.YeniçağmanşetYKP 26 yaşında
yazarın tüm yazıları:

YKP 26 yaşında

Yeniçağ podcastını dinleyin


YKP’nin kuruluşunun 26’ıncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında Örgütlenme Sekreteri Murat Kanatlı tarafından okunan basın açıklamasında, YKP’nin Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlerin ortak çağrı yapacağı her türlü antlaşma taslağıyla ilgili olumlu yaklaşım tutumunu koruduğu kaydedildi.

Açıklamada, YKP’nin Kuruluş Yıldönümünü nedeniyle 30 Ekim Cuma günü Dome Otel’de saat 19:30’da Kokteyl ve Dayanışma Yemeği düzenleneceği kaydedildi.

 

TEK İHTİYAÇ TEMEL KONULARI KAPSAYACAK ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Kıbrıs sorununda “yabancı askerler, yer değiştiren ve taşınan nüfus, toprak ve mülkiyet, güvenlik ve garantörlük ile güç paylaşımının” müzakerelerin esas başlıkları olması gerektiği belirtilen açıklamada, “bu temel konuları kapsayacak bir çerçeve antlaşması, bugün itibarıyla tek ihtiyacımız olandır” denildi.

Çözüm antlaşmasının çok detay içermesine gerek olmadığı vurgulanan açıklamada, “detaylar, federal yürütme ve yasama organlarında demokratik tartışma koşullarında tamamlanabilir. Liderlerin tek başlarına, halkın katılımı olmaksızın ekonomiden, sosyal hayata birçok alandaki başlıklara dair görüşmeler yapması ve kararlar üretmesi zaten anti-demokratik de bir süreçtir” denildi.

 

“KUZEY İRLANDA MODELİ… YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HEMEN ŞİMDİ HAYATA GEÇİRİLSİN”

Bu nedenle 2004 sonrası süreçte Kuzey İrlanda modeline vurgu yaptıkları kaydedilen açıklamada, “çerçeve antlaşması ve tüm politik aktörlerin temsiliyet sistemi içinde ağırlıkları dikkate alınarak, mümkün olan en geniş politik temsiliyeti sağlayarak çok toplumlu, çok siyasal kimlikli, ileride Federal Devletin Meclisi’nin ve Bakanlar Kurulu’nun yerlerini alacak, yasama ve yürütme organlarının hemen şimdi hayata geçirilmesi” önerisinde bulunuldu.

 

“SOSYALİST KIBRIS MÜMKÜN”

Sermayenin dayattığı neoliberal uygulamaların daha fazla emek, küresel ısınmanın daha fazla ekoloji, ataerkil ilişkilerin daha fazla feminist, savaşların daha fazla anti-militarist eylemlere neden olduğu kaydedilen açıklamada, “bu nedenle ekososyalizmi ve ekofeminizmi, YKP’nin parti politikaların merkezine yerleştirmekteyiz” dedi.

Kıbrıs’ın ve dünyanın sorunu olan konulara dair nihai çözümün sosyalizmde yattığına inandıkları kaydedilen açıklamada, “Sosyalist Kıbrıs mümkün” denildi.

 

DURDURAN

Parti Meclisi Üyesi Alpay Durduran ise Meclis’te onaylanan ve milletvekillerinin transferini engeleyen Siyasi Partiler Yasası’na atıfta bulunarak yaptığı konuşmasında, muhalefetteki partilerin milletvekillerinin haklarının çok geri olduğunu söyledi.

Durduran, “Muhalefet partilerinin bir işlevi olmaması bu ülkede demokratik parlamento olmaması demektir” dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde bir milletvekilinin yetkilerinin ne olması gerektiği konusunda karar alındığını ifade eden Durduran, bu karardaki maddelerin ilgililere gönderildiğini ancak kaale alınmadığını belirtti.

Ülkede Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın bulunduğunu ancak bunun gereğini yaptıracak tüzüklerin bulunmadığını kaydeden Durduran, gelişmiş ülkelerde muhalefet partisinin istediği bir konuda meclisi toplama hakkı, muhalefet milletvekillerinin Meclis komitelerine bilgi vermek için kişi çağırma hakkı bulunduğunu kaydetti.

 

AYGÜN

Parti Meclisi Üyesi Hamit Aygün de konuşmasında YKP’nin oluşumuna değindi. Aygün, YKP’nin önce Türkiye’de KÖGEF’de daha sonra Halk-Der’de yer alan Türkiye’de yüksek öğrenim alan Kıbrıslı Türk Öğrenciler tarafından kurulduğunu anlattı.

Aygün, “KÖGEF’in belli bir grubun elindeymiş gibi” gösterilmeye çalışıldığını ancak bunun da doğru olmadığını belirtti.

 

KANATLI

YKP’nin gelişimiyle ilgili bir soruya karşılık Murat Kanatlı, YKP’nin üye tabanında zaman içerisinde pek fazla değişim yaşanmadığını ancak etkisini farklı alanlarda gösterebildiğini kaydetti.

 

BASIN AÇIKLAMASI

Basın açıklamasının tamamı şöyle:

30 Ekim 1989 yılında kurulan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 26 yaşında…

YKP, taviz vermeksizin fetihçi anlayış ve uygulamaları ile adanın üçte birini işgal altında tutan TC’nin sivil asker bürokrasisinin denetimindeki yeraltı ve yer üstü paramiliter örgütlerince desteklenen ve yerli işbirlikçileriyle korunan Kıbrıs’ın kuzeyindeki rejime karşı, bölünmüş yurdumuzun yeniden birleşmesi için 26 yıl boyunca sürekli mücadele verdi, mücadele verenlerle birlikte oldu…

YKP, 26 yıldır yalnız Kıbrıs sorunu ile ilgili değil, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor…

 

HEMEN ŞİMDİ FEDERAL DEVLETİN YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARINA HAYAT VERİLSİN!

Hayatın farklı alanlarında birçok konuyu etkileyen Kıbrıs sorununun artık çözümlenmesi gerektiğini birçok kişi dile getirmektedir. Ancak bunun gereğini yeteri kadar hayata geçiren de yoktur!

YKP, liderlerin ortak çağrı yapacağı her türlü antlaşma taslağı ile ilgili olumlu yaklaşımını korumaya devam ediyor. Artık, Kıbrıs sorununun hemen şimdi çözülmesi, işgalin sona ermesi gerekir…

YKP, Kıbrıs sorununda yabancı askerler, yer değiştiren ve taşınan nüfus, toprak ve mülkiyet, güvenlik ve garantörlük ile güç paylaşımının esas başlıklar olduğuna inanır, bu konuda yıllar süren görüşmelerde önemli yakınlaşmalar sağlandığının vurgusu yapar. Bu temel konuları kapsayacak bir çerçeve antlaşması, bugün itibari ile tek ihtiyacımız olandır. Diğer konulara dair detay tartışmaları ilerde kurulacak federal meclisin ve bakanları kurulunun yetki ve sorumluluğunun ihlali olabileceğine inanmaktayız.

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için gerekli olan antlaşmanın çok detay içermesinin gerekli olmadığına inanmaktayız, detaylar federal yürütme ve yasama organlarında demokratik tartışma koşullarında tamamlanabilir. Liderlerin tek başlarına, halkın katılımı olmaksızın ekonomiden, sosyal hayata birçok alandaki başlıklara dair görüşmeler yapması ve kararlar üretmesi zaten anti-demokratik de bir süreçtir. Her siyasi partinin politik pozisyonuna göre çalışma prensiplerini belirleyecekleri ekonomi, merkez bankası gibi konularda liderlerin karar vermesi bugünkü siyasi gerçeklerimize uymamaktadır.

Katılımcı demokrasi, gelecek federal Kıbrıs’ın tüm yasal mevzuatını ve gerekli olan prosedürlerini aşağıdan yukarıya kurmamız gerektiğini bize söyler, iki liderin topluma bunları dayatmasını değil!

Bu nedenle YKP, 2004 sonrası süreçte ısrarla Kuzey İrlanda modeline vurgu yaptı. Bugünkü sorunumuza dair, şimdilik görünmeyen ama bir süre sonra fark edilecek tıkanma süreci üzerine YKP’nin önerisi, çerçeve antlaşması ve tüm politik aktörlerin temsiliyet sistemi içinde ağırlıkları dikkate alınarak, mümkün olan en geniş politik temsiliyeti sağlayarak çok toplumlu, çok siyasal kimlikli, ileride Federal Devletin Meclisi’nin ve Bakanlar Kurulu’nun yerlerini alacak yasama ve yürütme organlarının hemen şimdi hayata geçirilmesidir.

YKP olarak, Kıbrıs sorunun tüm diğer konularını yurttaşların katılımı ile aşağıdan yukarıya, etnik temellere değil, politik yaklaşımlara dayalı çözümler üreten siyasal mekanizmaları hemen şimdi kurma zamanıdır diyoruz…

YKP, bu koşullarında altında federal devletin yasama ve yürütme organlarına hemen şimdi fonksiyon verilmesi çağrısı yapar…

 

 

SOSYALİST KIBRIS MÜMKÜN!

Emek kırmızısı, anti-militarist, barış mavisi, ekososyalist, ekolojist yeşili, mor ekofeminizmi, sosyalist feminizmi ile YKP, sosyalizm mücadelesini bugünden vermeye devam ediyor.

Sermayenin dayattığı neoliberal uygulamaların bizi daha fazla emek, küresel ısınmanın bizi daha fazla ekoloji, patriyarkal ilişkilerin bizi daha fazla feminist, süren savaşların bizi daha fazla anti-militarist eylemlere yönlendirdiği dönemlerden geçmekteyiz. Ama ayni zamanda başlıkları asla tek başına düşünmeyen bizler, bu nedenle ekososyalizmi ve ekofeminizmi, YKP’nin parti politikaların merkezine yerleştirmekteyiz.

YKP, Kıbrıs’ın ve dünyanın sorunu olan konulara dair nihai çözümün sosyalizmde olduğuna inanır.

YKP, neoliberal uygulamaların bize dayattığı “başka alternatif yok” çığırtkanlığına karşı, başka bir dünyanın mümkün olduğuna inancını heyecanla, mücadeleyle ve dayanışma ruhuyla 26 yıldır olduğu gibi, bugünde vurgulamaya devam eder.

YKP olarak bir kez daha vurgularız, “sosyalist Kıbrıs mümkün!

 

Son söz

Sloganlarımız dillerden dillere, düşüncelerimiz alanlardan alanlara yayılmakta, inancımızı koruyoruz, biz kazanacağız!

 

Biz, 26 yıllık mücadele tarihimizle

vardık, varız, var olacağız…

 

Bizler için böylesi önemli bir günü, YKP’nin Kuruluş Yıldönümünü üyelerimiz, sempatizanlarımız, parti dostlarımız ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin katılımı ile 30 Ekim 2015, Cuma günü Dome Otel’de saat 19:30’da Kokteyl ve Dayanışma Yemeği ile kutlayacağız…

Tüm basın emekçileri Kokteylimize davetlidir.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
233AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin