yazılariktibasAdalı Kıbrıslı Türk Toplumu’nun gelecekle yüzleşmesi (3) – Hayati Yaşamsal
diğer yazılar:

Adalı Kıbrıslı Türk Toplumu’nun gelecekle yüzleşmesi (3) – Hayati Yaşamsal

Yeniçağ podcastını dinleyin

KIBRIS CUMHURİYETİ 1960 ANAYASAL KURUMU “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU”NU GERÇEK ANAYASAL ZEMİNİNE TAŞIMA ZORUNLULUĞU:

KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEKİ HAKLARIMIZI TALEP ETMEK DEĞİL…

ORTAKLIĞIMIZA “GERİ DÖNMEK” TİR

1955-63-74’den beri, Bağnaz Hegomonik anlayışına dayalı Emperyal Ankara Otoritesi ve İktidarları’nın “Kıbrısta Türklük Sözleşmesi-İLHAK”,uygulamaları, Adalı “Kıbrıslı Türk Toplumu”nun Sosyal-Siyasal-Ekonomik-Mali ve Demografik geçmişini ve yapısını değiştirip, kendine göre belirlerken, 1960 ANAYASAL KURUMU “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU” temelinde K.C. YURTTAŞ kimliğinde bütünleşme sürecini de olumsuz yönde etkilemiştir.

Rum, Türk, Ermeni, Maronit, Latin ve diğer azınlıklardan oluşmuş Toplum ve Topluluklardan oluşmuş Kıbrıs Halkının organik bütünleşme eğilimlerini gözardı eden “Kıbrısta Türklük Sözleşmesi-İLHAK”, insanlarımızın bilinen felaketi yaşamasına neden olmuştur.

Yapay bir ulusçuluk ve etnik bencillik güdümünde kategorikleştirilen “Kıbrıs’ta Türklük Sözleşmesi-İLHAK” sahipleri ve Hizmetkarları, ADALI YURTTAŞ KIBRISLI TÜRK ” kimliğinin düşmanı olarak kendilerine saf belirlemişlerdir.

Sözkonusu 1974 İşgali Adalı “YURTTAŞ KIBRISLI TÜRK”leri adanın bölünmüş diğer yarısından kopuk yaşatmış ve Tüm Adalılar ile sivil bir dayanışma ve işbirliği içine girmelerine sınırlar çekmiş ve Kıbrıs’taki barışın inşasına her zaman engel olmuştur.

Toplumlar ve Topluluklar arası ilişkilerde en ufak bir ilerlemenin dahi engellenmesini ve sivil toplum örgütleri çalışmalarına bile tehlike ve kuşku enjekte ederek engeller çıkarmasını kendine yöntem edinen Emperyal Ankara Otoritesi ve İktidarları’nın ve Himetkarları’nın bu mentalitesi karşısında Adalı “Yurttaş KıbrıslıTürk”lerinin Özgür ve Bağımsız Gelecek ve sağlıklı bir siyasi yaşam tarzına sahip olunamayacağı ortadır.

Adalı “YURTTAŞ KIBRISLI TÜRK”ler olarak bizler, kendi bağımsız irade ve etik tavrını ortaya koyma ihtiyacını ve sorumluluğunu somut bir eyleme dönüştürmeli , önünümüze somut hedefler koyarak çalışma yapmalı ve bu çalışmalardan yaratılmış kendimize ait Temsiliyet ve Temsicileri tüm Kıbrıs halkına ve Dünya kamuoyuna sunma kararı almalıyız.

Bu çalışmalar sadece Barıs-demokrasi ve hak ve özgürlüklerin iyileştirilmesi için değil “ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ” bir toplum olma yolunda ilerlemenin bir gereği olarak da zorunludur.

Peki yapmamız gerkenler nelerdir?

 • Artık üstümüzdeki sahte “ÖRTÜ-KKtc”yi atmaktır.
 • Toplum olarak kendimize yalan söylemekte olduğumuzu kabul edip, bundan vazgeçmektir.
 • Acılar ve Yaralar üzerine Kurduğumuz “Öğretilmiş Çaresiz Hayat”ın, geçmişimizin ve kendimizin inkârı üzerinde yükseldiğini kabul etmektir.
 • Emperyal Ankara Otoritesi’nin Kendisine ait kurduğu Sırçalı Köşk “Yerleşimci Kolonize Rejim KK-tc”nin , ve bugüne kadar söylem ve direktiflerinin problemin esas unsuru olduğunu fark etmektir.
 • Artık bildiğimiz ve ama konuşmadığımız, konuşmaktan korktuğumuz şeyleri konuşmaktır.
 • Geleceğimiz için, siyasette çok ciddi bir zemin kayması gerektiğini kabul etmektir.

Peki Ne yapalıyız ?

 • Özel ortamlarda zaten konuştuğumuz şeyleri siyasetin öznesi yapalıyız.
 • Kendimizi kandırmaktan vazgeçelim, kapalı kapılar arkasında konuştuklarımızı bütün dünya ile konuşur hale getireliyiz.
 • Bireysel İkbal ve özel yaşamlar ile SİLİHTAR VE DİANELLOS BATAKLIĞI”ında siyaset yapma arasında oluşmuş sahte duvarları yıkmalıyız.

Yukarıda dile getirilen saptamalar ve hedefleri toplu bir verime dönüştürebilmek ve somut başarılara varmak için sistemli çalışan bir yapının bilimsel ve rasyonel temellerini oluşturacak KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’NU 1960 ANAYASAL ZEMİNİNE TAŞIMA İRADESİ” adında YERLEŞİMCİ KOLONİZE REJİM KK-tc Siyasal kurumlarının dışında Toplumsal temsiliyeti sağlayacak bağımsız bir bünye oluşturmalıyız.

Böyle bir çalışma yönteminin gerekliliği şimdiki “İŞGAL VE KOLONİZASYON REJİMİ” için sınırlandırılamaz.

Çözümden sonra ortak Adada barışın bir etik değer olarak inşası ve demokrasi ve insan haklarının geliştirilip bir modernlik bilinci olarak toplumsal belleğimizde yer etmesi, geleceğimizi teminat altına alma açısından önemlidir.

KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’NU 1960 ANAYASAL ZEMİNİNE TAŞIMA İRADESİ”nin temel çalışma ilkesi:

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasal Kurumu “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’NU 1960 ANAYASAL ZEMİNİNE TAŞIMA ZORUNLULUĞU”na inanan, ve

“KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEKİ HAKLARIMIZI TALEP ETMEK DEĞİL…ORTAKLIĞIMIZA GERİ DÖNME”yi savunan, farklı siyasi kültüre sahip Kişiler ve Örgütler,

 • Birbirini dışlayan yaklaşımlarla değil,
 • Ötekini kendi gerçekliği içinde kucaklamasını sağlayan,
 • “Haklı Biz Haksız Onlar” söyleminde barınan üstünlük saplantılarının aşılmasını sağlayan, “Yurtsever İşbirliği” temelinde,
 • “İŞGAL VE YERLEŞİMCİ KOLONİZASYON REJİMİ’NE karşı
 • SİVİL DİRENİŞ AZMİNİ ve
 • 1960 ANAYASAL KURUMU “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’NU 1960 ANAYASAL ZEMİNİNE TAŞIMA İRADESİ”ni geliştirmek ve güçlendirmek olmalıdır.

“KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEKİ HAKLARIMIZI TALEP ETMEK DEĞİL…ORTAKLIĞIMIZA GERİ DÖNME”yi savunan “ K.C. YURTTAŞI KIBRISLI TÜRK”ler hedefe süratle ulaşabilmeleri için pratiğe hangi noktadan başlamalı”?;

 1. Toplu ve toplumsal bir “1960 ANAYASAL KURUMU “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’NU 1960 ANAYASAL ZEMİNİNE TAŞIMA İRADESİ”ni ortaya koymalı,
 2. “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’      nu bir sömürge yaşamına mahkum eden “İŞGAL VE KOLONİZAYON REJİMİ”ne karşı “sivil itaatsizlik” tavrı geliştirmeli,
 3. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal Kurumu “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU”nun Anayasal zeminine, sahip çıkmalı ve Taksim’in kalıcılaşmasını amaçlayan “İŞGAL VE KOLONİZAYON REJİMİ” otoritesini tanımamalı,
 4. Türkiye’nin çözüm sürecinde edindiği “mal sahibi” “fetihçi” tavrına karşı çıkmalı,
 5. TEK VE BÜTÜN DEMOKRATİK ORTAK VATAN” için tüm Adalı Kıbrıslı’larla ortak hareket etme iradesini ortaya koymalıdır,
 6. Dinamik Yurtsever Beyinler’in “1960 ANAYASAL KURUMU “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’NU 1960 ANAYASAL ZEMİNİNE TAŞIMA İRADESİ”, tükenmiş herşeyi ile Ankara’ya teslim olmuş KOLONİZE REJİM KK-tc bataklığında yok olma noktasında olan tüm Toplumsal Kesimlere TEK KURTULUŞ ADIMI olarak görülecektir.

Atılan ilk adım “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’NU 1960 ANAYASAL ZEMİNİNE TAŞIMA İRADESİ”ni daha ileriye götürerek, Toplu ve örgütlü yapıya dönüştürecek , “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’NU 1960 ANAYASAL ZEMİNİNE TAŞIMA KONGRESİ”ni en erken zamanda toplamak artık yaşamsal bir zorunluluktur.

Kongre, Avrupa ve bütün uluslararası platformlarda Adalı Yurttaş Kıbrıslı Türk’lerin temsiliyetini sağlayacak olan geniş katılımlı bir “1960 ANAYASAL KIBRISLI TÜRK TOPLUMU TEMSİLCİLER KURULU”nu ve Toplumsal geleceğimizi belirleyecek, Ekonomik, Siyasal, Politik ve Örgütsel konularda ortak fikir birliğini yaratacaktır.

1960 ANAYASAL KURUMU “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU”nun YOK-OLUŞ koşullarının günden güne ağırlaştığı ve Adalı Yurttaş Kıbrıslı Türk’lerin göç yollarını zorladığı bu son zamanlarda radikal Toplumsal ve Siyasi kararların alınması artık kaçınılmazdır.

Emperyal Ankara Otoritesi ve İktidarları’nın bizlere uyguladığı sömürgeci yaptırımlara karşı açık bir bağımsızlık iradesi ortaya koyarak toplumun özgüvenini yeniden inşe etmek kaçınılmazdır.

Çilekeş bir toplum kalarak kaderimizi egemenlerin eline teslim etmek kendimizi geleceğimizden yoksun kılmak demektir.

Artık bağımsızlığın, kurtuluşun ve bölünmüş değil “ORTAK VE BÜTÜN” bir VATAN yaratmanın zamanıdır.

Geçmişin acı deneyimlerini önümüze bir engel olarak sunmaya çalışan paranoyak zihinlerin karşısında düşmanlıklardan, kin ve intikam hırsından arınmış “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU”olarak durmak yeni bir barış medeniyeti kurmak açısından önemlidir.

“BARIŞ, DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ TEK VE BÜTÜN VATAN” önünde var olan engellere rağmen, çabalarımızı yükseltmek zorundayız.

YENİ BİR KIBRIS yaratma arzumuz, bizleri üstünlük saplantılarından arındırmalı ve özgür düşüncelerle “BARIŞ, DOSTLUK, İŞBİRLİĞİ VE TEK VE BÜTÜN VATAN” temelinde ortak çalışmalara yönlendirmelidir.

İşte o zaman “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU”nu ve ülkemizi koruyup “YENİ KIBRIS” ve YENİ BİR GELECEK yaratabiliriz.

Özgür irademizin doğrultusunda biçim kazanacak olan “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’NU 1960 ANAYASAL ZEMİNİNE TAŞIMA İRADESİ”si ile kuracağımız ortak “KIBRISLI TÜRK TOPLUMU TEMSİLCİLER KURULU”nun harcını oluşturacaktır…

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
259AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin