümetin meclise tahakkümüne izin verilmemelidir.