Kıbrıs sorunu nasıl çözülebilir? – Ulus Irkad

871

Kıbrıs sorunu tarafların ortaklaşa Kabul edeceği bir ortak çözümle çözülebilir. Bu çözüm kuvvetle bir iki bölgeli federasyon da olabilir veya Kıbrıs Cumhuriyeti altında gene Kıbrıslıların da Kabul edeceği bir çözüm şekli de olabilir. Önemli olan Kıbrıslıların geleceğini, kültürünü, toplumsal varlıklarını korusun.Öncelikle Kıbrıslılar birbirlerini anlamalıdırlar. Empati uygulamalıdırlar. Açıkça geçmişle ilgili kaygılarını öne koyarak geçmişte yaşanılanların bir daha tekrarlanmaması için elbette görüşlerini ortaya koyarak, bir çözüm çerçevesinde, ortaklaşa bir gelecek belirleyerek, bu geleceğin gerçekleşmesi için en ideal çözümü ortaya koymalıdırlar. Birbirlerinin farklılıklarına saygıları olmalı ve demokrasinin farklılıklardan oluşan bir değer olduğunu bilerek, insan hakları, eşit paylaşım, adalet, demokrasi ve sosyal devlet inancı ve şekillenmesi,emeğe saygı, önce insanın geldiği, insana değer verildiği bir çözüm şeklini düşünmelidirler. Bu çözümde geçmiş bir daha tekrarlanmamalı ama devamlı geçmişe de bağımlı kalmanın bir kısır döngü yarattığı, yaratıcılığı engellediğini bilerek, bulunacak olan çözüm ne isterse olsun, hedefin birleşmek olduğunu bilerek, herşeyin değişebildiğini, değişmez olmadığını bilmelidirler. Bulunacak olan çözümün ne isterse olsun Kıbrıslıların bir çözümü olması gerektiğini de bilmelidirler. Kıbrıslıların yerine başkaları konuşmamalı onların yerine karar vermemeli, Kıbrıslıların görüştüğü yerde başkaları cesaret bulup konuşmamalıdır. Unutulmasın ki Kıbrıslıların yerine konuşanlar kesinlikle Kıbrıslılar için konuşmamakta ancak kendi bencil çılkarları için konuşmaktadırlar.

“Benim sığınacağımn liman anavatanımdır” diyenler. Anavatanlarına yağ çekenler, kendi insanlarından daha da fazla başkalarına güven duyanlar, kendi insanlarının oylarından daha da fazla, başka insanların yabancıların oylarına güvenenler, ülkelerini başkalarına peşkeş çekenler, Kıbrıs sorununu çözemezler. İkircikli davrananlar, kendine güvenmeyenler, bir çözüm için taktiksel veya stratejik olarak demagoji yapanlar, korkanlar, cesaret sahibi olamayanlar, kendi ülkelerinden kendi insanlarını kaçıranlar, insanları başka ülkelere kaçtı mı bunu dert etmeyenler, umarsız davrananlar, bir görüşme veya andlaşma akamete uğradığında bunu dert etmeyenler, bundan üzüntü çıkarmayanlar, aksine yabancı devletlerin veya işgal edenlerin komplekslerine boyun eğip de sessiz kalanlar, Kıbrıs sorununu çözemezler.İlk önceleri toplumların sayılarına göre meclis yapılanmaları ve koltuk sayıları, daha sonra da daha da birleşme olunca siyasi ideolojik durumlara göre insan değerlendirmelerine göre, insanların evrensel eşitliği mevzubahis olarak, bir tek bütün ülke insanları olarak heryerde birlikte harekjet edileceğini, bir lider veya politikacı bilmeli, toplumunu öyle şekillendirmelidir. Irkçılığa, şövenizme ve milliyetçiliğe yer olmamalıdır.

Kıbrıs sorunu çözmek onurlu insanların işidir. Onuru olmayanlar, insanların ezilişini ve tükenişini dert edemeyenler, Kıbrıs sorununu çözemezler.

Sol kesimlerin bir an önce aralarındaki bencil çekişmeleri bırakıp onurlu bir liderle çözüme gitmek için gereken işbirliğine gitmeleri gerekir. Ha, bir de bu ülkede sadece meclis içinde kalan partilerden medet umup meclis dışındaki örgüt ve halk gücünü görmezden gelenler de halkına güvenmemektedirler ve böyle liderler de pek Kıbrıs sorununu çözemezler.

Kıbrıslıtürklerin onurlu gerçek bir lidere acil olarak ihtiyacı vardır.