YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, garantiler konusunda yapılan açıklamaları değerlendirdi. Alpay Durduran’ın açıklaması şöyle:

Saray ayağa kalktı. Rum meclisi dedikleri meclis garantörlerin olmayacağı bir ülke olmak için karar almış. Böylece Türkiye garantörlüğün ve garantörlerin askerlerinin durumunu görüşmeyi kabul ettiği iddiasını yaptıklarını unuttular ve saldırıya geçtiler. Guterres’in görüşlerini hala saklı tutuyorlar ama aralarındaki kavgadan dolayı bir kısmını Türk tarafı bir kısmını Rum tarafı bir kısmını da BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan rapor açıkladı.

Toplam bilgi, anayasada ve ilgili yasalarda belirtilecek düzenlemelerle iç güvenlik sağlanacak ve garantörlerin görevi değiştirilip uygulamanın yerleştirilmesine yardımcı olacak gözlemci görevi yapacaklar. Yani askeri müdahale tek yanlı değil AB ve BM katılımı ile sağlanacak önlemlerle sınırlı olacak. Bunun her türlü yasadışılıkla mücadeleye kaynaklık edecek olan istihbaratın her iki toplumdan saklanamayacak şekilde birleştirileceği ve ortak önlemlerle yasadışı örgütlerin silahlanması dahil tüm anlaşmalara ters uygulamalarla mücadele edileceği anlamında olduğu açıktır.

Kıbrıs’ta üst kademenin, başkan, başbakan dahil yasal yoldan çıkışa olanak vermeyecek şekilde denetimi yapılamamaktadır çünkü yasalarda açıklık yoktur ve memurlar siyasi kadrolara yasal yetki deyip tedip etme cesaretini gösteremez. Gösteren de destek bulamaz. Tam tersine yukardan bir emirle yasalar çiğnenir. Buna son vermek için önlemler almak garantör bulmaktan daha zordur. Milli sayılan konularda da yasa çiğnemek övünç meselesi yapılmaktadır. Bunun çaresi anayasada bulunacaktır.

Bunlara kafa yormamak ve halkı da düşünmeye ve katkı yapmaya çağırmamak BM çabalarına katılmamak anlamındadır.

Bir an önce düşünce ve önlem kararlaştırma çalışması yapılacağına birbirleriyle kavga etmeleri gaflettir.

Meclis karar almış! Peki bizim meclis de “bizi devlet olarak tanımazlarsa masaya oturmayınız” diye karar almadı mı?

O karar hala yürürlüktedir ve o karardan sonra sayısız kez masaya oturulmuştur. Onlar da Guterres’in sözüne uyup ‘çalıştık hazırız’ deyip masaya gidecekler ve BM onlardan düşündüğü yönde ilerlemelerini bekleyecektir. Onlarsa belki karşı tarafı suçlattıracak bir şey yakalarım umuduyla masaya gidecekler diyebiliriz. Umarız bu kez gerçekten uzlaşma için giderler ve çözüm bulunur.

Hukuk devleti yarım yamalak değil tam olarak kurulursa güvenliği sağlar ve herkes kazançlı çıkar.