YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, BM Genel Sekreterinin son raporu ve rapor hakkında yapılan açıklamaları değerlendirdi. Alpay Durduran’ın açıklaması şöyle:

Dışişleri bakanı ve cumhurbaşkanı olarak tanımadığını açıklamaya cüret ettiği Akıncı, sanki BM genel sekreterinin görevi Kıbrıs’ta ayrı bir devlet tanınması gibi bir arayış içine girebilirmiş gibi görüşler ve savlar ileri sürdüler. Zahmet edip Guterres’in raporuna listelediği konu belgeleri okusalardı, kendilerinin ve kendilerinden önceki cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanlarının onların onayladığı ortak bildirgelerde ve BM kararlarında olanlardan yola çıktığı ve onları ulaştırmakla görevli olduğu amaçları görürlerdi.

BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararları ki esaslarını Türk tarafı da kabul etmiştir. BM parametreleri onlardan çıkmıştır ve özüdür, BM Genel Sekreterine Good Office (iyi niyet) görevini onlardan almıştır. Ancak Kıbrıs’ta taraflar ve iki garantör her zaman bağlı olduklarını kabul ve ilan ettikleri bu esasların aleyhine çalışırlar ve çok zaman halka bunları tanımayabileceklerini, tanımadıklarını söylerler ve hatta tersiyle görevlendirilmiş gibi konuşurlar. Esirgemedikleri bir konu da her BM görevlisini kendi aleyhine çalışmak ve karşı tarafı kayırmakla suçlarlar.

Bu tutum kimseye kazanç sağlamamıştır. Sağlayacak da değildir. Onun için Kıbrıs sorunu sürdükçe dönüp dolaşıp BM’ye gel de yardım et demeye devam edeceklerdir. Halkımız bunu genel olarak bilmekte ama gereğini yapmamaktadır.

Şimdiki Guterres raporu da Güvenlik Konseyi’ne sunulmuştur ve BM belgesi haline gelmiştir. Buna rağmen Guterres’ten veya ondan sonra gelecek olandan bunun aleyhine bir adım beklemek saflık değil halkı enayi yerine koymak olacaktır. Çünkü Genel Sekreter bunu yapmayacaktır.

Guterres taraflardan güvenlik konusunda bir daha uygulama tamamlanmadan ve tamamlandıktan sonra güvenlik ortamın nasıl sağlanacağını ve bu dönemde ve sonrasında bir süre garantör devletlerin nasıl yardımcı olabileceklerini düşünüp öneriler hazırlamalarını ve hazır oldukları zaman kendisine bildirmelerini beklediğini söyledi. Bekliyor ve yardıma hazır olduklarını iletti.

Hala kavga ediyorlar ve hazırlık yapmıyorlar. Görüşmelerde muhaliflerin müdahalelerini ve olumsuz olduğunu bildiren Guterres, açıkça halkı bilgilendirip çözüme destek sağlamalarını, çözümün yararlarını anlatmalarını önemle işaret ettiyse de tersini yapıyorlar.

Bu Kıbrıs’ı barut fıçısı gibi tutuyor ve halkı tehlikeye atıyor. Dünya barışını da tehdit ediyor. Tarihe mal olması gereken istirdat (irredantizm) peşinde koşanların sonunun iyi olmayacağı bellidir.

Halkımızı maceraperestlerden uzak durmaya ve barış peşinde kalmaya çağırıyoruz.