kızıl yeşilbaşka bir siyaset mümkünSelanik Programı: SYRIZA iktidara geldiğinde ne yapacak?
yazarın tüm yazıları:

Selanik Programı: SYRIZA iktidara geldiğinde ne yapacak?

Yeniçağ podcastını dinleyin

syrizaAlexis Tsipras’ın 15 Eylül 2014’te, Selanik’te açıkladığı Program:

MÜZAKERENİN ÇERÇEVESİ

Aşağıdaki amaçlar için derhal parlamenter seçim ve güçlü bir müzakere vekâleti talep ediyoruz:

 • “Avrupa Borç Konferansı” çerçevesinde kamu borcunun sürdürülebilir olması için nominal değeri üzerinden büyük bir kısmının silinmesi. 1953’te Almanya için yapılmıştı. Güney Avrupa ve Yunanistan için de yapılabilir.
 • Borcun kalan kısmının geri ödemesinin bütçe fazlasıyla değil de büyümeyle finanse edilebilmesi için “büyüme şartının” getirilmesi.
 • Kaynakların büyüme için kullanılabilmesi amacıyla borç ödemede ciddi bir öteleme süresi verilmesi.
 • Kamu yatırımlarının İstikrar ve Büyüme Paktı kısıtlamalarından muaf tutulması.
 • Kamu yatırımları için Avrupa Yatırım Bankası’nın kaynak sağlayacağı yeni bir “Avrupa Anlaşması” yapılması.
 • Avrupa Merkez Bankası’nın, devlet tahvillerinin doğrudan satın alınması yoluyla parasal genişleme sağlaması.
 • Son olarak bir kere daha Nazi işgalcilerinin Yunanistan Merkez Bankası’ndan zorla aldığı krediler konusunun bizim için kapanmadığını açıklıyoruz. Ortaklarımız bunu biliyor. İktidarımızın ilk günlerinden itibaren ülkenin resmi görüşü olacak.

Bu plan temelinde, ülkemiz kalan borcu toplumu gelirden mahrum bırakacak faiz dışı fazladan değil de yeni zenginlik yaratarak ödeyebilsin diye borç sorununa toplumsal olarak uygulanabilir bir çözüm için savaşacağız ve bunu sağlayacağız.

Bu planla birlikte;

 • Kamu yatırımlarını derhal en az 4 milyar €  arttırarak
 • Memorandumun tüm adaletsizliklerini kademeli olarak tersine döndürerek
 • Tüketimi ve talebi arttırmak için emekli ve çalışan maaşlarını kademeli olarak arttırarak
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelere istihdam için teşvikler sağlayarak ve çevre ve istihdam şartları karşılığında sanayinin enerji maliyetini sübvanse ederek
 • Geçtiğimiz yıllarda göç eden çok sayıda genç bilim insanını geri getirmek için bilgi, araştırma ve yeni teknolojilere yatırım yaparak
 • Refah devletini yeniden inşa ederek, hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayarak ve liyakate dayalı bir devleti kurarak

toparlanması ve üretici bir şekilde yeniden inşa edilmesi için ülkeye güvenle rehberlik edeceğiz.

Müzakere etmeye hazırız ve Avrupa çapında en geniş olası ittifakları kurabilmek için çalışıyoruz.

İktidardaki Samaras hükumeti, bir kere daha kredi verenlerin kararlarını kabul etmeye hazır. Kurmaya önem verdiği tek ittifak, Alman hükumetiyle kurmak istediği ittifak.

Bu bizim farkımız ve çelişki de şu:

Bir SYRIZA hükumetiyle Avrupa çapında müzakere etmek ya da Samaras hükumetiyle kredi verenlerin Yunanistan’a dayattığı koşulların kabul etmek.

Müzakere etme ya da kabullenme

Büyüme ya da sıkı tasarruf

SYRIZA ya da Yeni Demokrasi

Müzakereler sonuçlanana kadar ne olacak?

Ulusal Yeniden İnşa Planı için: SYRIZA.

Sorumluluğu üzerimize alıyoruz ve bu nedenle müzakerenin sonucundan önce ve sonucunda ne olursa olsun iktidarımızın ilk günlerinden itibaren Memorandumun yerini alacak bir Ulusal Yeniden İnşa Planı için Yunan halkına söz veriyoruz.

Ulusal Yeniden İnşa Planı, toplumsal ve ekonomik çözülmeyi tersine çevirmek için, ekonomiyi yeniden inşa etmek ve krizden çıkmak dört ana noktaya odaklanıyor.

ULUSAL YENİDEN İNŞA PLANI’NIN DÖRT NOKTASI

1: İnsani krizle mücadele etmek

2: Ekonomiyi yeniden harekete geçirmek ve vergi adaletini sağlamak

3: İstihdamı yeniden sağlamak

4: Demokrasiyi derinleştirmek için siyasi sistemi dönüştürmek

 

 1. NOKTA: İnsani krizle mücadele etmek

Toplam öngörülen maliyet 1.882 milyar €

Öngörülen maliyeti 2 milyar € olan insani krize derhal müdahale programımız, en kırılgan toplumsal tabakaya koruma kalkanı sağlamak için kapsamlı bir acil müdahaleler sistemi anlamına geliyor.

Yoksulluk sınırı altında yaşayan 300.000 haneye aile başına ayda 300 kWh (yılda 3.600 kWh) ücretsiz elektrik. Toplam maliyet: 59,4 milyon €. 

Geliri olmayan 300.000 aileye gıda desteği programı. Yerel yöneticiler, Kilise ve dayanışma örgütleriyle işbirliği içinde kamu koordinasyon idaresi yoluyla uygulanacak. Toplam maliyet: 756 milyon €.

Konut güvencesi programı. Hedef, başlangıçta 30.000 daire (30, 50 ve 70 m2) için m2 başına 3 € sübvansiyon sağlanması.Toplam maliyet: 54 milyon €.

 1. maaş olarak 1.262.920 emekliye verilen 700 €’ya varan Noel ikramiyesinin geri getirilmesi. Toplam maliyet: 543,06 milyon €.

Sigortasız işsizler için ücretsiz tıbbi yardım ve ilaç yardımı. Toplam maliyet: 350 milyon €.

Yoksulluk sınırı altında yaşayanlar ve uzun süreli işsizler için özel toplu taşıma kartı. Toplam maliyet: 120 milyon €.

Isınma ve dizel benzin üzerindeki özel tüketim vergisi düzenlemesinin iptal edilmesi. Haneler için ısınma bedelinin başlangıç için litre başına 1.20 €’dan 0.90 €’ya indirilmesi. Kazanç bekleniyor.

 1. NOKTA: Ekonomiyi yeniden harekete geçirmek ve vergi adaletini sağlamak

Toplam öngörülen maliyet: 6,5 milyar €

Toplam öngörülen kazanç: 3 milyar €

İkinci nokta ekonomiyi yeniden harekete geçirecek önlemleri merkezine alıyor. Öncelik gerçek ekonomi üzerindeki vergi baskısını azaltmak, yurttaşları mali yüklerden kurtarmak, likidite enjekte etmek ve talebi arttırmak.

Orta sınıfın ve vergi kaçırmayanların haddinden fazla vergilendirilmesi yurttaşların büyük bir kısmını, doğrudan istihdam durumlarının, ne kadar küçük olursa olsun özel mülklerinin ve hatta intihar vakalarındaki belirgin artışın da kanıtladığı gibi fiziksel varlıklarının tehdit altında olduğu bir tuzağa düşürdü.

 • Devlete ve sosyal güvenlik fonlarına olan mali yükümlülüklerin 84 taksitte yerine getirilmesi için uzlaşı.

Öngörülen kazanç: 3 milyar €.

Yıllık olarak toplamayı düşündüğümüz gelir (borçlanılan toplamın %5 ile %15’i arasında) aşağıdaki tedbirlerle elde edilecektir:

 1. Banka hesapları, birincil konutlar, ücretler vb. ilgili davaların ve hacizlerin derhal durdurulması, uzlaşı sürecinde olanlar da dâhil olmak üzere hepsine vergi borcu yoktur belgesi verilmesi.
 2. Uzlaşı sürecinde olanlar da dâhil olmak üzere sıfır gelire sahip olan borçlulara yönelik haciz ve icra işlemlerinin 12 ay ertelenmesi.
 3. Devlete olağanüstü mali yükümlülükler getiren anayasaya aykırı işleyişin yürürlükten kaldırılması.
 4. Dava açabilmek için ön koşul olarak ödenmemiş borcun %50’sinin ön ödeme olarak alınması zorunluluğunun iptal edilmesi. Ön ödemeye hâkim tarafından karar verilecek ve borçlunun durumuna göre %10-%20 civarında olacak.
 • Yürürlükteki Birleşik Mülkiyet Vergisi’nin derhal kaldırılması. Büyük mülkiyet üzerine vergi uygulanması. Metrekare başına oranların derhal aşağıya doğru azalacak şekilde ayarlanması.

Öngörülen maliyet: 2 milyar €.

Bu vergi, yüksek bir vergiden muaf tutma barajıyla birlikte kademeli olacak. Lüks evler hariç, birincil konutlara uygulanmayacak. Ek olarak küçük ve orta ölçekli mülkleri içermeyecek.

 • 12.000 €’luk yıllık gelir vergisi eşiği yeniden getirilmesi. Kademeli vergilendirmeyi sağlamak için vergi dilimlerinin sayısını arttırılması.

Öngörülen maliyet: 1.5 milyar €.

 • Dönmeyen kredilerin yeniden yapılandırılmasıyla bireyler ve işletmeler için borç ertelemesi.

Bu yeni erteleme düzenlemesi; şu anda yoksulluk sınırının altında bulunanlar tarafından alınmış olan borcun olay bazında değerlendirilerek silinmesi gibi bankalara, devlete ve sosyal güvenlik fonlarına olan toplam ödemenin borçlunun gelirinin 1/3’ünü geçmemesi için ödenmemiş borcun yeniden yapılandırılması genel ilkesini de içerecek.

 • Özel borçları ele alması için, “kötü banka” olarak değil ama hem bankalara ödemelerin gecikmesini takip edecek hem de varılan anlaşmaların uygulamasında bankayı kontrol edecek bir kamu arabulucu örgütü kuruyoruz.
 • Önümüzdeki günlerde SYRIZA, değeri 300.000 €’dan az olan birincil konutlar üzerindeki hak kayıplarının askıya alınmasını süresiz olarak uzatmak için bir yasa teklifinde bulunacak.
 • Yasa teklifi aynı zamanda, kredileri sağlama almak için krediler veya gayrimenkuller üzerindeki hakların banka olmayan mali kuruluşlara veya şirketlere satışını veya devredilmesini yasaklamayı da içerecek.
 • Özel amaçlı bankalar ve kamu yatırım bankası kurulması:

Başlangıç sermayesi: 1 milyar €

 • Asgari ücretin yeniden 751 € yapılması.

Sıfır maliyet.

 1. NOKTA: İstihdamı yeniden sağlamak

Öngörülen maliyet: 3 milyar €

İki yıllık istihdamı yeniden sağlama planımızın sonucunda özel, kamu, sosyal olmak üzere ekonominin tüm sektörlerinde 300.000 iş yaratılması bekleniyor. Böylesi bir plan uzun süreli işsizliği, büyük ölçüde ekonomik büyüme yoluyla aşarak genç işsizler için olduğu gibi, 55 yaş üstü için de düşürecek. Planımız işsizlik sigortasını daha fazla kişiye ulaştırmak için tasarruf sağlayacak.

 • Memorandum hükumetleri tarafından yok edilen çalışan haklarını korumak için kurumsal çerçevenin yeniden kurulması.
 • Toplu sözleşmelerin ve hakemlik yolu ile uzlaşmanın yeniden etkin hale getirilmesi;
 • Kitlesel işten çıkarmalara ve çalışan kiralamaya izin veren tüm düzenlemelerin iptal edilmesi.

            Sıfır maliyet

300.000 yeni iş için istihdam programı.

Öngörülen ilk yıl maliyet: 3 milyar €

 1. NOKTA: Demokrasiyi derinleştirmek için siyasi sistemi dönüştürmek

Toplam öngörülen maliyet: 0 €

SYRIZA hükumetinin ilk yılından itibaren devletin kurumsal ve demokratik yeniden yapılanması için çalışmaya başlayacağız. Temsili demokrasinin kurumlarını güçlendireceğiz ve doğrudan demokrasi için yeni kurumları getireceğiz.

01 Devletin bölgesel örgütlenmesi. Belediyelerin ve bölgelerin şeffaflığı, ekonomik özerkliği ve işleyişlerinin etkinliğinin geliştirilmesi. Doğrudan demokrasinin kurumlarını güçlendireceğiz ve yenilerini getireceğiz.

02 Yurttaşların demokratik katılımının geliştirilmesi. Halkların yasama inisiyatifi, halkların veto ve referandum gitme inisiyatifi gibi yeni kurumların getirilmesi.

03 Parlamentonun güçlendirilmesi, parlamenter dokunulmazlığın daraltılması ve milletvekillerinin takipsizlik gibi ayrıcalıklı yasal düzenlerinin kaldırılması.

04 Tüm yasal ön koşulları inceleyerek ve sıkı mali, vergisel ve sosyal güvenlik ölçütlerine bağlı kalarak radyo/televizyon sektörünün düzenlenmesi. ERT’nin (Kamu Radyo ve Televizyonu) sıfırdan yeniden kurulması.

Toplumu yeniden yapılandırmak için gereken tartışmasız acil önlemlerin öngörülen maliyeti

İnsani krize derhal müdahale edecek programın ve acımasız vergi önlemlerinin kaldırılmasının toplam maliyetini hesapladık:

 1. İlk olarak uzlaşma ve ibra prosedür ve önlemlerinden, yedi yıllık dönem boyunca geri de kalan 68 milyar €’luk borcun 20 milyar €’sunu toplamayı planlıyoruz. Böylece ilk yılda kamu kasasına yaklaşık 3 milyar € girecek.
 2. İkinci olarak vergi kaçakçılığı ve (petrol ve sigara gibi) kaçakçılıklarla kararlı bir şekilde mücadele edilecek. Bu, oligarşik çıkarlarla çatışmak için kararlılık ve siyasi niyet gerektiriyor.
 1. Kamu arabulucu örgütünün başlangıç sermayesi ve özel amaçlı bankalar ve kamu yatırım bankası kurmanın 3 milyar €’luk maliyetini bankacılık sistemi için ayrılan 11 milyar €’luk Yunan Mali İstikrar Fonu’ndan sağlayacağız.
 1. İstihdamı yeniden sağlama planının toplam maliyetine bakarsak 3 milyar €’su ilk yıla ait olmak üzere 5 milyar €’ya ulaşıyor. İlk yıl boyunca maliyet şöyle karşılanacak: 1 milyar € Ulusal Stratejik Referans Çerçevesi 2007-2013 “köprü projeleri”; 1.5 milyar € 2014-2020’e denk gelen kısmından ve 500 milyon € da istihdam alanında uzmanlaşan diğer Avrupa araçlarından.

Ek olarak emekli maaşlarını eski haline getirmek için gerekecek büyük çabayı dikkate alırsak, hükumetimiz, kamu mülklerini satmak yerine bir kısmını sosyal güvenlik fonlarına aktaracak.

Bunlar, emeklilik fonları ve bireysel tahvil sahipliğine Özel Sektör Katılımı’nın yıkıcı sonuçlarını tersine çevirmek ve emeklilik maaşlarını kademeli olarak eski haline getirmek için alınacak önlemlerin asgarisini oluşturuyor.

 

SELANİK PROGRAMININ ÖNGÖRÜLEN TOPLAM MALİYETİ:

11,382 milyar €

ÖNGÖRÜLEN TOPLAM KAZANÇ

12 milyar €

kaynak:

http://kontrasalvo.blogspot.com.tr/2014/12/syrizann-selanik-program-15-eylul-2014.html

orjinali:

http://www.transform-network.net/uploads/tx_news/THE_THESSALONIKI_PROGRAMME_-1_01.pdf

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
261AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin