Ekim Devriminin 100. yıldönümünde, 7 Kasım’da saat 18:30’da YKP Genel Merkezinde Bağımsız Sinema Merkezi tarafından hazırlanan belgesel film “Lenin: Sosyalizmin Kızıl Şafağı” gösterilecek sonrasında ise Ekim Devrimi ve günümüzdeki sosyalist mücadele üzerine sohbet toplantısı da olacak…

YKP, bu yılki Kurultayında “Ekim devriminin 100. yılında, yeni sosyalist devrimler için mücadele zamanı” başlıklı bir karar da almıştı. Karar şöyleydi:

Ekim devrimi ile Sovyetler Birliği kurulması dünya halkaları için umut olmuştu. Paris Komününden sonra iktidarın Sovyetler yani işçi, köylü birliklerinin eli ile halkın kendisine geçmiş olması muazzam bir deneyim yarattı. Ancak 70 yıllık Sovyetler Birliği deneyimi her şeyi ile doğru değildi tıpkı her şeyi ile yanlış olmadığı gibi… 1990 ile tek kutuplu dünyada mutlak hakimiyetini ilan eden yeni dünya düzenin ne anlama gittiğini herkes yaşayarak gördü. Adı nasıl anılırsa anılsın, kapitalist bir sistem içinde yaşamaktayız ve kapitalizm karşı hâlâ umut Marx’ın Komünist Manifesto’da çerçevesini çizdiği sosyalizmin kurulmasındadır. YKP, sosyalist Kıbrıs yolunda, Ekim devriminin 100. yılında, yeni sosyalist devrimler için Kıbrıs’ta ve dünyada mücadele etmeye devam edecek!

 

Belgesel

Lenin: Sosyalizmin Kızıl Şafağı, Sovyetler Birliği’nin nasıl doğduğunu ve Bolşevik lider Vladimir Lenin’in o döneme katkılarını anlatan belgesel film.

Bağımsız Sinema Merkezi tarafından hazırlanan belgesel film, Ekim Devrimi’nin en önde ismi Vladimir Lenin’i konu almaktadır. Filmde Lenin’in çocukluğundan itibaren tanık olduğu, analiz ettiği ve müdahalede bulunduğu olaylar anlatılmakta ve 19. yüzyıl Çarlık Rusya’sının balıkçı kasabalarına, Rus göçmenlere ve sürgünlerin siyasi mücadeleyi zor koşullar altında sürdürdüğü çeşitli Avrupa kentlere değinmektedir.

Ekim Devrimi’nin başladığı Sankt-Peterburg ve Moskova sokakları, sert tartışmaların ve ayrışmaların yaşandığı kongreler, I. Dünya Savaşı, önce Çar II. Nikolay sonra da Geçici Hükûmet üyelerinin terk etmek zorunda kaldığı Kışlık Sarayı, Beyaz Ordu ve onu yenilgiye uğratan Kızıl Ordu ve Lenin’in yaşamının sona erdiği Gorki köyü, filmde anlatılan diğer konu başlıklardır.