toplumsal muhalefetsendikal hareketSendikalar Çarşamba’yı eylem günü ilan etti
yazarın tüm yazıları:

Sendikalar Çarşamba’yı eylem günü ilan etti

Yeniçağ podcastını dinleyin

Basın-Sen yarından itibaren TAK`da 19:30`dan sonra Çıkan görevleri yapmayacak

Tel – Sen, kararlılığını ortaya koyma kapsamında çarşamba günü Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Mağusa Telekomünikasyon Dairelerinde 08:00 ile 12:30 saatleri arasında grev ve saat 09.00’da Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi önünde basına ve çalışana yönelik açıklama yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yeni çalışma saatlerini protesto etmek için yarın 09.00-12.00 saatleri arasında genel grev yapacağını açıkladı

DAÜ-SEN: “Sendikamız diyaloğa her zaman açıktır. Ancak tek taraflı uygulamaları da kabul etmeyeceğimizi ve bu yasa dışı uygulamaya karşı cevabımızı yarın (1 Aralık 2010, Çarşamba) 8:00-11:00 saatleri arasında tüm Üniversite Öncesi Eğitim Kurumlarında gerçekleştireceğimiz grev ile vereceğiz”

GÜÇ-SEN; çalışma barışını ortadan kaldıran, emir alan ve uygulayan, iktidarının devamı için icazet aldığı kesimlerin kulluğunu yapan ‘’sanal’’ UBP Hükümetine karşı, ancak ‘’ Sivil İtaatsizlik’’ çağrısı yapılması için Sendikal platform ve toplumun diğer dinamik kesimlerin derhal bir araya gelmesi çağrısını yapar


KTAMS YARIN 3 SAATLİK GENEL GREV KARARI ALDI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yeni çalışma saatlerini protesto etmek için yarın 09.00-12.00 saatleri arasında genel grev yapacağını açıkladı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yazılı açıklamasında, UBP hükümetini “kukla”; yeni çalışma saatlerini de “dayatma” diye tanımlayarak, yarın saat 10.00’da sendika lokalinde toplanarak Başbakanlık’a yürüneceğini duyurdu.

Kaptan, bu eylemin ardından çalışanlar ile sendikaların yapacağı toplantı sonrasında eylem sürecinin belirlenip duyurulacağını da kaydetti.

Tel – Sen, yarın dört ilçe merkezinde yarım gün greve gidecek

Telekomünikasyon Dairesinde örgütlü bulunan Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası Tel-Sen, uzun zamandan bu yana gündemi meşgul eden “Telekomünikasyon Dairesinin Özelleştirilmesi, Şirketleştirilmesi, Yeniden Yapılandırılması ile ilgili söylem ve çalışmalara karşı” kendi izleyeceği ‘Yol Haritası’nı uzun süreli bir çalışmadan ve birçok ekonomistle, siyasi partilerle, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla görüştükten sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bugün yazılı olarak bildirdi.

Sendika, Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yapılması düşünülen ‘Yeniden Yapılandırma’ çalışmalarını bugünden sonra bu ‘Yol Haritası, Olmazsa Olmazı’ zemininde sürdüreceğini, bu çerçeve dışındaki tüm çalışmaları kabul etmeyerek gerekli tepkileri yasal haklar doğrultusunda ortaya koyacağını açıkladı.

Tel – Sen, kararlılığını ortaya koyma kapsamında çarşamba günü Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Mağusa Telekomünikasyon Dairelerinde 08:00 ile 12:30 saatleri arasında grev ve saat 09.00’da Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi önünde basına ve çalışana yönelik açıklama yapacak…

DAÜ – SEN, maaşlardaki kesintiler yüzünden yarın greve gidiyor

DAÜ – SEN, yaptığı yazılı basın açıklaması ile DAÜ çalışanlarının maaşlarında kesinti yapıldığı gerekçesiyle yarın 08:00 – 11:00 saatleri arasında greve gideceğini açıkladı. Bildirinin tam metni şöyle:

“Bugün Üniversite Öncesi Eğitim Kurumlarında çalışan meslektaşlarımızın maaşlarında yeniden kesintiler yapılmıştır. VYK Kasım ayı ortalarında aldığı bir kararla bu kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın brüt  maaşlarını TİS’ni, Kadro ve Çalışma Tüzüğünü  ve bireysel sözleşmeleri ihlal ederek Kasım 2010’dan geçerli olmak kaydıyla %15 oranında kesmiştir.

Hatırlanacağı gibi bir yıl önce yine bütün çalışanların maaşlarını %9 oranında hem de yasadışı olarak düşürmüştü. Ardından vergi yasasında yapılan düzenleme ile tüm çalışanların maaşları yaklaşık %3-%5 oranında yine azaltılmıştı. Dolayısı ile Üniversite Öncesi Eğitim Kurumlarında çalışan meslektaşlarımızın maaşları geçtiğimiz bir yıl içinde yaklaşık olarak %27 oranında düşürülmüştür.

DAÜ-SEN böylesi tek taraflı ve yasadışı uygulamaları şiddetle reddeder.

DAÜ-SEN bu yasadışı uygulamayı şiddetle kınar ve bu kararın derhal geri çekilmesini talep eder. Bu kurumlarda sorunlar varsa bu yasal yolla ve daha önemlisi diyalog yolu ile çözülmelidir. Sendikamız diyaloğa her zaman açıktır. Ancak tek taraflı uygulamaları da kabul etmeyeceğimizi ve bu yasa dışı uygulamaya karşı cevabımızı yarın (1 Aralık 2010, Çarşamba) 8:00-11:00 saatleri arasında tüm Üniversite Öncesi Eğitim Kurumlarında gerçekleştireceğimiz grev ile vereceğiz”

Güç – Sen, hükümete karşı sivil itaatsizlik eylemine gidiyor

“UBP Hükümeti; 19 Nisan 2009 tarihinde halkımız tarafından yazılı ve sözlü vaatleri üzerine iktidara getirilmiştir. Ancak iktidara gelen UBP Hükümeti o tarihten itibaren izlediği ‘’Şark Kurnazlığı ve Bizans entrikası’’ politikaları ile bu makamların gerçek sahipleri olmadığı izlenimini vermişlerdir.

Tamamen emir alan ve uygulayan, iktidarının devamı için icazet aldığı kesimlerin kulluğunu yapan ve halka, sivil toplum ile sendikalara verdiği yazılı ve sözlü vaatlerini yerine getirmeyerek de bu makamlarda ‘’EĞRETİ’’ oturduklarını tescil etmektedir.

GÜÇ-SEN; Siyasete ve makama kendini mahkûm eden kişilerin ülkeyi getirdiği son noktada şu çağrıyı yapıyor: Oturduğunuz makamlara ülkesinin ve halkının menfaatlerini, kişisel hırslarınızın önünde tutarak çözüm üretmek için gerçekten oturunuz. Yoksa ‘’eğreti’’ olduğunuz bu makamlardan kalkıp halkımızın önünü açınız.

Demokratik ülkelerde halkın en iyi yöneticisini bulması için seçim aracının kullanılması zorunlu ve gereklidir. Ekonomik sorunlar ve doğal olmayan olaylar var mazereti gösterilerek,  halkın bu hakkının gasp edilmesi kabul edilemez.

Toplum ve emekçiler bir bedel ödeyecekse bunu halkın anlayacağı dilde halktan yeniden isteyeceğiniz milletvekilliği seçimlerinin yapılmasını sağlayarak halkımızın desteğinin mecliste yeniden tescilini sağlayarak ‘’sanal’’ UBP iktidarını gerçeğe döndürün.

GÜÇ-SEN; halka, sivil toplum ile sendikalara verdiği yazılı ve sözlü vaatlerini yerine getirmeyen, emir alan ve uygulayan, iktidarının devamı için icazet aldığı kesimlerin kulluğunu yapan ‘’sanal’’  UBP Hükümetine karşı eylem ve grev yapmanın artık bir zül olduğuna inanmaktadır.

GÜÇ-SEN; üyelerinin enerjisini, sendikal platform tarafından ‘’Toplumsal Varoluş’’ için yapılacak tüm yasal eylemleri gerçekleştirmeye yönlendirecektir.

GÜÇ-SEN; çalışma barışını ortadan kaldıran, emir alan ve uygulayan, iktidarının devamı için icazet aldığı kesimlerin kulluğunu yapan ‘’sanal’’ UBP Hükümetine karşı, ancak ‘’ Sivil İtaatsizlik’’ çağrısı yapılması için Sendikal platform ve toplumun diğer dinamik kesimlerin derhal bir araya gelmesi çağrısını yapar”

Basın-Sen yarından itibaren TAK`da 19:30`dan sonra Çıkan görevleri yapmayacak

Basın-Sen Başkanı Kemal Darbaz tarafından yapılan açıklamada, hiçbir düzensiz mesai ödeneği almadan yıllarca habercilik gereği özveriyle çalışarak yılın 365 günü ajansı saat 19.30’a kadar açık tutan çalışanlara yasadışı ve keyfi olarak süre uzatılmasının kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Darbaz, yıllardır yasal sorunlarla boğuşan ve özveriyle çalışmaya devam eden TAK’ta örgütlü Basın-Sen yönetimin, çalışanların hiçbir karşılık almadan sadece mesleklerine duyduğu saygı nedeniyle 19.30’a kadar süren günlük çalışma süresinin 20.00 olmasında ısrar etmesi halinde yeni eylemleri gündeme getireceğini kaydetti.

Yasal çalışma saatlerinin 08.30-16.00 olduğuna işaret erden Darbaz, TAK Yönetimi’nın yasadışı olarak günlük mesai bitimini saat 20.00 olarak belirlemede ısrar etmesi halinde arkasından gelecek eylemin tüm çalışanların 08.30-16.00 saatleri arasında çalışma; arkasında grev olduğu belirtti.

Kemal Darbaz, yıllardır tüm yasal ihtiyaçlarını, düzensiz çalışma ödeneği gibi yasal ödenekleri almadan çalışılmasına karşın yönetimin vurdumduymaz tavrı nedeniyle çalışanların isyan noktasına geldiğine işaret ederek, kangren olmuş yasal sorunları çözüm beklerken yönetimin keyfi olarak 19.30 olan günlük çalışma saati bitimini yarım saat daha uzatmasının kabul edilemeyeceğine dikkat çekti.

Darbaz, ajansın çalışma süresindeki uzamanın eylem nedeni olduğu ve bu konuda farklı düzeleme ve uygulamaların ancak yasal düzenlemeyle birlikte ele alınacağının Kurum Yönetimi’ne onlarca kez yazılı olarak da bildirildiğini belirtti.

“Yeni tek mesai uygulaması emek sömürüsünü artırmaya dayanıyor”

Darbaz, daha iyi çalışma şartları yaratılacağı gerekçesiyle Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti tarafından yarından itibaren yürürlüğe konulan 08.30-16.00 saatleri arasında kesintisiz çalışılmasına da karşı çıktı.

Kemal Darbaz, emeğe saygı duymayan faşizan, emek sömürüsünün maksimize edilmesi anlayışına dayanan tek mesai uygulamasının bu haline karşı Basın-Sen’in  gerekli değerlendirmeyi yaparak diğer sendikalarla birlikte hareket edeceği de vurguladı.

MEC-SEN: “YENİ TEK MESAİ SAATLERİ ‘KÖLELİK DÜZENİ’”

Mec – Sen Başkanı Remzi Kudret, hükümetin belirlediği yeni tek mesai saatlerini “kölelik düzeni” olarak değerlendirdi ve haklarını vermemek için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Remzi Kudret yaptığı yazılı açıklamada, “Mesai saatleri belirlenirken, işverenlerden TC Elçiliği’ne kadar çeşitli kesimlerden talimat alınmakta, ancak konunun doğrudan öznesi olan kamu çalışanlarının ve sendikaların talepleri hiçe sayılmaktadır” iddiasında bulundu.

“Hükümetin demokrasi anlayışının bir göstergesi olan bu davranışı kabul etmemiz mümkün değildir “ ifadesini kullanan Kudret, “08.30’dan 16.00’ya kadar aralıksız çalışılmasını öngören bu sistem, insan haklarına, çalışma hayatını düzenleyen uluslararası sözleşmelere ve iş yasamıza aykırı olmakla birlikte Anayasamızın ‘Dinlenme Hakkı’nı düzenleyen 51’inci maddesine de aykırıdır” dedi.

Kudret açıklamasında şöyle devam etti:

“Hükümet, başa geldiği günden bu yana yaptığı tüm icraatlarla planlı bir şekilde kamu çalışanlarının tüm haklarını geriletmekte, özel sektör çalışanları ile kamu çalışanları arasında denklik yaratmak bahanesiyle memurların kazanılmış haklarını yok etmektedir.

Bu yönde her yolu mübah sayan hükümet, özel sektör çalışanları ile kamu çalışanlarını karşı karşıya getirerek aradan sıyrılmaya çalışmaktadır.

Oysa özel sektör çalışanları ile memurlar arasında bilinçli olarak suni bir ayırım yaratılmaktadır ve çalışanların haklarına yapılan bir saldırı tüm toplumu olumsuz etkileyecektir.”

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
259AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin