Akıncı, karşıtların yoluna girdi

3535

YKP Yürütme Kurulu Kıbrıs konusundaki gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Zürih’te başlayan görüşmelerde toprak konusunda harita ele alınmadı. Akıncı tarafının sağladığı habere göre harita ve yer değiştirilecekler konusunun ele alınabilmesi için arkasından gelmesi beklenen garantiler ve güvenlik konuları hakkında garantörlerin de katılımı ve şayet Anastasadis’in önerisi kabul görürse çoklu toplantının tarihi saptanmış olmalıdır. Yani uzlaşma sağlanmış olmalı imiş.

Bu durumda daha önce Eroğlu tarafından yapılan beşli toplantı tarihi saptanmadan harita gösterilmemelidir öğüdünü tuttuğu anlaşıldı.

Çözüm güçlerinin kendisini yolcu ederken destek vaat ettiği kişinin çözüm karşıtlarının yolunu seçmesi çok ilginç oldu.

Pile’de ortak operasyonla ülkemizi suçtan koruma operasyonu yapıldı. Alkışlanacak bir sonuç alındı. Ama buna karşın Rum makamları, Türk kurumları ile basit bir işbirliğini göstermek istemedi ve yalanladı. Bu göstergeye rağmen Rum makamlarına garantörler toplantısını başka ülkeler olmadan görüşmeyi kabul ettirmek çok zordur. Bu Kıbrıs’ı garantilere sahip ve garantileri onaylamış bir taraf yapmayı kabul ettirmek olacaktır. Acele ve çok güvenceli bir sonucu garanti etmeden olacak iş değildir.

Bu resmen görüşmeleri neden yalnız garantörlerle yapmamalı neden çoklu konferans yapılmalı tartışmasına çevirmek olur ve kâğıt üzerinde de olsa taviz vermeden çözümsüzlüğü sağlamaya fırsat verir. Becerikli olan belki daha az suçlanır ama bu suçlama oyununun galibi olmaz. Tek kaybeden Kıbrıs olur.

Halkımızı kendi kaderini kendi eline almaya cesaret etmeye çağırır ve bir çözümle bu kaos ortamından uzak yerimizi almak için uğraşa davet ederiz.

Liderimizi diklenmeyecek ama dik duracak kişiye layık davranmaya ve çözüm karşıtlarını izlememeye çağırırız. BM genel sekreterini izlemek ve dünyanın desteğini almak amaç olmalıdır.