YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle:

BM özel görevlisi Lute taraflarla ve garantör güçlerle konuşmayı sürdürüyor. Amaç iki taraftan da açıklanan düşüncelere göre amaçlananın acele görüşme arzusu ve görüşmelerde varılan noktaya göre çözüm için hazır oldukları iddialarını kullanmak ve BM parametreleri denilen ve çözüm ilkeleri, uzlaşmalar ve sorunlu noktalar olarak belirtilenlerin çözüme el verip vermediğini sınamak. İlgili tüm uluslararası kurumlar da bunu istiyor ve artık çözümü sağlamaları isteniyor.

Temaslarda ve ilgili açıklamalarda istek vurgulanıyor ama de iki taraftan kendileri için önemli olanlara işaret ediliyor.

Örneğin Akıncı tarafı siyasi eşitliği vurguluyor ki iki taraf da bunun kabul edildiğini iddia ediyor. Ancak uzlaşmazlık sıkıntısı gösteriyorlar. Tartışmalar bitmedi. Kıbrıs Rum tarafı tam ve egemen bir devlet ve işlevsel, AB ülkesi gibi bir yapı üzerinde duruyor ki bunlar garantörleri ortadan kaldırmak ve federasyonda aşırı parçalanma endişesine işaret ediyor.

Ancak Türkiye’nin desteğiyle zayıf merkez ve kendini koruyabilecek bir federal yapı olmasıyla garantörlükten vazgeçilebileceği, zamanı belirtilmeden, imajı yaratılıyor. Yunanistan’ın Türkiye ile ilişkilerinin iyileşeceği umutlarını da belirterek Türkiye yeni imaj veriyor.

Ancak demokratik ülkelerde bunların inandırıcı olması için açık ve net halka da açıklanması gerekir diye düşünülür ki BM’nin çözüm umudu var demesi için gereklidir.

Sonuç olarak daha çözüm umudunu yeterli olarak saptamak için Lute’nin çabalarına gerek duyuluyor. Ondan ise bir açıklama yok.

En sonunda Lute’un çabasıyla çözüm görüşmeleri başlasa da tarafların önem verdikleri parametrelerle anlaşmazlığa düşüp birbirlerinin suçlamaları alışılmış bir durum olacak ama dünya da görüşmelerin bitmediğini gösterip bir kopmaya izin vermemeyi tercih edeceği sanılıyor.

Tek yeni etmen Trump’ın anlayışıdır. Trump BM’nin daha fazla kaynaklarının harcanmaması için zorlama yapmaya kalkarsa sürpriz bir müdahalesi olur mu bilinemez.

Halkımız çözüm isteğini ileri götürecek baskı yapabilir mi belki de anahtar oradır ama olasılığı çok zayıftır.

Kıbrıslar ilişkilerini artırıp bir etkinlik yaratmakla dünyaya da yardımı olacak bir fırsat yaratmalıdır.