yazılariktibasAlternatif bir Avrupa Zirvesine Doğru - Walter Baier - Elisabeth Gauthier -...
yazarın tüm yazıları:

Alternatif bir Avrupa Zirvesine Doğru – Walter Baier – Elisabeth Gauthier – transform!

Yeniçağ podcastını dinleyin

Avrupa Sol Partisi’nin yanı sıra, diğer hareketler ve ağlar ile bağları bulunan bir Avrupa ağı olarak transform! avrupa, Eylül 2011 tarihinde Prag’da yaptığı Genel Kurulu’nda Avrupa’da yeni bir alternatifin oluşturulmasına olan katkısını güçlendirme kararı almıştı.

Bu nedenle transform!, 29-30 Mart tarihleri arasında Brüksel’de toplanan Ortak Sosyal Konferans’ın (OSK) yıllık konferansına geniş bir katılım gerçekleştirdi. Aynı zamanda Avrupa Sol Partisi vetransform! avrupa, birçok ağın, hareketlerin ve sendikaların temsilci ve aktivistlerinin katkıda bulunduğu 30 – 31 Mart tarihindeki ilk Alternatif Avrupa Zirvesi’nin oluşturulmasında yer almak için davet edildi.

Bulunduğumuz anda OSK, Avrupalı sendikacılar ve hareketler arasında değerli bir işbirliği alanını temsil etmektedir. 2012 Mart’ında düzenlenen yıllık konferans katılım ve ortak duruşun hazırlanması açılarından büyük bir başarı elde etti. (Sonuç Deklarasyonu’nun İngilizcesi içinwww.jointsocialconference.eu). Yürütülen tartışmalarda, diğer konuların yanı sıra Avrupa düzeyinde “ortak politik alan” yaratılmasının gerekliliği ve “Avrupa ve Yurttaş Alternatif Zirvesi” gibi bir etkinliğe öncülük edecek çalışma süreçlerinin yenilenmesi gerektiği geniş bir biçimde paylaşılan sonuç oldu.

Durumun trajik ve dramatik karakteri, sadece daha güçlü biçimde tepki vermemizin gerekliliğini değil aynı zamanda sosyal ve siyasal mücadelelerin etkinliğini arttırmanın yollarını da aramamız gerektiğini önümüze koymaktadır. Bu durum, ulusal ve Avrupa çapında yürütülen mücadelelerin birbirine bağlanması için yeni ittifakları gerektirmektedir. Bu, aynı zamanda güçler dengesini değiştirmek hedefiyle, sosyal mücadelelerle daha yakından bağ kurarak “sorunları politikleştirmeyi” gerektirmektedir.

Mart ayının sonunda çok çeşitli tartışmalarının sonucunda, sendikaların, sosyal hareketlerin ve siyasi partilerin ve kararlı aydınların işbirliği ile benzeri görülmemiş bir sürecin yolunun açılabileceği görüldü. “Karşı-zirve” yerine “alternatif zirve”nin konuşulması bu yeni bir güçlü isteğin ifadesidir. Bu öneri, transfom! avrupa tarafından 2011 yılının sonuna doğru ortaya atılmıştı. Böylesi bir dinamiğin potansiyelleri vardır. Avrupa’da çok çeşitli işbirlikleri bulunmaktadır. Avrupa Sosyal Formu, sendikacıların Avrupa ağı, 200’den fazla iktisatçıyı bir araya getiren EuroMemorandum, ATTAC-Avrupa, Üçüncü Dünya Ülkelerinin Borçlarının Silinmesi Komitesi (CADTM), Avrupa İnsan Hakları Derneği, EuroMarches, Prag Baharı II gibi çok çeşitli ağlar vardır. Ek olarak, Solun işbirliği kurumsal düzeyde yükselmektedir. Bunun göstergelerini kendi parlamentolarında ve REALPE’de (Seçilmiş İlerici Yerel Temsilcilerde), Almanya Sol Parti ile Fransa Sol Cephe’nin paralel girişimlerde bulunmasında görmekteyiz.

Ayrıca uzmanlar ve sendika liderleri tarafından Avrupa’da siyasi bir değişim isteğini yükseltmek üzere gerek kendi üyelerine gerekse Avrupa kamuoyuna yaptıkları kamusal başvurular son zamanlarda artmıştır.

 

Alternatif Avrupa Zirvesine Doğru

Bugün, güçlü mücadeleler Avrupa’nın tüm bölgelerinde ortaya çıkmaktadır. Ancak, gösterdikleri güç ve kararlılıklarına karşın, başarı ve ilerlemelerinde eksiklikler vardır. Her yerde, ulusal ve Avrupa düzeyinde başlıca istemler ana akım ile çatışmaktadır. Alternatifler; kurum, yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde bu ana akım yaklaşımlarını parçalayacak biçimde oluşturulmalıdır.

30 – 31 Mart tarihlerindeki konferans süresinde birçok insan, Avrupa Sol Partisi ve transform! avrupa’nın söylediği, krize karşı ortaklaşa girişimin sağlayacağı devasa meydan okuma ile “rüzgârın yönünün” değiştirilebileceği düşüncesini kabul etti. “Merkozy” önlemlerine ve Troyka’ya karşı, Avrupa’nın demokratik yıkımına engel olmak için savaşmak gereklidir. Kemer sıkma politikalarına karşı, önlemlerin yeniden görüşülmesi ve demokrasinin savunulması için gerçekleştirilen hareketliliklere ek olarak, çeşitli ülkelerde siyasi değişim isteyen yeni siyasi çoğunluğun iradesini açıklaması için mücadele etmek gereklidir. OSK’nın kolaylaştırıcısı Felipe Van Keirsbilck’e göre bu bağlamda “herkes, kendisine hegemonya elde etmek için değil, neoliberalizme karşı bir hegemonya kurmak için çalışacaktır”. Avrupa Sol Partisi Başkanı Pierre Laurent yaptığı konuşmada “Avrupa Birliği’ni politik olarak sallamayı hedefleyen bir alternatif için birlikte çalışmaya olanak sağlayan (kendisini de adadığı) bir süreci inşa etmek için bir alana gereksinim” olduğunu belirtti.

Bu yolun ilk kilometre taşları, sadece içerik olarak değil aynı zamanda etkinlik olarak da yeni bir uyum içinde atıldı. “İnşa sürecinin” koşulları, “yeni bir ortak çalışma alanının yaratılması” şimdiye kadar Avrupa’da ilerici hareketi baskı altında tutan çelişkilerin üstesinden gelebilecek yeni somut olanakları göstermektedir. Ulusal ve Avrupa düzeyi arasındaki ikilik, sosyal ve siyasal hareketlilik alanları arasındaki ayrılık; farklı karakter ve geçmişe sahip aktörler arasındaki sınırlar hala vardır.

Somut olarak, Alternatif Avrupa Zirvesine doğru ilerlerken bu ucu açık süreç, yeni güçlü isteklerin ifade edilmesi ihtiyacını karşılayabilir, Avrupa’nın yeni temeller üzerinde yeniden inşa edilmesine yardımcı olabilir. Böylesi bir süreç aynı zamanda, hem her ülkede ve hem de bütün Avrupa’da çok çeşitlilik gösteren farklı güçlerin arasında bir uyum ve işbirliği yüreklendirebilir.

 

Avrupa Sol Partisi ile ortaklaşa çıkartılan alternatif düşünce ve politik diyalog için Avrupa ağı transform! Avrupa’nın 04/2012 tarihli bülteninden http://www.toplumsol.org tarafından çevrildi

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
259AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin