kıbrıs haberKıbrıslı Rum Basın ÖzetleriKIBRISLI RUM BASIN ÖZETLERİ 02/02/2012
yazarın tüm yazıları:

KIBRISLI RUM BASIN ÖZETLERİ 02/02/2012

Yeniçağ podcastını dinleyin

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi tedavi için hastane ziyaretlerinde ödenen paranın arttırılması. Gazeteye göre, devlet hastanelerinde bugüne kadar ödenen tedavi masrafları arttırılıyor. İlgili yasaya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı değişiklik önerilerinin çok kısa bir süre içerisinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Önerilerin Meclis’te onaylanması durumunda hastanelerde ilk yardımda tedavi için ziyaretlerde 10 avro ödenecek. Doktorların yazdıkları reçetelerdeki her ilaç için de elli sent ödenecek. Ancak bu rakam reçete başına 5 avroyu geçmeyecek. Bu miktarları parasız sağlık kartı sahibi olsun ya da olmasın istisnasız herkes ödeyecek. Yeni uygulamayla hastanelerde parasız değil ama %50 daha düşük bir ücretle tedavi görenler kategorisi de kaldırılarak, bu kişiler de parasız tedavi görenler sınıfına dâhil edilecek. Parasız tedavi hakkına sahip olanlar ise yasanın onayı sonrası aldıkları tüm sağlık hizmetlerine karşı bugün ödedikleri meblağın %30 daha fazlasını ödeyecekler. Sadece emekliler bundan istisna tutulacak.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

–       DİKO liderliği bugünkü Ulusal Konsey toplantısına Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas’ın iktidara geldiği günden bugüne Kıbrıs sorununu ele alış ve yönetim biçimini bütünsel olarak ortaya koyan çok sayfalı bir belge ile gidecek. DİKO’nun temel niyeti Kıbrıs sorununda Cumhurbaşkanı’nın sorumluluğunu işbirliği yaptığı çevrelerin sorumluluklarından ayırmak. New-York’taki Greentree görüşmesi sonrası oluşan ortamda harekete geçen DİKO Başkanı Maryos Karoyan müzakerelerin başladığı günden bugüne tüm sorumluluğu tamamen Cumhurbaşkanı’na yüklüyor ve bu sorumluluğun kolektif bir sorumluluk ve Ulusal Konsey’in sorumluluğu olduğunu kabul etmiyor. Karoyan’ın bu kararının Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak oluşturulan siyasal çerçevenin dışında olmadığına dikkat çekiliyor. DİKO liderliği yoğun bir eleştiri içeren bu belgesiyle Cumhurbaşkanı Hristofyas ile aralarındaki mesafeyi daha da büyütecek. DİKO liderliği bu tavrıyla bundan sonraki adımlarına ilişkin bazı mesajları da veriyor. Bunun yanı sıra New-York görüşmesi sonrası Kıbrıs sorunuyla ilgili bir B planı hazırlanmasının şart olduğunu da tekrardan gündeme getiriyor. DİKO bu süreçte Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri’ne acilen bir mektup gönderilmesini ve New-York’ta belirlenen süreçten bağımsızlığın sağlanmasını öneriyor. Bunun yanı sıra Kıbrıs sorununda Kıbrısrum tarafının tezleri lehine bir ortamın yaratılması için uluslararası bir kampanya yapılmasını ve Cumhurbaşkanı’nın bu kampanyada çeşitli şahsiyetleri değerlendirmesini de istiyor. Bu arada Ulusal Konsey’in işleyişine ilişkin de eleştirel bir yaklaşım içinde olan DİKO yeterli bilgilendirme yapılmadığı konusunda ısrar ederek sorunun ortak yönetiminin olmadığını vurguluyor.

 

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi tedavi gördüğü bir sırada firar eden Alkapon lakaplı Antonis Prokopiyu Kita ile ilgili dava. Gazeteye göre, Alkapon’un bir süre önce tedavi gördüğü bir sırada firar etmesi konusundaki sorumluğun büyük bir kısmı mahkeme tarafından o dönem açığa alınan Merkez Hapishane Müdürü Mihalis Hacıdimitriyu’ya verildi. Kararda Hacıdimitriyu’nun tekrardan ancak bu kez mahkûm olarak hapishaneye geri dönmesini içeren unsurlar bulunuyor. Mahkeme verilecek cezayı gelecek Çarşamba günü açıklayacak.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

–       AKEL Merkez Komitesi dün Cumhurbaşkanı Hristofyas’ın da katılımıyla toplandı. Toplantının odağında Greentree görüşmeleri vardı. Toplantıda detaylı olarak bilgilendiren Cumhurbaşkanı Hristofyas bundan sonra atılacak adımlar üzerinde de duruldu. Elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı’nın bilgilendirmesi sırasında Greentree’de perde gerisinde yapılan çalışmalara ve oynanan oyunlara dikkat çekti. Müzakerelerde en küçük bir ilerleme sağlanamazken uluslararası bir konferans perspektifinin yeniden gündeme gelmesi için ortaya konulan oyunlara işaret etti. İfade edilenlere göre, Kıbrısrum tarafı bu süreçte Güvenlik Konseyi’nde Kıbrıs’ın geleneksel dostları Rusya, Fransa ve Çin aracılığıyla bir güvenlik ağı oluşturmaya çalıştı. Beklendiği gibi AKEL Merkez Komitesi Cumhurbaşkanı Hristofyas’ın sorunu ele alışına tam olarak destek verdi.

–       İşverenler Federasyonu dün Çalışma Bakanlığı’nın arabulucu önerilerini onayladı. Taraflar arasında anlaşma sağlanmış olunmasına rağmen birçok sendika önceki günlerde açıkladıkları tek taraflı eylemleri yaşama geçirmekte ısrarlı görünüyor. Aynı anda bazı işverenler de piyasadaki durumu ve karşı karşıya oldukları sorunları ileri sürüp varılan anlaşmayı yaşama geçirmede çekince ifade ediyorlar. Dün PEO ve SEK’e bağlı sendikalar alkolsüz içecek fabrikalarıyla ilgili olarak daha önce açıkladıkları 24 saatlik grevi bugün yaşama geçireceklerini ilan ettiler. Sendikalar konuyla ilgili açıklamalarında Coca-Cola, KEAN ve Lanitis süt şirketleriyle yaptıkları temaslarda Hayat Pahalığı Ödeneği’nin ödenmesi konusunda bir uzlaşmaya varamadıklarını ifade ettiler ve bu nedenle de bugün için ilan ettikleri 24 saatlik grevi gerçekleştireceklerini duyurdular.

 

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi “EDEK Ulusal Konsey’den ayrılmak için toplantılar yapıyor” başlığı altında. Gazeteye göre, EDEK’te Ulusal Konsey’den ayrılmak için toplantılar yapılıyor. Ulusal Konsey’de bundan böyle EDEK’in takınacağı tavır açısından bugün gerçekleştirilecek toplantı kriter ve barometre olacak. İyi haber alan kaynaklara göre, EDEK Konsey’in sonuç alıcı olabilmesi ve rolünün artırılması için Ulusal Konsey toplantısında bazı güvenceler isteyecek. Aksi takdirde EDEK Konsey’e katılımını tekrardan gözden geçirecek. EDEK liderliği gelişmeler ve Kıbrıs sorunun ele alınışı konusunda yeterli derecede bilgilendirilmediği ve bu durumda Cumhurbaşkanı Hristofyas’ın uğraşılarında desteklenmesi için çağrıda bulunulmasının da anlamı olmadığı görüşünde. Ulusal Konseyin işleyişine yönelik diğer muhalefet partilerinin de eleştirileri var.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

–       Kıbrıs yıllardır böylesi bir kış yaşamadı. Son günlerin karakteristik özelliği şiddetli soğuklar ve sürekli olarak yağan yağmurlar oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 20 Ocak gecesi Lefkoşa Troodos’u andırıyordu. Bu arada barajlara su akmaya devam ediyor. Son 24 saat içerisinde barajlara 2,4 milyon metre küp su daha aktı. Geçen yıl bu dönemde barajların doluluk oranı %50,2 iken bu yıl %74’e ulaşıldı. Bu yıl barajlara su akımı 2004’deki rekorunu da aştı. Yedi küçük baraj taşıyor ve önümüzdeki günlerde üç barajın daha taşması bekleniyor. Bu yılki kışta ortalama yağmur oranı %155 oldu. Geçmişte en iyi dönem 1929–1930 dönemi olmuştu ve o dönem de oran %147’ye ulaşmıştı.

 

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi ekonomide büyüme amacıyla hükümet tarafından hazırlanan önlemler paketi. Gazeteye göre, ekonomide büyüme sağlanması amacıyla hükümet toplam otuz maddelik bir plan hazırladı. Bu paket Maliye Bakanı Kikis Kazamias tarafından önce Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Maliye Bakanlığı önerileriyle ilgili olarak dün iş dünyasının temsilcileriyle temaslarını tamamladı. Haravgi’nin elde ettiği bilgilere göre, bu paket diğerlerinin yanı sıra yabancı yatırımları çekebilmek için vergi ve şehircilikte bazı teşviklerle bazı yeni düzenlemeleri ve yasal değişiklikleri de öngörüyor.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

–       AKEL Merkez Komitesi Plenumu Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas’ın Kıbrıs sorununu ele alışını oy birliği ile tam olarak desteklediğini açıkladı. Plenum parti sekreteryasının New-York görüşmesiyle ilgili tezlerini ve önerilerini de onayladı.

–       Aleksander Dovner dün Cumhurbaşkanı Hristofyas ile yaptığı görüşme sonrası Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği dönem başkanlığıyla ilgili daha önceki açıklamasını düzeltmeye çalıştıysa da bu tamamı ile kabul edilemez olan tavrı için hafifletici bir olgu olamaz. Elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Hristofyas ortaya konan koşullar oluşmaksızın Kıbrıs sorununda uluslararası bir konferansa gidilmesinin olası olmadığını Dovner’e çok net bir biçimde söyledi. Bunun yanı sıra Kıbrıs sorunu ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönem başkanlığı arasında herhangi bir bağ kurulamayacağına da dikkat çekti. Dovner’in bu yaklaşımlara karşı olumlu bir tavır sergilediği ve dahası Kıbrıs sorununda istendiği gibi sorunun iç yanlarında tavır değişikliğine gitmesi için uluslararası faktörün Türkiye’ye yönelmesi gerektiği olgusuna da olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Bu arada Aleksander Dovner konusu bugün hem Ulusal Konsey’de hem de Temsilciler Meclisi’nde tartışılacak.

–       Çalışma Bakanı Sotirula Haralambus gençler ve uzun süreli işsizler arasında işsizliğin azaltılması için yeni programlar hazırlıyor. Bu konuda var olan öneriler gelecek hafta toplanacak olan Ulusal İstihdam Komitesi’nde tartışılacak ve onay için sosyal ortaklara sunulacak. Çalışma Bakanı Sotirula Haralambus’un verdiği rakamlara göre, 2009–2011 döneminde bakanlığın hazırladığı çeşitli propramlar aracılığıyla toplam 73 milyon avroluk bir harcamayla 8 bin 5 yüz kişiye iş bulundu. Yeni programlar özellikle gençlerden ve uzun süreli işsizlerden işe yeni alımlar için işyerlerini teşvik edici unsurları içeriyor. Bu yönde işletmelere verilecek teşvikin miktarı sosyal ortaklarla birlikte belirlenecek. Bu arada yine Bakan’a göre, büyük çoğunluğu Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan’dan olmak üzere 110 bin Avrupa Birliği vatandaşı Kıbrıs’ta bulunuyor ve sosyal sigortalarda da 60 bin kayıtlı Avrupa Birliği vatandaşı var.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
200AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin