21.yüzyılında, emperyalizmin ve kapitalizmin yarattığı sonuçlar nedeniyle dünyada insanlığının büyük bir bölümü açlık, baskı ve savaşlarla karşı karşıya bulunmakta, tüm bunlar binlerce insanı mülteci statüsünde sığınacak başka ülke aramaya itmekte, binlerce insan bu yolculukta yaşamları kaybetmektedir. İnsanlık savaşlardan, silahlı çatışmalarda çok çekmiştir, hala da çekmektedir. Savaşlar, silahlı çatışmalar özellikle Mezopotamya’da, Ortadoğu’da Gazze’de, Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de ve diğer ülkelerde geri bıraktırılmış halkların günlük yaşamı haline gelmiştir. Sömürü çarkları barışın önünde en büyük engel olarak durmaktadır. Bu da en fazla emekçileri, yoksul halkları etkilemektedir.

Bugün bölgemiz savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumundadır ve Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı da savaşların bizler de parçasıyız.

Savaşlardan, silahlı çatışmalardan Kıbrıslılar da çok çekmiştir ve hala da çekmektedirler. Kıbrıs’ta mevcut koşullarda TC işgali sürerken, bu savaşın devamı niteliğindeki asimilasyon ve fetih politikaları neticesinde Kıbrıs’ın kuzeyinde varoluş/yokoluş tartışmaları daha fazla yapılır olmuştur. Yıllar önce İngiliz üsleri neticesinde ada NATO savaş mekanizmasının bir dişlisi haline getirilmiştir. Yerli diye nitelendirilen ordular da NATO üyeleri tarafından kontrol edilmektedir. Yunan ordusu RMMO’nun ve ayni şekilde TC ordusu da GKK’nın hem başındadır, hem de onu kontrol eden mekanizmanın ana parçasıdır… Adada ABD’nin dinleme tesisleri vardır. Çeşitli ülkelerle yapılmış açık veya gizli askeri antlaşmaların bir kısmı da bilinmektedir.

Böylesi koşullarda bulunduğumuz coğrafyada anti-militarist, savaş ve işgal karşıtı mücadele önemlidir.

Yeni Kıbrıs Partisi, bu nedenle adanın tamamen askersizleştirilmesi ve tüm militarist yapıların tamamen ortadan kaldırılması için ve bölgedeki işgallere ve savaşlara karşı yıllardır sürdürdüğü barış mücadelesini devam ettirmekte kararlıdır.

Yeni Kıbrıs Partisi, çözüm sürecinde güvenliğin tartışıldığı koşullarda garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini vurgular ve hatırlatır ‘unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır’…

Yeni Kıbrıs Partisi, bu 1 Eylül’de de, bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizer, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yapar…

 

Yeni Kıbrıs Partisi

Sekretaryası

 

31/08/17