Görüşmelere hazırlık çabaları tarafları uyarmalı

2325

YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle:

BM bir kişi görevlendirerek tarafların çözüm için görüşmeye başlamaya hazır olup olmadığını anlamaya çalışacak. Bundan hemen hoşlananların tepkisi çok önemli olsa da tarafların hazırlık yamakla uzun zamana sahip olduklarını ama hazırlandıklarını gösteren bir işaret ortaya koymadıklarını eleştirmelidirler.

BM’nin nihayet harekete geçmesini selamlarken onlar zamanlarını birbirleriyle uğraşarak geçirdiler.

Rum yetkili hazır olduğumuzu çoktan açıkladık dedi ama BM buna inanmadığını gösteren tutum içinde oldu.

Türk yetkili de hazır olmadığı, Lute’nin ne için geleceğine ve ne için gelmeyeceğine anlamlar vererek ve bazı kayıtlar yani ön koşullar koyarak gelmesini kabul etmesiyle belli oldu.

İki bölgeli federasyondan vazgeçebileceğini açıklayanlar arasında da olduğu izlenimi veren Akıncı gelişmelere taş koyacağını göstermiş oldu.

Zaten iki tarafın da federal devletin çağdaş bir devlet şeklinde insanlarının güvenliğini, asayişi ve hukukun üstünlüğünü nasıl sağlayacağını düşünmelerini Guterres istemişti. Ama onun isteği doğrultusunda birer çalışma gurubu kurarak önerecekleri modeli hazırlamalarını ve hazır olduklarını kendisine bildirmelerini önermesine rağmen yaptıklarının izini görmedik.

Kıbrıs’ta federal çözüm isteği hakkında kararlar almayan devlet hemen hemen yoktur. Onun için federal çözümden vazgeçilebileceğini iddia edenler tepki çeker ve ona karşı önlemler alınır. Bu gerçeği unutup atıp tutmak birçok merkezde endişe yaratmış bulunmaktadır.

Halkımız durumun endişe verici olduğunu bilmeli ve artık körü körüne kendi tarafını savunmak değil harekete geçmek durumunda olduğunu göstermelidir.