Yönetilmediğimizin kanıtları göz önünde

2962

Yeni Kıbrıs Partisi Yürütme Kurulu meclisteki Sayıştay üyeliğindeki boşluğun doldurulması konusunda yaşananları değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Meclis, iddiaya göre Sayıştay üyeliğindeki boşluğun doldurulması için yapılan pazarlık sonuçlanmadığı için toplanamıyor. Toplansa yeterli oylar var ve seçilen olabilir.

Ancak meclisin toplanamamasında meclis başkanı da kusurlu gösterilince Sayıştay ile meclis arasında ilişki olmadığı da ortaya serildi. Sayıştay, yürütmeyi yani hükümeti meclis adına denetlemek için kurulan bir bağımsız organdır ama üyeliğindeki bir eksiklikten meclise bilgi vermek usulü yokmuş ki meclis başkanına telefonla ve çok sonra bilgi vermiş. Bir devletin telefonlarla çalıştırılmasının Sayıştay’a kadar uzandığını göstermiş de oldu.

O zaman Sayıştay’ın raporlarının mecliste sureta görüşüldüğünü ve gereğinin yerine getirilmemesinin nedeninin de bu ilişkisizlik olduğu anlaşılmaz mı? YKP’nin anayasa değişiklik önerilerinin arasında böyle birbirinden kopuk anayasal kurumların kopukluklarının giderilmesini istemesinin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkar.

Siyasi partilerin bunun yerine, toplansa da meclisin birbirinden kopuk kurumlar arasında kaynayıp giden işleri çözmeyeceğini hala anlamadıkları kanıtlanmaktadır. Çünkü bir güvensizlik önerisi verilirken bir de erken seçim önerisi veriliyor ama ellerinde Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yasasını sakat yaptıklarını, birçok maddenin birbiriyle çeliştiğini ve seçim listelerini basma olanağının da olmadığını belirten yazısı ellerindedir.

Onlar, erken seçime hazır olduğunu söyleyen UBP başkanı ve başbakan olan kişinin “muhalefet versin öneri biz de evet diyelim” meydan okumasını göğüsleyip onun küçük düşmesi için uğraşıyorlar. Biri güvensizlik önerisiyle bağımsızları da afişe etmek ister ama aynı zamanda erken seçim meydan okumasından da korkmadığını kanıtlamaya çalışır. Öteki ise erken seçimle güç sergilemek ister.

Hükümet ve mecliste yapacak bir şey kalmadığını düşünüyor olmalılar ki ayak oyunları ile uğraşıyorlar. Elektrik Kurumu’nun derhal yakıt siparişi vermezse elektriksiz günlerin geleceği haberlerini okurken bu ayak oyunlarına vakit harcıyorlar.

Bu ibretlik durum seçimlerde de bir çare bulamazsak geleceğimizin çok daha sıkıntılı geçeceğini gösterir.

Zaman yitirmeden liyakat sistemini, yönetimde reform ve reorganizasyonu, yolsuzluk ve suiistimallerle mücadele için bütünlüklü bir programı ve birbirinden kopuk kurulmuş olan anayasal organlar arasındaki kopukluğu gidermek için gereken adımları atmayı sağlamalıyız. Halkımız meclisteki partilerin durumu idrakten aciz kaldıklarını görüyor, çare yok yerine çare gerektiğini ve olduğunu da bilerek davranmalıdır.