toplumsal muhalefetsendikal hareketTıp-İş ve Tabibler Birliği sağlıktaki sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenledi
yazarın tüm yazıları:

Tıp-İş ve Tabibler Birliği sağlıktaki sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenledi

Yeniçağ podcastını dinleyin

doktorKıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp İş), ileri sürdükleri “sağlıktaki sistemsizlikten, personel, bina ve donanım yetersizliğinden kaynaklanan sorunlara” dikkat çekmek ve çözüm için işbirliğine ve sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirmek için basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması, KTTB ve Tıp-İş üyelerinin toplandığı Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji servisi önünde yapıldı.

Ortak açıklama öncesinde Tıp-İş Başkanı Erol Şeherlioğlu konuştu; ardından ortak açıklamayı KTTB Başkanı Filiz Besim okudu.

Tıp-İş Başkanı Erol Şeherlioğlu, sağlık sektöründe de eğitimde olduğu gibi eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle sıkıntı yaşandığına işaret ederek, Nisan ayında Girne’de açıldığı gün personel yetersizliğinden kapatılan servis sonrasında ülke genelindeki hekim sıkıntısına dikkat çekmek için eylem yaptıklarını ancak hükümet değişikliği nedeniyle sonuç alamadıklarını anlattı

Yeni hükümetin oluşmasının ardından çözüm üretilmesi için bir süre beklediklerini, Sağlık Bakanıyla da görüştüklerini ve KTTB çağrısıyla çeşitli toplantılar yaptıklarını ve ülke genelindeki acil servislerin ve onkoloji servisinin hekim eksikliğinin acil olarak giderilmesi gerektiğini aktardıklarını belirten Şeherlioğlu, hükümetin ve sağlık bakanlığının bu acil taleplerine cevap vermediğini savundu.

Şeherlioğlu, basında yer alan Onkoloji servisine hekim takviyesi yapıldığıyla ilgili haberin de yanıltıcı olduğunu belirterek, Onkoloji servisindeki hekimin yaklaşık 6 yıldır ayda 1-2 kez TC’den gelen onkoloji uzmanlarıyla birlikte bu işi yürüttüğünü, artan hasta sayısının tek hekimi hizmet veremez noktaya getirdiğini kaydetti.

Şeherlioğlu, dün bakanın yaptığı açıklamanın 2.5 aydır paraları ödenmediği için düzenli gelemeyen doktorların geçmişte olduğu gibi onkoloji servisine hizmet vereceği anlamına geldiğini yani onkoloji servisine hekim istihdamı yapılmadığını belirtti.

Onkoloji servisine bir an önce onkoloji ve ya dahiliye uzmanı istihdamı yapılması gerektiğini önceden de dile getirdiklerini belirten Şeherlioğlu, başka servisten görevi olmayan birisinin geçici saatler için onkolojiye gelmeye mecbur edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şeherlioğlı, onkoloji servisine hekim bulunmaması halinde bunun faturasını hastaların ödeyeceğine dikkat çekerek, amaç hizmet ise hükümeti sağlıkta tasarruf anlayışından vazgeçmeye çağırdı.

 

ORTAK AÇIKLAMA

Ardından KTTB ve Tıp-İş’in ortak açıklamasını Filiz Besim okudu.

Açıklamada, “Her ne kadar birçok sorun sağlıktaki sistemsizlikten kaynaklanıyor olsa da, kamu hastanelerimizde halen özveriyle çalışmakta olan meslektaşlarımız, giderek artan nüfus ve hasta sayılarından kaynaklanan iş yükü karşısında çaresiz kalmaya başlamıştır. Sağlıktaki hekim kadrolarını belirleyen teşkilat yasalarının bugünkü nüfusumuz ve ihtiyaçlarımız ile doğru orantılı olarak yeniden düzenlememesi bir yana, mevcut hali ile bile belirlediği kadroların doldurulmamış olmasından kaynaklanan hekim açığı, giderek ciddi bir sorun haline gelmiştir.

Hastalarımızın çağdaş bir sağlık hizmetine kavuşturulmasının olmazsa olmazlarından olan hekimlerine ulaşabilmelerini zorlaştıran bu eksiklikler sürekli olarak örgütlerimiz tarafından dile getirilmiştir” denildi.

Son olarak ülkenin kanayan yarası haline gelen kanser hastalarına hizmet götüren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Servisi’ndeki hekim eksikliğinin ülke gündemine geldiği belirtilen açıklamada, kanser hastalığının tedavisinin pahalı, uzun ve zahmetli olduğu ayrıca, hastaların yoğun ilgi gösterilmesi gereken, sabırla, yeterli zaman ayırılarak ele alınması gereken, birçok hekimlik branşının birlikte hareket etmesini gerektirdiği vurgulandı.

Ülkede kanserli hastaların gün geçtikçe arttığı ve maalesef tek bir hekimin yetişemeyeceği kadar çoğaldığı dile getirilen açıklamada, bu nedenlerle hastaların muayene olmak için 2 ay sonrasına randevu alacak duruma geldiği, bu durumun sürdürülemez olduğu, bu serviste yeni hekimler görevlendirilmesi gerektiğinin defalarca dile getirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Günlük olarak 20-25 kişiye ilaç tedavisi (kemoterapi ) verilen, 30-35 hasta muayene edilen, yatılı servisinde en ağır ve bakıma muhtaç hastaların bulunduğu,  24 saat acile müracaat edilen bir serviste tek bir uzman hekimin görev yapması kabul edilemezdir” denildi.

“Devletin, işlerin yürümesi için gerekli sistemi, altyapıyı ve personel desteğini sağlamasını beklemenin hakkımız ve hastalarımız adına sorumluluğumuz olduğuna inanmaktayız” ifadeleri kullanılan açıklamada, kanser hastalarının tedavisinin devlet eliyle yapılmasının önemine işaret edildi.

Yıllardır, KKTC Sağlık Bakanlığı ile Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde onkoloji uzmanlarının ayda birkaç gün gelerek sürdürdükleri konsültasyon hizmetinin geçtiğimiz 2 ay boyunca kesintiye uğradığı vurgulanan açıklamada, “Sorunun sebebi olarak gösterilen Başkent Üniversitesine birikmiş borçların ödenmesi sonrası bu hizmetin yine ayda 2 gün olmak kaydı ile devam edeceği öğrenilmiştir. Ancak günübirlik gelecek bir onkoloji uzmanın bir günde görebileceği hasta sayısı daha fazla zaman gerektiren kanser hastaları için en fazla 15-20’dir. Oysa bugün itibarı ile onkoloji polikliniğinin bekleme listesinde 2 Ocak 2014 tarihine kadar hasta vardır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hastane içi destek niteliğindeki görevlendirmelerle çözülmeye çalışılacak olan sorunun kalıcı ve akılcı çözümünün, mesaisini tamamıyla onkolojide verecek en az bir uzmanın daha belli bir eğitimden sonra burada görevlendirilmesi olduğu dile getirildi.

Hükümetler tarafından uygulanmaya çalışılan sağlık servislerinde tasarrufun, sağlık hizmetlerini olumsuz olarak etkilemeye devam ettiği savunulan açıklamada, “Sağlık hizmetleri, yasalardaki kadrolar yerine geçici kadrolarla sürdürülmeye çalışılmakta, bu politikalar sonucunda aksayan hizmetlerin faturası, başta hastalarımız olmak üzere hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına çıkarılmaktadır” denildi.

Bu kadar geniş bir sorunlar, eksiklikler ve aksaklıklar manzumesine dönüşmüş olan kamu sağlık hizmeti sunumunun zaman kaybetmeden bir can suyuna ihtiyaç duyduğu ifade edilen açıklamada, “Bu noktalardan hareketle, Sağlık Bakanlığı’ndan, hükümetten ve tüm meclisten acil olarak harekete geçmelerini ve hastaların kamu hastanelerinde çağdaş, ulaşılabilir ve modern sağlık hizmeti alma hakkına bir an önce kavuşturulması için gerekli adımları atmalarını talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.

KTTB ve Tıp-İş ortak açıklamasında, hükümetten kısa sürede ve 2014 yılındaki beklentiler de sıralandı ve şöyle denildi:

“En kısa sürede;

1.Yasadışı  “Gündelikçi Hekim” uygulamasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle bu statüdeki hekimlerin acilen 2 yıllık sözleşme ile istihdamı,

2.Zorunlu hizmeti biten ve acil ihtiyacımız olan anestezi uzmanı, dahiliye uzmanı, ortopedi uzmanı ve radyoloji uzmanı hekimlerin 2 yıllık sözleşme ile istihdamı,

3.Tüm hastanelerimizde kadrolarında az sayıda hekim olan ve zorlayarak özveri ile hizmet veren acil servislere ihtiyaç sayısı belirlenerek hekim istihdamının sağlanması,

4.112 Komuta Kontrol merkezinin hekimsiz çalışması kabul edilemez. Bu konuya çözüm getirilmesi,

5.Sınav tüzüğünün yeniden düzenlenmesi ve terfi kadrolarının açılması,

6.Randevulu sisteme geçiş çalışmalarının başlatılması için hastane yönetim kurullarının toplanmasının sağlanması,

7.Asistan hekimlerin servis nöbetlerinin angarya olmaktan çıkarılması yönünde eski Sağlık Bakanı döneminde varılan mutabakat yönünde adım atılması,

8.Başhekimlerin mesai sonrasında olması gereken denetim görevini kısıtlayan ek mesai kısıtlamasının ortadan kaldırılması.

2014 yılı içerisinde;

1.İlk olarak Teşkilat yasalarında boş olan hekim kadrolarına istihdamın sağlanması,

2.Teşkilat yasaları güncellenerek bu kadrolara istihdamın sağlanması,

3.Geçici kadrolara(sözleşmeli) istihdamın iki yılla sınırlandırılması,

4.Kamu Sağlık Çalışanları Yasasındaki Anayasa Mahkemesince anayasaya aykırı bulunan maddelerin yeniden düzenlenmesi,

5.Genel Sağlık Sigortası Yasası, Hasta Hakları Yasası ve Özel Hastaneler Yasası çalışmalarının tamamlanması ve eş zamanlı olarak uygulanması,

6.Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında “Özel Hasta Bakma Hakkı” maddesinin kliniklerini kapatan hekimlere hemen uygulanması,

7.İstihdam, alt yapı, ek mesailer, hizmet alımı konularında Hastane Yönetim Kurullarının yetkilendirilmesi ve alınacak kararların uygulanmasının sağlanması amacı ile  Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tıp İş Sendikamız arasında diyaloğun  sürekli hale getirilmesi,

8. Kamu Hekimlerinin “Göç Yasası” ile bozulan maaş ve ücret farklılıklarının eşitlenmesi,

9.KKTC de çalışacak hekimlerin mecburi hizmetlerinin kaldırılması,

10.Uzmanlık eğitiminde, uzmanlık dalı ve eğitim yeri konularında bakanlığın etkin rol alması”

Kaynak: gazete360.com

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
160AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin